Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Теоретические вопросы топонимики Крыма

Аллея цветов, 2011 (автор неизвестен, фото art-salon.com.ua)
Аллея цветов, 2011 (автор неизвестен, фото art-salon.com.ua)

Топонимика Крыма (статьи)

Признаки географических объектов в исторической топонимии Крыма::02::03::04::05::06::07::08::09 (на украинском языке). Назви географічних об`єктів часто містять у собі інформацію про їхній колір, величину, кількість, висоту, глибину, ширину, об`єм, форму, чистоту води, температуру води, наявність води або її відсутність, якість чи якусь особливість. В “кольорових” топонімах Криму, не вбачаються жодні символічні чи сакральні ознаки. Вони вказують на природний колір чи відтінок (білий, чорний, червоний, жовтий, синій) географічних об`єктів. Аналізуючи топоніми, слід зважати на те, що прикметники, які означають кольори, можуть входити до складу відображених в топонімії антропонімів або генонімів та етнонімів. При номінації географічних об`єктів в історичній топонімії Криму використовується орієнтування по сторонах горизонту та за місцевими ознаками, що вказують на їхнє співвідношення по висоті (верхній – середній – нижній), розміщення (передній – середній – задній, внутрішній, протилежний). Селища з однаковими іменами можуть розрізняються за відносним часом появи (старий – новий) та величиною (великий – малий, численний – нечисленний).

Фауна и флора в исторической топонимии Крыма::02::03::04 (на украинском языке). Рослинність є одним із найважливіших компонентів географічного ландшафту. Саме інформаційна цінність фітонімів мотивує номінацію багатьох географічних об`єктів. Багатий і різноманітний рослинний світ Криму знайшов відображення в багатьох найменуваннях географічних об`єктів. Основна частина кримських топонімів, пов`язаних із флорою, локалізуються в нагірній частині півострова, де ландшафт і відповідно флора найбільш різноманітні. Сприятливі природні умови степової, гірської та приморської зон, озера, затоки, річки та струмки обумовлюють багату й різноманітну фауну Кримського п-ва, дозволяють займатися рибальством і тваринництвом, розводити коней, овець, велику рогату худобу. В топонімах представлені назви диких звірів, птахів, риб, плазунів і земноводних, комах та свійських тварин.

Локализация и хронологизация географических объектов в исторической топонимии Крыма::02::03::04 (на украинском языке). Під орієнтованими топонімами розуміються назви географічних об`єктів, в яких відбито положення у просторі одного географічного об`єкта відносно іншого або положення двох чи більше однорідних географічних об`єктів відносно один до одного: с. Межиріччя, Залісся, Засічна Слобода, Нижні Борки, Пригородне, Чукали-на-Вежні, Чукали-на-Нуї, мікротопоніми Близьке поле, Дальня майданка, Нижній кінець, Перший яр, Третій яр, Перша дорога. У багатьох орієнтованих топонімах використовуються опозиційні пари слів зі значеннями “верхній” – “нижній”, “ближній” – “дальній”, “передній” – “задній”, що утворюють відповідні ряди співвіднесених один з одним імен. При номінації географічних об`єктів в історичній топонімії Криму використовується орієнтування по сторонах горизонту та за місцевими ознаками, що вказують на їхнє співвідношення по висоті (верхній – середній – нижній) і розміщенні (передній – середній – задній, внутрішній, протилежний). Селища з однаковими іменами можуть розрізняються за відносним часом появи (старий – новий) та величиною (великий – малий, численний – нечисленний).

Термины, обозначающие селения и крепости, в топонимии Крыма::02::03::04::05. В изучении исторической географии, археологии и этнографии Крыма большую роль играет его топонимия. Крымский топонимический материал широко используется в серии работ О. Н. Трубачева, посвященных разысканию индоарийских реликтов в ономастике Северного Причерноморья. Более полувека тому назад А. И. Маркевич в своем труде «Географическая номенклатура Крыма как исторический материал», остающимся до настоящего времени «единственным специальным исследованием в области крымской топонимики», определил значение и задачи систематического изучения последней. А. В. Суперанская поставила вопрос о необходимости создания топонимического словаря Крыма. Настоящая статья посвящена роли терминов, обозначающих селения и крепости, в формировании топонимической системы Крыма, а также некоторым ее ареальным связям с топонимией соседних регионов.

на верх страницы::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования