Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-44)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (obur-Oysul)

obur кт відьма, чарівниця, чаклунка, т якась уявна тварина у шлунку; ненажера, obır н упир; чарівник; ненажера, obır-qurtqa баба-яга, obur ~ hobur гаг. ненажерливий, жадібний; ненажера; перевертень, вовкулака, ubır башк., тат. упир, перевертень (від ubı- засмоктувати, затягувати), вупăр чув. злий дух, упир, вупкăн злий дух; ненажерливий
(від вуп приности нещастя (про злих духів), obur кирг. ненажера, жадібний, opqoq ненаситний, ненажерливий (з тюркських мов походять укр. упир, рос. упырь, болг. въпир) – гірський масив Обурун-Дере біля Алушти, пор. башкирський лімнонім Ubır küle “Озеро упиря”. Пор. cadı, cın, qaraqoncolos, şeytan.

ocaq кт, т > нг, oşaq н вогнище; дім, рід, родина, oçaq, oçuq дт піч – с. Küçük Ocaq.

oda кт, т кімната, т казарма яничарів > нг ’οντάς кімната – руч. Одалар на г. Аюдаг, ур. Одачик біля с. Отуз. Пор. καμάρα.

odabaşı (див. oda, baş) т помічник капітана (у яничарів) – с. Одабаш(и).

odaman кт старший чабан (> укр. отаман, рос. атаман) – шахта Одаман-Кассар на Карабі-Яйлі, с. Адаман (Odaman), Адаман-Киргиз (Odaman-Qırğız).

oğlan кт, т, дт, olan ~ ulan ~ lan кт, хлопчик, юнак; син (у Криму уланами називали ханських синів, котрі на відміну від султанів не мали права на престол і служили охоронцями хана) – дж. Углан-Буглан, с. Оглан-Елі, пор.: пл. оглан ~ углан узбеків. Пор. sultan.

oğul кт, т, дт, uvıl н хлопчик, син – с. Аксюз-Оглу, Бай-Оглу-Кипчак, Боз-Оглу-Каратаяк, Боз-Оглу-Кереїт, Боз-Оглу-Салаул (див. Bozoğlu), Кат-Оглу, Оґуз-Оглу, Молла-Оглу. Пор. oğlan.

Oñlar ген. (кт, н, дт oñ правий, див. -lar), пор.: пл. онґ узбеків – с. Біюк-Онлар та Кучук-Онлар (по два ойк.), Bayonlar, Sekizonlar. Пор. Sollar.

oqçu кт, okçu т той, хто виготовляє або продає стріли, стрілець з лука, лучник, oqçı дт стрілець, лучник – с. Окчу-Гаджилар, пор.: рід окчи туркменського пл. ескі, с. Okçular в Анатолії.

or кт, н, т канава, рів, траншея, окіп, шанець (пор. п oŭra фортеця, цитадель, діран. vāra огорожа, двір, огороджена територія; фортеця; круглий двір > уг. vár фортеця; палац, зáмок) – рів з валом Ор на Перекопському перешийку, фортеця Ор-Капу, Ор-Калесі (Перекоп), с. Орджак (див. -caq), г. Ак-Ор, паг. Кизил-Ор біля с. Чавке, вершина Урбаш біля с. Коз. Пор. endek, qırım, τάφρος.

Oraq антр., oraq кт н, orak т серп – с. Орак-Аджи, пор.: пл. орак ногайців, рід орак в акногайців.

Oraz антр., oraza кт, н ураза, піст у мусульман на протязі місяця рамазан, uraze т подарунок, привезений мандрівником на згадку < a ‘urāzat подарунок, гостинець – с. Ораз, пор.: родові підр. ораз, ураз у казахів, уроз в узбеків, ораз у киргизів.

ordu кт, т, дт армія, військо, військовий табір, стан, ставка й резиденція хана, палац, orda н орда, орд(он) хмонг. палац – с. Ескі-Орда, ур. Савакі(й)-Орда та Узень-Орда біля Гаспри, Могабі-Орда біля Ялти. Пор. avul, el I, köy, otar, qabaq III, qışlaq, yaylaq, yurt.

orman кт, н, т, дт ліс; лісовий > нг ρουμάνι ліс, гущавина, хаща – ліс Адим-Тур-Орман біля с. Узунджа, Карши-Орман біля с. Тав-Бадрак, Кизилчик-Орман, Копурлі-Орманлар біля с. Соллар, г. Урмани-Усту, Орман(Роман)-Кош, дол. Орман на Карабі-Яйлі, с. Орман, Орман-Асс (пор. також ім`я чол. п orman Орман), Qadı ormanı.

Ormançı ген., ormancı кт лісник (див. orman, -cı) – с. Орманчи (Арманчи), пор.: рід орманши в караногайців, род. підр. орманши в каракалпаків, орманчи в казахів, рід урманчи в узбеків.

Orqa етн. – с. Аю-Орка, Уч-Евлі-Орка, Кият-Орка, Хитай-Орка, див. ще arqa.

orta кт, н, дт, ortu дт середина; середній; в ойконімії утворює ряд з означеннями aşağa та yuqarı – узв. Орта-Сирт на Карабі-Яйлі, г. Орта-Тау, Ортачик – верхівка г. Хабурга-Кая на Карабі-Яйлі, с. Орта-Аблам, -Айданіль, -Айтуган, -Баксан, -Мамай, -Сабли, Орта-Аул, Ортаель (Орта-Елі, Ортали), Ортаєр, Орта-Кісек-Отаркой, Орта-Кісек-Улукул, Орталан (Орта-Лан), Ortatama (пор. Yalıtama).

Osman антр.; етнонім турків-османів, від імені турецького султана Османа І < a ‘uθmānu ім`я чол. Осман – гал. Осман біля с. Татар-Осман, ур. Осман біля г. Аю-Даг, ск. Осман-Кош, с. Осман, Османчик, Татар-Осман-Кой (біля села знаходився сад турка Мемета). Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus.

Osmanlı кт, т підданець Османської імперії, турок-осман (див. Osman, -lı) – с. Османли-Каракурт.

otar кт, пасовище, луг; хутір, н пасовище (віддалене від аулу); отара, отор хмонг. випас худоби на відгінних пасовищах (тюрк. > уг. határ кордон, рубіж > с.-х. хàтăр область, округ, рум. hotár кордон, межа; маєток; область, край, країна; округа села, укр. хотáр усі землі, що належать селищу, рос. хутор, укр. хутір) – дж. Отар біля с. Бурундук, г. Отар-Баїр біля с. Стіля, с. Отар (шість ойк.), Отарчик ~ Отарджик (див. -cıq), Отар-Беш-Аран, Отар-Бочала, Отар-Буйнак(Мойнак), Отар-Карджав, Отаркой, Кара-Отар, Фондикли-Отар. Пор. çiftlik, avul, el I, köy, ordu, otlaq, qabaq III, qışlaq, yaylaq, yurt.

otlaq кт, н, otlak т пасовище, вигін – пас. Отлак біля с. Біюк-Янкой, Отлаклар (три назви), Асма-Отлак біля с. Тубенкой, Ашага- та Юкари-Отлак біля с. Бештерек, Пельван-Отлак, Тай-Отлак біля с. Суїнаджи. Пор. otar.

otlu кт, т, otlı н, otluğ дт трав`янистий, травистий – г. Отлу-Кая.

oturaq кт, oturak т що сидить; основа; місце, де можна сісти; місцеперебування, місце мешкання – паг. Отрах-Бурун.

Otuz ген., otuz кт, т, дт, otız н тридцять, дт ім`я чол. Otuz – с. Отуз (два ойк.), Аз- та Коп-Отуз, Чолпак-Отуз.

oy кт, н низина, западина, котловина, дт яма, заглибина, ой хмонг. ліс, гай; в ойконімії утворює ряд із терміном qır – ур. Кара-Уй в ярлику Девлет-Ґірея І, с. Огуя (Ойгуй), Ойкуй, Ой-Аджи-Атман, Ой-Кият, Ой-Мамшак(Мамчак), Ой-Юртчи. Пор. çuqur.

oya кт, т мереживо – дж. Уйянен-Су на березі Каспани.

Oyrat ~ Veyrat етн.: пл. ойрат узбеків, сеок ойрат качинців, пл. ойрат у війську Бату-хана, монгольський народ ойрати, або джунгари – с. Ойрат (Вейрат) (кілька ойк.), Вейрат-Юкари, Баш-Ойрат, Бурлак-Ойрат, Кази-Ойрат, Карандит-Ойрат(Вейрат), Отар-Ойрат, Хадир-(Г)аджи-Вейрат, Чубар-Ойрат.

Oysul ген., пор. кирг. Oysulata – святий, покровитель верблюдів – с. Ойсул, Коп- та Кучук-Ойсул, Ойсункі (див. -nıñki).

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования