Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Лексический состав топонимии Крыма

Ю. А. Обуховский. Лётная гора. 2003 (фото obuhovskiy.ru)
Ю. А. Обуховский. Лётная гора. 2003 (фото obuhovskiy.ru)

Лексический состав исторической топонимии Крыма (окончание)

статьи №№1-5 :: статьи №№6-7 :: статьи №№8-14

 • №8 - Короткий лексико-семантический анализ слов в исторической топонимии Крыма::02
  Укладені списки слів, відображених в історичній топонімії Криму, дозволяють проаналізувати їхній морфолого-семантичний склад. В морфологічному плані лексика, відбита в топонімії Криму, поділяється на іменники, прикметники, нумератитвні слова й числівники, дієслова (в особовій формі на –dı, -tı та у формі дієприкметника на –ğan / -mış : -maz або -an) і післяйменники (alt ~ ast, üst).
 • №9 - Структурно-словотворный анализ тюркских топонимов::02::03::04::05::06::07::08
  Структурно-словотвірний аналіз тюркських топонімів Криму з виявленням моделей та афіксів, котрі приймають участь в утворенні топонімів, становить великий інтерес, оскільки структура виражає зміст географічного імені й саме через структуру топонім виконує номінативну та розпізнавальну функції. В тюркських топонімічних системах існують своя словотвірна система та своя ієрархія топонімічних моделей. Механізм номінації географічних об`єктів – це лексико-семантичне, лексико-синтаксичне й лексико-морфологічне словотворення, що виражається в топонімізації простих і складних загальних слів та власних імен афіксальним і безафіксальним засобами. Задля об`єктивності структурно-словотвірного аналізу історичної топонімії Криму, яка є складовою частиною загальнотюркського топонімічного ареалу, його необхідно провести з урахуванням висновків аналізу структурно-словотвірного складу топонімічних систем різних тюркських мов.
 • №10 - Особенности диалектов, отражённые в тюркских топонимах::02
  З початку ІІ тисячоліття н.е. степову частину Кримського півострова до монгольського завоювання займали кипчацькі племена, а гірські долини й Південнобережжя населяли візантійці (румеї), ґенуезці, вірмени, абхазо-адиги, які залишили тут свої топоніми. У XV – XVI ст. на Південнобережжі оселялися вихідці з Анатолії, а з середини XVIІ ст. степовий Крим заселили ногайські племена. Ці етно-лінґвістичні фактори визначили ареали тюркських діалектів у Криму. Кримськотатарська мова має три діалекти: північний, або степовий (ногайський), з південною межею по лінії Євпаторія – Біюк-Онлар – Феодосія, південний з рядом говірок, що займав нагір`я й Південний берег від Байдар до Феодосії, та середній (центральний) діалект, котрий займав простір між північним і південним.
 • №11 - Перечень крымских сёл по кадылыкам::02::03::04::05::06
  По-перше подано ойконіми, наведені в списку 1783 року [Ведомость… 1888], в дужках виправлені ойконіми та їхні пізніші варіанти в списках і на мапах.
 • №12 - Выводы
  Історико-лінґвістичне дослідження географічних термінів та інших слів, що складають історичну топонімію Криму, дає підстави зробити ряд висновків. Топонімія Криму, разом з археологічними та історичними матеріалами і даними інших наук, характеризує історію його заселення, природу й культуру корінних етносів.
 • №13 - Список использованной литературы:
  Абаев-Брун::Брун-Гарипова::Гаркави-Козак::Козак-Навширванов::Навширванов-Смирнов::Смирнов-Vasari
 • №14 - Условные сокращения и знаки.

на верх страницы::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования