Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-61)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (tal--tarpançı)

tal- кт, н стомлюватися, зморюватися, приставати, знемагати, знесилюватися; втрачати свідомість, talma tüşte yür- кт ходити в (самий) полудень (див. -ma), dal- кт, т занурюватись, пірнати; т забуватися, починати дрімати, упасти в забуття, забутися, tal- дт втрачати свідомість – г., руч. Талма, дорога Талма-Богаз на Яйлу з с. Біюк-Ламбат, дж. Талма-Чокрак на г. Бабуган, Талхан-Чокрак на г. Чатирдаг (пор. також кт, н, дт talqan підсмажена мука, толокно, хмонг. талх(ан) хліб (спечений); порошок).

tala- кт нищити; роздирати, шматувати, кусати (про собаку); грабувати, спустошувати, dala- т кусати (про хижаків); пекти, обпікати, спричиняти біль, tala- т грабувати - дж. Тала-Чокрак в яру Тала-Дере біля г. Уч-Таш (пор. топоніми, утворені від tal-), кам`янистий гребінь Талакан на Ай-Петрінській яйлі (див. -ğan).

talaqa кт, н толóка, добровільна колективна допомога в землеробстві, при будівництві будинку < укр. толóка, рос. толóка ~ толокá, польськ. tłoka, болг. тлакá, макед. тлака, рум. clácǎ, лит. talkà, латиськ. tàlka, фін. talkoo тс, с.-х. тлáка підневільна праця, пор. також інші назви звичаю взаємодопомоги в різних мовах: рос. пóмочь, макед. моб, с.-х. мóба, н berese, т imece, emeç, тат. öme, чув. виме ~ ниме, пулǎш, мар. вимä ~ вÿмä, удм. веме, каз. ümä, азер. oräz, карач. mammat, балк. izeu, осет. zīv, zev, чечен. belxi, кум. bulqa, груз. nadi, абхаз. кераз, каз. üme, asar, кирг. aşar (з п häş(ä)r сход, сходини; мешканці, мобілізовані для обозної служби та облогових робіт < a häşr збори), турк. yovar, п ilcar – пас. Талаха-Байир біля с. Узунджа.

talma, див. tal-.

Talqançı антр. або ген. (кт, н, дт talqan толокно, хмонг. талх(ан) хліб (печений); порошок, див. -cı) – с. Талканчи-Кірей.

Tama етн.: пл. тама ногайців, узбеків-кураминців, тама (там`ян) башкирів (терміном tama називалися монгольські війська, що направлялись на постійне перебування в завойованих землях для охорони кордонів та підтримки порядку) – с. Тама (два ойк.), Абакли-Тама, Бурлак-Тама, Джага-Тама, Küçük Tama, Orta Tama, Yalı Tama.

tamam кт, н, т, дт, tämam дт кінець; цілий, повний, увесь; цілком, повністю; точно, рівно, як раз, Í amT tämam п кінець, закінчення; увесь, цілий < а tamām повний, досконалий; повнота, досконалість, довершеність; кінець – с. Тамам-Юч, див. üç.

tamaq кт, н, дт, tamağ, tamğaq дт горло; гирло, damak т піднебіння – с. Тамак, Тамак-Киргиз, Тамак-Шейх-Елі, Алма-Тамак, Бельбек-Тамак, Кил-Тамак.

tamğa кт, т, damğa т знак, мітка; тавро, тамга; пляма, каз. tañba мітка; тавро, tamğa дт печать, відбиток; знак (магічний), тамга хмонг. печать, штамп; тавро – яр Ай-Тамган-Богаз на Карабі-Яйлі (ay tamğa тамга у вигляді місяця), с. Джайтамгали (cay tamğa тамга у вигляді лука, див. Caytamğalı).

tamğacı кт, damgacı т той, хто ставить тавро – с. Тамгаджи.

-tan (-ten), див. -dan.

tana кт теля на другому році, dana т теля; термін вживається в антропонімії – р. Тана-Су (Тунас), с. Танабай, Танаґельді, Коктана, Саритана. Пор. buzav, ögüz.

tap т сила, могутність < п tab сила; терпіння – б. Тап-Чокрак (притока Альми), пор. також кт tap пляма.

tapçan ~ tapşan кт уступ; підвищення з каменю вздовж стіни; земляна або глиняна підлога; дошки, покладені на підлогу, tapçan, tapçañ дт підставка на трьох ніжках, що використовується при збиранні винограду з високих кущів (пор. алб. shkёmb скеля, бескид < лат. scamnum лава) – г. Козюткен-Топчан з баштою Киз-Куле (див. közet-), Топшанар, узв. Тапшан біля городища Ескі-Кермен та с. Орталан, пас. Тапшан біля с. Кучук-Узень.

Taqıl ген. (пор. н taqıl кращий, хмонг. тахил жертва; жертвування; обряд жертвопринесення) – с. Такил(ь) (три ойк.), Такиль-Таш, Коп-Такиль, Чумаш-Такил, Яниш(Джаниш)-Такил.

taq кт, tak т арка, склепіння, купол < п tağ тс – г. Так-Тау, ск. Так-Таш біля с. Ворон, камінь Такин-Таш біля Балаклави. Пор. qubbe.

taqiye кт, takye, takke т, tağiye п тюбетейка, ярмулка – г. Такья-Тепе на Карабі-Яйлі, Тахія-Оба. Пор. çalma, qalafat, şapqa, telpek.

tar кт, н, дт, dar т вузький, тісний – г., яр Дар-Бугаз (притока Авінди), дж. Дар-Бугаз-Кішме, гірський прохід Дар-Йол на схід від с. Отуз (див. yol), паг. Тар-Тепе. Див. keñ, пор. ince.

tarapan, див. trapon.

taraq кт, н, tarak т, tarğaq дт гребінь, гребінець; граблі; гребінь (у птахів) – відріг яйли Таракташ біля водоспаду Учан-Су, ск. Тарак-Кая, Тарах-Хая на г. Демерджі, ур. Тараклик зі скельними зубчастими гребенями (див. -lıq), хр. Таракташ, с. Біюк- та Кучук-Таракташ. Пор. κτέις.

tarı кт, darı т > нг νταρί просо, tarığ дт зерно, злаки, хліб; землеробство, тариа(н) хмонг. хліб, зерно; врожай, тарих сіяти; садити – ур. Тариєр біля с. Коуш (див. yer), Дари, Діро в Гаспрі.

tarım дт притока ріки, taram каз. розгалуження, Tarım дт антр. – с. Беш-Тарим.

tarla кт, т поле, лан, tarlağ дт поле, нива, тарилга хмонг. сівба, посів, тарих сіяти – Хирда-Тарла – останній спуск при в`їзді до Алушти, див. qır, -da.

tarlıq кт, darlık т тіснина, міжгір`я (див. tar, -lıq) – гірський прохід Тарлик (Дарлик), ск. Тарлах на г. Демерджі.

tarpançı н мисливець на диких коней (н tarpan дикий кінь, кирг. tarpañ кінь ледачий і з поганою ходою, від tarp – звуконаслідування гепанню чогось важкого) – с. Тарпанчи, Кучук-Тарпанчи.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования