Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №12)

Ю. А. Обуховский. "Крымское кафе" 2004
Ю. А. Обуховский. "Крымское кафе", 2004

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №12 - Выводы
к содержанию

ВИСНОВКИ
ЩОДО ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ

Історико-лінґвістичне дослідження географічних термінів та інших слів, що складають історичну топонімію Криму, дає підстави зробити ряд висновків.

  1. Топоніми є своєрідними пам`ятниками історії, “мовою землі”. Як складова частина лексичної системи мови топонімія є важливим засобом при вирішенні багатьох питань історії самої мови та її носіїв, історичної географії та етнографії. Топоніми містять багатогранну лінґвістичну, етнографічну та історико-лінґвістичну інформацію. В них відображені давній стан, фонетичні, морфологічні і лексичні особливості мов, діалектів і говірок місцевого населення, без знання яких топоніми часто не знаходять правильного тлумачення. Для правильної інтерпретації географічних назв необхідно також добре знати історичне минуле реґіону, виявляти етнолінґвістичні зв`язки.
  2. Топонімічна система Криму формувалась на протязі багатьох століть під впливом складних історичних та екстралінґвістичних факторів і є багатошаровим утворенням. В топонімічній системі півострова виділяються іранський, грецький і тюркський шари, котрі мають специфічні особливості у своїх взаємовідносинах, кількісному, хронологічному та ареальному аспектах.
  3. Географічні назви є продуктом історії народів, відображенням їхнього світовідчуття та світосприймання. Вони виникали через необхідність іменувати географічні об`єкти при їх освоєнні. Джерелом номінації при цьому були як властивості самих географічних об`єктів, так і людина з її практичною діяльністю. Особливості матеріального життя, суспільно-господарська діяльність, побут, культура, мова, реліґія племен і народів у той чи інший період суспільного розвитку знайшли безпосереднє відображення в топонімії. Назви давалися за природними й господарськими ознаками об`єктів, по імені власника, за подіями, що відбувалися біля них.
  4. Географічні назви Криму дозволяють змалювати його історію з найдавніших часів до сьогодення. Вони надають величезний матеріал для вивчення етногенезу, історії та культури корінних народів Криму. Багатошаровість кримської топонімії дозволяє виявляти етнічні компоненти, котрі прийняли участь в етногенезі кримських татар і румеїв. Особливий інтерес становлять відбиті в кримській топонімії етноніми, котрі мають аналоги в етнонімії різних народів за межами Криму. Етнотопоніми вказують на ґенетичні зв`язки народів і на міґрації населення в минулому. За топонімічними даними можна створити сучасну і поновити минулу картину реґіону, відтворити розселення на півострові родів і племен, котрі увійшли до складу кримськотатарського етносу.
  5. Чимало географічних імен можуть одночасно бути й пам`ятниками природи. Кожен реґіон планети має свої відмінності і є цікавий своїми ландшафтами, флорою та фауною. В багатьох випадках топоніми інформують про унікальні можливості земного покриву, багатства надр, кліматичні умови, рослинний і тваринний світи конкретної території. Вода має вирішальне значення в житті людини, тому в кожної річки, озера й джерела є власна назва. Розгалужена система гідронімічних номенклатурних термінів у татарській і румейській мовах говорить про вирішальну роль водних об`єктів у житті народу. У складі географічних імен Кримського півострова широко представлені місцеві географічні терміни.
  6. Більшості топонімів притаманна усталеність. Деякі з них є реліктами, що передавалися від покоління до покоління на протязі багатьох віків. По них можна визначати ареали видів рослин і тварин у минулому.
  7. Зміна складу географічних імен відбувається постійно. Їхня поява та зникнення обумовлені соціально-економічними та історичними причинами. Зміни в суспільному житті, різні політико-економічні зміни, міґрації етносів спричиняють появу нових і зникнення старих топонімів. Всебічне знання історії Батьківщини є невід`ємною ознакою культурної людини. Зі зникненням географічних об`єктів поступово забуваються, а потім остаточно щезають з народної пам`яті їхні назви. З лиця землі стирається історія, тому назви селищ, урочищ, гір, скель, курганів, річок, джерел і озер необхідно збирати, вивчати й оберігати як найцінніше культурне надбання. Без знання топонімії неможливо повністю уявити історію краю, історію й життя пращурів, тому передати її наступному поколінню наш святий обов`язок.

Таким чином, топонімія Криму, разом з археологічними та історичними матеріалами і даними інших наук, характеризує історію його заселення, природу й культуру корінних етносів.

к содержанию

на верх страницы::Словотворный анализ топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования