Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Условия формирования топонимии Крыма

Ю. А. Обуховский. Царская бухта. 2003 (фото obuhovskiy.ru)
Ю. А. Обуховский. Царская бухта. 2003 (фото obuhovskiy.ru)

Лексический состав
исторической топонимии Крыма

статьи №№1-5 :: статьи №№6-7 :: статьи №№8-14

У монографії досліджено в історико-етимологічному та граматичному аспектах іранську, грецьку, тюркську, італійську, кавказьку та біблійну лексику, відбиту в історичній топонімії Кримського півострова. Призначена для лінґвістів, географів, картографів, істориків, етнографів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією та культурою корінних народів Криму. Друкується за рішенням Ученої ради Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України Протокол № 6 від 17 вересня 2002 р. Рецензенти: доктор філологічних наук, професор І.М. Желєзняк (м. Київ), доктор філологічних наук, професор Є.С. Отін (м. Донецьк), доктор філологічних наук, професор І.В. Дрон (м. Кишинів), доктор філологічних наук, професор А.М. Меметов (м. Сімферополь), Відповідальний редактор доктор філологічних наук В.С. Рибалкін.

In the monograph Italian, Turkic, Greek, Iranian, Caucasian, and Biblical lexemes reflected in the historic toponymy of the Crimean peninsula have been investigated in historic, etymological and grammatical respects. For linguists, geographers, cartographers, historians, ethnographers, students of local lore, and all who takes interest in history and culture of the native peoples of Crimea.

Бушаков Валерій Анатолійович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Народився 12 грудня 1942 року в Хабаровську. 1972 року закінчив факультет англійської мови Вінницького державного педінституту ім. Миколи Островського. Захистив кандидатську дисертацію «Тюркська етноойконімія Криму» (Інститут мовознавства РАН, Москва. 1992 р.). В. А. Бушаков - автор понад сімдесяти наукових статей з проблем тюркської та української топонімики, етнонімики, етимології та етнографії.

 • №1 - Резюме на русском языке
  В монографии рассмотрены историко-географические и этнолингвистические условия формирования топонимической системы Крымского полуострова. Она создавалась на протяжении веков в языках народов, которые обитали в Крыму в древности, в средние века и живут на его земле ныне: тавров, греков, скифов, алан, половцев, румеев, урумов, татар, ногайцев, караимов, крымчаков, генуэзцев и армян. Также рассмотрены принципы, по которым подбирались и придумывались русские названия с советской семантикой для тотальной замены исторических топонимов Крыма после депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года.
 • №2 - Резюме на английском языке
  In the monogragh historic and geographic, ethnical and linguistic conditions of formation of the toponymic system of the Crimean peninsula have been considered. It was formed during centuries in languages of the peoples that inhabited Crimea in ancient times or in the Middle Ages and live on its land nowadays: Tauri, Greeks, Scythians, Alans, Cumans, Rumeis, Urums, Tatars, Nogays, Karaites, Krymchaks, Genoeses, and Armenians.
 • №3 - Предисловие::02::03::04
  Монографія “Лексичний склад історичної топонімії Криму” призначена для картографів, географів, істориків, археологів, лінґвістів, етнографів та краєзнавців. Мета дослідження полягає у висвітленні географічних та етнолінґвістичних умов формування топонімної системи Криму і виявленні номенклатури географічних термінів (номенів) та інших слів, включаючи оніми (антропоніми, агіоніми, імена історичних осіб, родоплемінні імена, назви народів, перенесені географічні назви), відбитих в історичній топонімії півострова, та їх систематизації.
 • №4 - Основные источники информации
  Основные источники крымской топонимии и словари, испопользованные в исследовании. Карти, списки селищ та монографії, Словники. Без цих книг і мап я не зміг би написати дану монографію.
 • №5 - Условия формирования топонимии Крыма
  Страницы
  ::01::02::03::04::05::06::07::08::09::10::11::12::13::14::15::16::17::18::19::20::21::22
  Раздел первый - Историко-географические и этнолингвистические условия формирования топонимии Крыма, хронологическая и ареальная стратиграфия топонимов ::: Топоніми поділяються на кілька основних тематичних класів: ороніми, гідроніми, ойконіми та хороніми, - котрі відповідно пов`язані з орографічними та гідрографічними об`єктами, різними типами поселень і територіями, географічними або етно-політичними. Класи можуть поділятися на підкласи. Наявність у топонімії конкретного реґіону того чи іншого класу або підкласу й відповідно їхня номенклатура залежать від його фізико-географічних характеристик: рельєфу, геологічної будови, клімату, ґрунтів, рослинності, тваринного світу, природних багатств, - тому знання і врахування цих характеристик є неодмінною умовою топонімічного дослідження.

на верх страницы::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования