Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №11-01)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №11 - Перечень крымских сёл по кадылыкам
далее::к содержанию

По-перше подано ойконіми, наведені в списку 1783 року [Ведомость… 1888],
в дужках виправлені ойконіми та їхні пізніші варіанти в списках і на мапах.

ПЕРЕЛІК КРИМСЬКИХ СІЛ ПО КАДИЛИКАХ
Бакчесарайське каймакамство

Бакчесарайський кадилик

  • Азіз (Азіс); Елма-Кірмен (Алма-Кермен); Ескі-Юрт; Елмаджик (Алмачик); Ак-Чокрак (Акчокрак); Пазарджик (Базарчик); Біюк-Яшдаг (Біюк-Яшлав); Тепеджік; Другий Яшдаг (Кучук-Яшлав); Хан-Елі; Третій Яшдаг; Гаджи-Бік (Аджибіке); Кази-бей-Елі (Бієлі); Багадир (Бодрак?); Софу; Болта-Чекрак (Балта-Чокрак); Утеш-Елі (Отешель, Утешіл); Аталик-Елі; Евувельшейх (Евелі-Шеїх, Евель-Шейх); Кобази (Кобиза); Другий Евувельшейх; Другий Кобази; Агмет-Ага; Ґюндеймес; Уш-Елі (Єдішель, Ідеш-Елі); Сарай-Кесек; Топчу (Юкари-Топчикой); Контуган; Другий Топчу; Бакайли (Багайли); Харам-кьой (Арамкой, Аран-кой); Камишли; Другий Харам-кьой; Абеш Айиш; Еґі-Зова (Кош-Дермен?); Ібрагім-Бай (Ібраам-Бай); Тюле (Толе, Туле, Тюґле); Докуз-Оба (Токсаба?); Другий Тюле; Учкую-Тархан; Мустафа-Ага (Мустафа-Бей); Учкую (Учкуй); Другий Мустафа-Ага (Пички, Пихчи); Джебач (Джабач); Бички; Замрук; Татар-кьой (Татаркой); Киримдже; Теберті; Другий Киримдже; Другий Теберті; Сали-Бей-Кесек (Салблакой); Севріташ (Сівріташ, Сююрташ); Агач-Елі; Другий Севріташ; Кангил; Третій Севріташ; Кояш; Гаджи-кьой (Аджикой, Гаджикой); Багадирак (Бадрак); Діван-кьой (Дуванкой); Кул-Мегмеделі (Колумбет-Елі); Другий Діван-кьой; Кучур-Елі (Чокурель); Белбек-Бахтіяр-Кесек; Сейменлер-Кесеґі (Сейманларкой); Белбек-Орта-Кесек; Молла-Елі (Муллаелі); Белбек-Тамак (Белбек); Аз-зін (Азек, Аззак); Біюк-Сюурен (Біюк-Сіврень, -Сюрен); Ебек-Елі (Бій-Елі, Бієлі); Бор-кьой (Баркой); Кочкар-Елі (Кочка-Елі, Кочкаель); Азамет-Ага-Кесек; Черкез-Елі (Черкес-Елі, Черкес-Ель); Сирлем-Єґеч; Каплан-Ага-Кесеґі; Албат; Тарханлар; Другий Албат; Алма-Тамак (Альматамак); Третій Албат; Бурлюк; Вісетка.

Манґупський кадилик

  • Узенбаш; Ґюк-Ґюс (Коккоз); Другий Узенбаш; Другий Ґюк-Ґюс; Третій Узенбаш; Третій Ґюк-Ґюс; Кучук Узенбаш; Айруґі (Айирґуль, Айриґул); Другий Кучук Узенбаш; Другий Айруґі (Ашага- та Юкари-Айирґул); Багатир (Богатир); Отарджик (Отарчик); Татар-Осман (Татар-Османкой); Джедіре; Гаврил (Гаври, Гавро); Кади (Кадикой, Кадиківка); Другий Гаврил; Другий Кади; Макалдир (Махульдур, Мухульдур); Каранне (Карани, Карань); Янчу (Янджу); Ак`яр; Другий Янчу; Інкірман (Інкерман); Єнісала (Янісала); Каяту (Кайту); Другий Єнісале; Скеле (Скеля); Кокос (Коклуз, Кокулуз); Байдар; Другий Кокос (Коклуз); Другий Байдар; Феттах-Сала (Фоті-Сала, Фот-Сала); Сагир-Мускум`я (Кучук-Мускомія, Кучук-Муском`я); Другий Феттах-Сала; Багат (Бага) Бага; Третій Феттах-Сала; Саватка; 4-ий Феттах Сала; Календер (Календе) Календи, Календія; Форос (Форус); Біюк-Мускум`я (Біюк-Мускомія, -м`я); Мешатке (Мшатка); Уркюста (Рюкуста, Уркуста); Міхалатка (Мух-) Мухалатка; Сахтек Сагтік, Сахтік; Кучук-кьой (Кучук-кой); Узенджи (Узунджи)Узунджа; Ель-Мана (Лемена, Лімена); Черкез-(Кер)ман (Черкез-Кермен); Кікенеїз; Отар (Отаркой); Семеїз (Сімеїс); Зал-Ага (Залинкой, Залянкой); Алипка (Алупка) Алупка; Кара-Ільяс (Каралез); Гаспура (Гаспра) Гаспра; Отар; Аутка; Вакивджик; Нікіта; Кюкей-Акай; Кизилташ; Сарпай (Сюйрень?); Сигир-Ламбат (Кучук-Ламбат); Юкари-Ільяс (Юхари-Каралез); Деґірмен (Дерменкой); Коджа-Сала (Ходжа-Сала); Другий Деґірмен; Азим-Чокрак (Адим-Чокроак); Третій Деґірмен; Джургані (Чоргун); Мускур (Місхор, Мусхор); Другий Джургані; Зор-Іс (Кореїз, Хуреїз); Айтодор (Ай-Тодор); Ялт (Ялта) Ялта; Учкую; Дерекьой (Дерекой); Акчага (Алсу?); Гурзав (Гурзуф) Гурзуф; Шілле (Шулі, Шулю); Барніт (Партеніт, Партніт); Другий Шілле; Біюк-Ламбат; Узень-Башчик; Другий Ламбат; Авли (Тейлю?); Маркур; Варнітка (Варнутка) Варнутка; Другий Маркур; Камишли; Третій Маркур; Балаклава; Карло (Карлу, Карловка); Манґуп (Манґуп-Кале, Манґут); Другий Карло.

Каракуртський кадилик

  • Сак; Айдир-Ґазі (Айдар, Ідар-Кази); Тузла; Кот-Санджи; Джорман; Тюмек (Тюмен); Юкари-Єґірмен (Джамін-Юкари); Башмак; Ашаги-Єґірмен (Ашага-Джамін, Джаамін-Ашоа); Байґун (Байґул); Каракурт (Карагурт); Ханли (Канли); Кьокей (Кукій); Такил; Чобатар (Чоботар); Орджан; Біюк-Актачи; Кючюк-Кабан (Кабанчик); Теміш; Бююк-Кабан (Кабан); Ариб (Арап); Безак-Актаджи (Бузав-Актачи); Отар-Гамбар (Камбар); Алти-Пармак-Яйджи (Алтипармак); Конджу (Конче); Телеш (Тлеш); Ак-Кою-Бітак (Ак-Хійбітак); Гамбар (Камбар); Теші (Тешій, Тшій); Кирк-Джолбан; Мешед (Мешер); Бораган (Бураган); Хавизлар (Абузлар); Ток-Джарли; Бай-Ґелді (Байґельді); Салтаба; Каракосчи (Каракущи); Бакбулат; Еввель (Авель); Боз-Яйджи (Боз-Джайчи); Хадир-Бали (Кедербали); Боташ; Аллач (Алаш); Тогайли; Отар-Ток-Задіп (Ток-Саба); Еґрі-Мантанай (Монтанай-Аґрі-Кесек); Біюк-Ток-Задіп (Ток-Саба); Джіт-Аул; Сабанджи (Сабанче); Актаджи-Кабан (Кучук-Кабан-Актачи); Другий (Сабанджи); Ченґе (Чінке); Майрик; Бос (Боз); Болгак (Булгак); Бос-Оглу (Бозули); Біюк-Бараш; Кіріт (Кіреїт); Кючюк-Бараш (Кучук-Бараш); Каратабак; Болчак (Булечік?); Булатчи (Булачи); Мурзалар-Бітак (Мурзали-Бітак); Узбек.

Салгирський кадилик

  • Орта-Собла (Орта-Сабли); Другий Дагелі (Тавель); Кенюнек; Третій Дагелі (Тавель); Харатук-Кесеґі (Аратук); Кизилкая-Дагелі (Кизилкая-Тавель); Джолман-Харатук (Джолман-Аратук); Гаджи-Аганин-кьой (Хаджи-Ага); Ескі-Сарай; Вірат (Вейрат); Дагелі (Тавель).

Кадилик Качи-Беш-Паресі

  • Гаджи-Булат (Аджи-Булат); Таз-Тюпе (Тас-Тепе); Ек-Лес (Аклез, Улукул-Аклес); Ботай; Тепеджі (Улукул-Тю[п]ече); Ґулюмбей (Ґолумбей); Мамашай; Другий Ґулюмбей; Іскеля (Ескель, Ескі-Елі); Аббас; Аранджи (Аранчи); Чоткара; Ефендій-кьой (Ефендікой); Акшейх; Другий Ефендій-кьой; Актаджи (Актачи); Третій Ефендій-кьой; Другий Актаджи; Джума-Мечеть; Третій Актаджи; Калмитай (Калимтай, Калантай); Четвертий
    Актаджи; Другий Калмитай; Джан-Ґірей (Джангарель).

Кадилик Муфтія арпалик

  • Шурю (Шури); Істіля (Стіля); Керменчік (Ашага- та Юкари-К.); Коуш (Кууш); Улусала (Олусала, Улу-Сала); Лака (Лакі); Авджи-кьой (Авджукой, Ауджикой); Бешев (Бешуй); Мачисала (Матисала); Манґуш; Бію-Сала (Бія-Сала, Біяс-Сала); Улакли.

далее::к содержанию

на верх страницы::Словотворный анализ топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования