Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №8-01)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №8 - Раздел 4 - Короткий лексико-семантический анализ слов в исторической топонимии Крыма
далее::к содержанию

Розділ 4

КОРОТКИЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ,
ВІДБИТИХ В ІСТОРИЧНІЙ ТОПОНІМІЇ КРИМУ (початок)

Укладені списки слів, відображених в історичній топонімії Криму, дозволяють проаналізувати їхній морфолого-семантичний склад.

В морфологічному плані лексика, відбита в топонімії Криму, поділяється на іменники, прикметники, нумератитвні слова й числівники, дієслова (в особовій формі на –dı, -tı та у формі дієприкметника на –ğan / -mış : -maz або -an) і післяйменники (alt ~ ast, üst).

Іменники поділяються на апелятиви та оніми: антропоніми, агіоніми, етноніми і географічні імена (ріка ’Ιορδάνης у Палестині, гора Φασγα в Біблії, עמק יהושפט Йософатова долина в Єрусалимі, Indol Волга, ріка Мартэ в басейні Кубані, місто Naxçevan, Şam Сірія, Дамаск).

До антропонімів належать імена родоначальників, першопоселенців, землевласників, історичних осіб (Alim aydamaq, Aqsaq Temir, Çiñgiz xan, Fatih, Mamay), а до агіонімів імена численних християнських святих, котрим присвячувались церкви й каплиці.

До етнонімів належать назви народів: Arap, Boğdan, Çerkes, Céneviz, Çeçen, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus, - та численні тюрко-монгольські родоплемінні імена: Abaqlı, Ablan, Adarğın, Alçın, Arğın, As, Badraq, Barın, Bayavut, Besit, Boçala, Bozoğlu, Büyten, Cadra, Calayır, Caytamğalı, Dayır, Dürmen, Irğaqlı, İlâq, Keleçi, Kemelçi, Kenegez, Kereyit, Kirey, Kerleut, Miñ, Otuz, Oyrat, Öñgüt, Qalmuq, Qatağan, Qıpçaq, Qırğız, Qırq, Qıtay, Qıyat, Qoñrat, Salın, Sart, Secevut, Tabun, Tama, Toqsaba, Uduit, Üyşün, Yüzler та інші. Етноніми Aratuq (Haratuq) і болоткай у Крим принесли адиги.

Апелятивну лексику можна розділити на такі лексико-семантичні ґрупи:

1. Географічні терміни, що поділяються на (а) орографічні, (б) гідрографічні та (в) ландшафтні терміни:

(а) ağız, aylanma, alan, aralıq, arqa, art, ayır, barlaq, basamaq, baş, bayır, bel, bet, boğaz, boynaq, burun, çardaq, çet, çoqu, çuburtma, çuqur, çuqurlaq, dağ, darlıq, delik, dere, derbent, egeç, eger, eğrek, endek, ğavta, had, hasar, hasarlıq, merdiven, meydan, oba, or, otar, otlaq, oy - qır, ökçe, qaburğa, qaş, qaya, qoba, qol, qoytaş, qulaq, sırt, sinor, soqaq, tapçan, taş, teşik, toğay, töbel, töpe, tübek, tüp, tütkel, tüz, uva, üst, yağa, yar, yarma, yalı, yalman, yataq, yelke, yer, yılğa, yol, ’άκρη,’άντρο[ν], ’αυλακιά, αυλών, βουνό[ν], δίπλα, ζυγός, γούβα, καταρράχι, κεφαλή, κούτελο, λάκκα, μαγούλα, νώμος, ’οπή, πέτρα, πλάκα, πόρος, πύλη, ράχη, σκάλα, σπηλιά, σύνορο, τραπέζι, φωλεά, χερσόνησος, χύμα та інші;

(б) aqsuv, arıq, avut, baqal, bataq, bol göl, bunar, çeşme, çıñğrav, çoqraq, eşme, göl, liman, özen, özenbaş, qarasuv, quyu, savlıq suv, suv, suvat, tamaq, tekne, tıynaq, uçansuv, βρύση, κεφαλόβρυση, κρουνός, λάσπη, λιβάδι[ον], λιμάνι, λίμνη, μάλη, νερό, πηγάδι, πηγή, ποτάμι, ρουχάλα та інші;

(в) çoñğar, çöl, taşlıq, yayla, yazı.

2. Назви металів, мінералів і гірських порід: altın, cermay, civa, çelik, çoyun, demir, mis; badana, balçıq, bor, boya, çırış, kireç, köktaş, mermer, nasat, qatran, qayraqtaş, qum, sabun, saqız, süngür, taş, topraq, tuz, yağ, μάρμαρο[ν], πήλινος, σκύρο[ν], σμύρις, χώμα.

3. Дикорослі й культурні рослини:

ağaç, alma, almalıq, aq agaç, aqbardaq, ardıç, armut, armutluq, arpalı, axlap, ayva agaç, babuğan, baqla, ceviz, cevizlik, çam, çamlıq, çavdar, çeger, çemen, çemenlik, çengel, çigentra, çum, defne, dut, emen, emenlik, eriklik, fındıq, gül, incir agacı, kertme, kiraz, kiren, kögen, kök terek, kürüç, kürüçlük, lábada, lâle, manta, mantar, meşe, nane, narat, naratlıq, nay, orman, otlu, pamuq, pelit, qamış, qamışlıq, qarağaç, qavaq, qavunluq, qayın, qızılçıq, saz, sazlıq, selbi, sügüt, sümbül, tal, tarı, tegenek, terek, tut, üskül, yapışqan, yapışqanlıq, yepelek, yüke, yüvez, yüzüm, zerdali, ’αμπέλι[ον], βάτσινα, ’ελιά, κάνναβι, λεύκα, μήλο περσικόν, ’οξυά, παστρόφυλλον, πεύκο, πίτυς, συκαμ(ν)ιά.

4. Дикі й свійські тварини:

alabuğa, arslan, at, aya, ayuv, ayvan, badi, balıq, baqa, baytal, boğa, borsıq, böcek, bödene, börü, bum, buzav, çavke, çipçe, domuz, doñuzlav, gögercin, gögercinlik, kirpi, kiyik, köpek, lâçin, mal, manda, mışıq, ögüz, öpkük, qaban, qaplan, *qarabiy, qaraqunda, qarçığa, qarğa, qarğalıq, qaz, qılsıçan, qoy, qoyan, qoyun, qozu, qurt, qurtluq, quzğun, sıçan, sürü, şain, tana, tavşan, tay, teke, tilki, toqlu, tuvar, üteki, xoraz, yapalaq, yılan, yılqı, ’αλεπού, μπούφος, ’ορτύκι, παπάκι, πρόβατο[ν], φάσσα, ψάρι.

5. Різні типи селищ та укріплень:

arabat (ribat), avla, avul, dam, deve, dörtkül, el, isar, kermen, kesek, kestel, köy, or, ordu, qabaq, qale, qaravul, qışlav, sala, vigla, yaylaq, yurt, βίγλα, καστέλλι[ον], κάστρο[ν], κάστροπουλ(λ)ι, ’οχυρό[ν], τσέρκι.

6. Будівлі, споруди та руїни:

alaçıq, ambar, aran, arman, barotxane, bazar, boru, çatır, çit, darsana, değirmen, duvar, ev ~ üy, felenk, furun, hamam, imaret, iskele, kâşane, köpür, kül töbe, kümes, lampat, qaçı, qonaq, qora, qoş, saray, saya, tabana, tikili taş, trapon, uru, xarabi, yapı, zaviye, ‘αλώνι[ον], καμάρα, ληνός, μάντρα, μύλος, σπήτι, σταύλος, στήλη, χάλισμα.

7. Угіддя: bağ, bağça, barlaq, borla, çayır, kömürlük, otar, otlaq, qoru, sinor ~ sınır, tarla, tuzla, zan, κήπος, νομή, σύνορο[ν].

8. Володіння: arpalıq, çiftlik, paşalıq, qalğalıq, şeiqlıq, vaquf, xanlıq, xocalıq.

далее::к содержанию

на верх страницы::Словотворный анализ топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования