Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-59)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (sultan-şah)

sultan кт, т, soltan н, soltan п султан, монарх < а sultān тс; титул широко вживається в антропонімії; в Криму його носили ханські сини, котрі мали право на престол (див. oğlan) – г. Султан-Даг (стара назва Демерджі-Яйли), с. Султан-Баг, Султан-Базар, Султан-Бочала, Султан-Елі, Султан-Сала, Султан-Сарай, Султан-Термень, Ашага-Мамут-Султан. Пор. xan.

Sunaq антр., кт sunaq, sunak т жертовник (кам`яний стіл у храмі) (від sun- давати, подавати; простягати; присвячувати), пор. також каз. suñğaq високий; високий на зріст – с. Біюк- та Кучук-Сунак, пор.: Сунак, предок каракалпацького роду казаякли.

Supaq антр., пор. каз. sopaq довгастий, овальний – с. Супак.

Suran ген.: рід у Криму, пл. суран узбеків, род. підр. суран у киргизів – с. Суран.

suv кт, н, дт, su, -yu т, sub, suğ дт вода; ріка; водоймище, ус(ан) хмонг. вода; ріка – р. Суботхан (див. bat-), Су-Індол, Су-Учхан (див. uç-), Ак-Су, Аксу-Дере, Батанин-Су на г. Демерджі, Єльтіґен-Су (Коз), Йохаган-Су (див. yıqa-), Біюк- та Кучук-Карасу, Кара-Су, Сари-Су, Сарису, Танасу, Токсан-Су (див. doqsan), Учан-Су (див. uç-), Хари-Су, Чурюк-Су (кілька гідр.), Шеремет-Су, водоспад Учан-Су, б. Алексу, Бай-Су, Суан-Сулар (притока Улу-Узені на схилі г. Урага), дж. Су-Аханде, Авраму-Хурлу-Су, Аксу, Алмалих-Су, Догдан-Су, Ескі-Койнун-Су на г. Демерджі, Курлюк-Су, Лахтекнін-Су, Монаготра-Су, Муалімі-Су, Савлух-Су, Саурган-Су (див. savurğan), Суат-Су (див. suvat),
Сунґу-Су, Суук-Су (поширений гідронім), Уйянен-Су на березі Каспани, Чок-Су (див. çoq), Qarçığanıñ suvu в с. Буюк-Озенбаш, мінеральне дж. Аджи-Су біля с. Коккоз, кол. Саних-Су, Сіміоннун-Кую-Су, руч. Суук-Су, Чаїн-Су, місцевість Шурум-Суюси біля р. Шелен, с. Алсу(й), Суук-Су, Теміз-Су.

suv baş кт, su başı т джерело – р., с. Субаш, г. Су-Баши біля с. Чавке, с. Кара-Субаш.

suvat кт, т, suat н водопій – дж. Суат (кілька назв), Суат-Дере, Суат-Су, Суатин-Чокрак, Хазан-Суат, Чабан-Суат, б. Бююк-Суат у верхів`ї Зуї, Катрал-Суат (притока Качі), р. Суат на Карабі-Яйлі, руч. Куви-Суат (притока Гуви), яр Суат, Суатлар (Suvatlar).

suvlu кт, sulu т, suvlı н з водою, водний; соковитий; водявий; рідкий - б. Сулу-Дере біля с. Уркуста та біля с. Отуз, дж., пас. Сулу-Дере біля с. Ай-Серез, печ. Сулу-Коба (дві назви), Сувли-Коба біля Бахчисарая. Див. suvsız.

suvluq кт, suluk т поїлка для птахів – дж. Сулух-Оба на Карабі-Яйлі.

suvsız кт, н, susuz т безводний – с. Сусук(*Сусуз)-Джайчи (пор. Суллу-Джайчи), Суссуз-Баг. Див. suvlu.

suvuq кт, suvıq н, sovuk ~ soğuk т холод, холоднеча; холодний – дж. Сувук-Су в балці Чуґернети на Карабі-Яйлі, Суук-Су в ґроті монастирища Качи-Кальон, у с. Кучук-Ламбат, біля с. Узунджа, на схилі г. Перчем, Суук-Дере-Чокрак, Суюкджайлу, Сууксу-Чокрак та інші, печ. Суук-Хоба на г. Чатирдаг, р., с. Суук-Су, с. Суук-Сали. Див. sıcaq.

sügüt кт тополя, söğüt т верба, sögöt кирг. різновид верби, sögüt дт дерево; верба, лоза – г. Суґут (Суґутоба), дж. Суґут-Дересі, Сухют-Чокрак. Пор. selbi.

Süleş ген. (предком Яшлавських беїв, або Сулешових, був Сулеш-бей) – с. Мангит-Сулеш у ярлику Девлет-Ґірея (1552 р.).

sümbül ~ sünbül кт, т, sombol п гіацинт < a sumbul тс – гряда Сумбул-Кая, ск. Сомбул-Кая. Пор. aqbardaq, gül, lâle, manta.

sünger кт, т губка < нг σφουγγάρι, дг σπόγγος тс; süngertaş кт, süngertaşı т пемза – печ. Сюндюрлю[к]-Кобаси, див. –lıq, qoba.

süngü кт, т багнет, спис; надгробок, süñü дт спис – дж. Сюнґю-Су (Кутузовський фонтан) (пор. топонім Шуннґі сув ~ Шінґі сув у Балкарії), с. Суннукую (пор. також кт, т sungu подарунок), пор. ойк. Süngülü, Süngübayırlı, Süngüderesi, Süngütepe в Анатолії.

sürü кт, т, sürüv н, sürüğ дт стадо, череда, отара, сÿрэг хмонг. стадо, зграя – г. Сюрю-Кая (див. також süyrü), кур. Сюрук-Оба (пор. кирг. sürük стадо, табун), с. Ак-Сюрю-Конрат.

*süyren ~ *sivren місце проведення перегонів під час календарних свят (кт, н süyre-, кт sivre- тягти, волочити, пор. кирг. süyröñ такий, що волочиться, süröö місце, звідки за правилами перегонів можна було починати допомагати коням; іподром, süröö ~ sürööñ клич під час кінних скачок, від sürö- тягти скакового коня, допомагаючи йому дійти до фінішу, що не позбавляло коня призу) – с. Сюйрен(ь) ~ Сіврен(ь) (Таш-Баскан-Кой,Таш-Баскан-Сюйрен), Біюк- та Кучюк-Сюйрен(ь), або –Сіврен(ь) (Сюренчік). Пор. bayram, derviza, paskalya, seyran, şölen, tepreç, toy, ’αγών.

süyrü кт, sivri кт, т, süvrä дт гостроконечний, гострий, süyri н довгастий, конусоподібний – г. Сюрю-Кая (чотири назви), Сюрютепе, Сюрю-Оба, Сюроба, камінь Сюрюташ біля с. Бурлюк, паг. Сюр-Кая біля с. Коз, печ. Сюйрю-Коба біля с. Бага, ск. Сіврі-Кая біля с. Коккоз, г., с. Сівріташ ~ Сюрюташ.

Ş

-ş (-aş, -eş, -ış, -iş) афікс тюркських антропонімів, відбитих в ойконімії Криму: Аблаш-Конрат, Аблеш, Бекеш, Бокеш (Букеш), Боташ, Бурнаш, Джумаш-Кирк, Єдіш, Ібраш-Елі, Кадиш, Кайнаш, Мавлеш-Киргиз, Мавлюш, Мелеш, Меміш, Мінеш, Мушаш, Отеш, Отеш-Елі, Ромаш-Елі, Султанаш, Татиш-Конрат, Теґеш (пор. Теґе), Тлеш, Тоганаш, Траш-Конрат, Тураш, Яниш(Джаниш)-Такил.

-şa афікс ряду антропонімів, відбитих в ойконімії Криму: Аманша, Багадирша-Біелі, Кадирша-Сарай, Мурадша-Сарай, Перанша.

şaban кт, н, т, şä‘ban п шабан, восьмий місяць мусульманського місячного року < a şa‘bānu тс – с. Шабан-Оба.

şah кт, т шах, правитель, монарх < п şah тс; титул вживається в антропонімії – с. Шах-Мурза. Пор. sultan, xan.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования