Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-43)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (Murat-oba)

Murat антр., murat кт, т, morad п бажання; намір, мета < а murād тс – б. Муратин-Дересі біля Алушти, с. Муратча-Сарай ~ Мурадша-Сарай (див. -ca, -şa).

Murtaza антр., mortäza п обраний (епітет Алі) – с. Муртазаджик, див. -cıq. Musa антр. < a mūsa ім`я чол. Муса (Мойсей) – с. Мусабій (Мусабей), Мусабай-Адаргин, Муссалі.

Mustafa антр., mostafa ~ mostäfa п обранець (епітет Могаммада), ім`я чол. Мустафа < a mustafa тс – с. Мустафа-Бей (Мустафа-Бай), Кара-Мустафа.

müezzin кт, т, moäzzen п муедзин (служник мечеті, котрий закликає з мінарету до молитви) < а mū‘azzin той, хто закликає до молитви; муедзин – г. Муедзін-Кая біля р. Арпат, гірка Муедзін-Байчик на схилі г. Хабурга.

müftü кт, т, müfti т, étfM mofti п муфтій, головний суддя за законом шаріату, який виносить рішення, що називається фетвá < a mufti тс – кад. Муфтія Арпалик. Пор. qadı, qadı-esker, molla, seyit, şeiq, xoca.

müslüman кт, т, müsülman дт, moselman п мусульманин, магометанин < a muslim мусульманин – с. Пусурман, пор.: род. підр. бусурман у казахів, рід мусурман у казахів та киргизів. Див. gâvur.

N

namazlıq кт, namazlık т молитовний килимок (на якому виконується намаз); місце суспільної молитви (?), пор. п nämaz-gah місце суспільної молитви (кт, т namaz, п nämaz намаз (кожна з п`яти денних обов`язкових молитов у мусульман) < a namāz тс, див. -lıq) – паг. Намазлих-Бурун біля с. Арпат.

nane кт, т, nana т м`ята – дж. Нане-Чокрак у Байдарській дол., пор. також т nene ~ nine бабуся, п näne мама, матуся.

narat кт, башк., тат. сосна, naratlıq сосняк, нарс(ан) хмонг. сосна – г. Наратли[к] біля с. Фотісала. Пор. çam.

narzan кт, н нарзан (т madensuyu membaı мінеральне джерело), аршаан хмонг. аршан, цілюще мінеральне джерело; свята, жива вода < санскр. rasāyana нектар, напій богів, цілюща вода – с. Нарзан, пор.: мінеральне дж. Нарзан у Кисловодську, каб.-черк. Нарцанэ (Кисловодськ), дж. Арчман у підніжжя Копетдагу, селища Арзне в Грузії, Арзні у Вірменії.

nasat кт кресало – г. Насатли біля с. Кутлак, див. -lı. Пор. çaqmaq.

Nasır антр., nasır кт, nâsır т помічник, näsir п помічник, посібник < a nasīr захисник, заступник; помічник; naser п що допомагає; помічник; захисник < а nāsir що помагає; помічник; прибічник – с. Насир (тут мешкали ногаї), Büyüknasır, Küçüknasır.

nay ~ ney кт, т комиш, очерет < п nay ~ ney тс – потік Ная у верхів`ї Бельбеку (від дж. Узенін-Козю до яру Харавля він називається Мейля, див. maile). Пор. qamış, saz.

Nayman етн.: рід найман в акногайців, пл. найман караногайців, род. підр. найман у каракалпаків, пл. найман узбеків, киргизів і монголів; пл. найман у війську Бату-хана; середньовічний народ найман - с. Біюк- та Кучук-Найман, Ас-Найман, Бій-Еч-Найман, Буденеджі-Найман, Кара-Найман, Кир-Найман, Мішень-Найман, Унгар-Найман.

-nen кт (т ile, -le, -la, ilen) з, разом з; від, через; і, та – дж. Уйянен-Су (див. також -nıñ), див. oya.

-nıñ (-niñ, -nuñ, -nüñ) афікс родового відмінка; в ізафетній конструкції в родовому відмінку стоїть іменник, котрий виконує функцію означення (див. також -ı) - б. Фумянин-Дересі, г. Віглянин-Бурну, дорога Віглянин-Йолу, г. Малбанин-Хири, Стаурнин-Бурну, дж. Басарнин-Кішмесі, Хауджиларин-Кішмесі, Узенін-Козю, Чубурин-Кішмесі, Явліцанин-Чокрак, Qarçığanıñ suvu, дол. Лячінін-Джилгаси, с. Ейпнін-Єрлері, ск. Кільсенін-Хаяси на г. Демерджі, Bazmanıñ qayası, ур. Капуларнин-Богаз, Кастронун-Кьозі, Папанин-Хораси на Карабі-Яйлі, Хамишин-Кобкесі, яр Каян-Арди, Puşonnıñ yeri, Qoylarnıñ qırı, Tursuğla[r]nıñ deresi в с. Буюк-Озенбаш.

-nıñki (-niñki) сполучення іменника у родовому відмінку з афіксом -ki; утворює ойконіми зі значенням “те, що належить даній особі” від антропонімів і титулів: Есен[і]нкі (“Есенова маєтність”), Казанкі, Казининкі, Каранкі (два ойк.), Коштанкі-Керлеут, Коджалкі та Ґері-Коджалкі (Ельґері- та Сиртке-Коджалкі) (n → l), Молланинкі, Ногайникі (“володіння ногайців”), Ойсункі ~ Ойсунку (можливо, від антр. Ойсул), Темірінкі (Темірнік), Уруснукі (Уруснуку), Черкезінкі, Якшиникі (Яшиникі).

nişan кт, т знак, ознака, прикмета; орден; ціль, мішень, nışan н мітка, знак, слід, bışañ випалена або різана мітка на морді коня, neşan п знак, мітка; прапор; герб < a nişān ціль, мішень; орден, знак відзнаки – г., ск. Нішан-Кая (три назви).

Noğay кт, н, т ногаєць; ногайці (хмонг. нохой собака, пес; рік собаки; епонім ногайців - золотоординський воєвода Ногай, можливо, народився у рік собаки) – с. Ногай-Бустерчі, Ногай-Тама, Ногайли-Кипчак, Ногайли-Кирк (див. -lı), Ногайлик (див. -lıq), Ногайникі (див. -nınki), Нагайчи, Нагайчи-Ахташ, Ахмат-Ногайчи, узв. Ногайли-Оглу-Оба біля Ст. Крима. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus.

Nurkeldi антр. (nur кт, н, т світло, промінь < п nur тс < а nūr світло, див. keldi) – с. Нуркельді.

O

oba кт пагорб, н курган, насипний пагорб, могила, овоо(н) хмонг. купа (каміння); насип; межовий знак; обóн (узвишшя, на якому на честь його духів споруджено насип у вигляді купи каміння, гілок тощо) – кур. Баїс-Оба, Кара-Оба (п`ять назв), Кара-Тепе-Оба, Казилган-Оба, Кизлар-Оба, Мезарлик-Оба, Мишакли-Оба, Сизикли-Оба, Сюрук-Оба, Телпек-Оба, Тешік-Оба, паг. Обалар біля Алупки, Кизлар-Оба, г. Оба біля с. Танаґельді, Акбулат-Оба, Беш-Оба, Біюкоба, Ґедур-Оба, Еґер-Оба, Караоба, Кенґеч-Оба, Кермен-Оба, Кулуйну-Обаси, Куркушлу-Оба, Куршавли-Оба, Сабанлик-Оба, Стефан-Оба, Суґут-Оба, Сюрюоба, Ташли-Оба, Тепе-Оба, Уба-Хир, Харучу-Оба, Хошоба, Maloba, Mezarlı oba, Qaleoba, с. Докуз-Оба, Тімур-Убалик, Шабан-Оба, пор. також т oba шатро; кочовики, родина кочовика; кочовище, стоянка кочовика, дт рід, плем`я, п ube шатро; плем`я, хмонг. овог рід; прізвище.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования