Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-38)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (kökağaç-kübre)

kökağaç кт граб (див. kök, ağaç) – ур. Кокагач (назва частини Мекензійової гори).

kökçeköz кт блакитноокий (kökçe è cKwK блакитно-сірий, див. köz) с. Кокчеґоз, пор.: род. підр. кокчеґоз у казахів, кьокчьо кьоз у киргизів. Пор. Alaköz, aqköz, bozköz, çayköz, kökköz, qaraköz.

Kökey антр.: ім`я чол. кт Kökey, тат. Kügäy – с. Кокей (Коґей), водотік Коґей на Карабі-Яйлі.

kökköz кт, н синьоокий (див. kök, köz), gök gözlü т блакитноокий, сіроокий; недобрий (про світлооку людину) – с. Коккоз (вважається, що село отримало таку назву через те, що більшість його мешканців мали сіро-блакитні очі), дж. Чокрак-Коккоз біля с. Баксан. Пор. Alaköz, aqköz, çayköz, kökçeköz, qaraköz.

köklük кт, göklük т синява (див. kök, -lıq) – г. Коклюк (верхівка г. Узун-Сирт біля с. Коктебель).

köktaş кт купорос; мармуроподібний вапняк (див. kök, taş) – г., с. Кокташ, р. Кок-Таш-Узень (Камишлик-Су).

kök terek (пор. kök ağaç, див. terek) – р. Кок-Терек.

köl кт, н, дт, göl т озеро, водойма – оз. Амбар-Коль, Єшіль-Коль, Камишли-Кьоль на Бабуган-Яйлі, Япрах-Коль, луг Акча-Коль, Караколь, Токай-Коль, ур. Барак-Коль(Ґьоль), г. Хариколь-Кая на Карабі-Яйлі, Хриколь-Бурун, с. Бараколь.

kölge кт, gölge т, köletki н, kölägä, köligä, kölik дт тінь – ліси Бін-Кольґе біля с. Сююрташ та с. Теберті.

kömürlük кт, т, дт місце для вугілля, дт дерево, призначене для випалювання вугілля, від kömür кт, н, т, дт вугілля, див. –lıq – ліс Комурлік (дві назви), дж. Ґумурлюк-Чокрак.

Könçi ген., könşü н, göncü т лимар, шорник, від н, дт kön, т gön вичинена шкіра, див. –cı, пор. також хмонг. хоньчин вівчар, чабан – с. Кончі (кілька ойк.), Ашага- та Юхари-Конечі, Конча-Упук, Конче-Конташли, пор.: пл. кьончі могулів, Кончі – онук Орди, старшого сина Джучи (він володів східною половиною уділу Джучи).

köndelen кт, köldenen н упоперек (т enine упоперек), хöндлöн(г) хмонг. упоперек, через; поперечний, горизонтальний – г. Конделен-Йол біля с. Кутлак (див. yol), пас. Конделен біля с. Копірлі-Кой. Пор. köşeleme, ters.

könek т цебро, н шкіряна посудина у вигляді відра для доїння кобилиць, könäk дт посудина, відро, бурдюк – г. Конек (Агиз-Хир).

köp кт, н, дт, т багато; численний; в ойконімії протистоїть означенню az і є синонімом означення büyük – с. Коп-Ас, Коп-Бешкой, Коп-Кенеґез, -Кипчак, -Кият, -Копсель, -Кочеґень (Кьоп-Ґючкен), -Отуз, -Сараймін, -Такиль (Кьоп-Такил), -Ойсул, р. Копкол.

Köpek антр., köpek кт, т собака – с. Копек, гірський прохід Копек-Бугаз біля Сімеїза.

köpke, див. köbke – р. Копкелер-Чешме.

köpür кт, köpir н, köprü т, köprük дт міст – ур. Копур-Янунда біля с. Таш-Ярган (див. yan, -da), Таш-Кьопрю на р. Бельбек, Кил-Копір (див. qıl), яр Копур-Кая, с. Копурбаг, Копірлікой (Коперлікой) (див. -lı).

köpür başı кт, köprü başı т передмістне укріплення (див. baş) – с. Копурбаши-Багча, пор. ойк. Köprübaşı в Туреччині.

kör н, gür т, дт гробниця, могила < п gur тс – Киркор, давня назва розташованого на плато (qır) міста-фортеці Чуфут-Кале, в якому знаходиться мавзолей Джаніке-ханим, дочки хана Тохтамиша.

Körbek антр. (кт, н, т kör, п kur сліпий, див. bek) – с. Корбек ~ Корбеклі (Корбекілі, Корбекуль) < *Körbek eli.

Körpe антр., körpe н каракуль, т молодий, дт молодий, свіжий, körpe oğul дитина, що народилася весною, körpö кирг. смушок – с. Корпе, пор.: род. підр. корпе у каракалпаків.

Körpeç антр., kürpeç кт каракуль (пор. турк. körpeç вівчарня), пор. також Körpe, див. -ç – с. Корпеч (Курпеш), пор.: рід курпеч у башкирів.

körüş кт, görüş т спостереження; зустріч, побачення – г. Курушлю (див. -lı), гірський масив Курушлюк-Бурун біля хр. Бойка (див. -lıq), пор. також кт kürüç ясен звичайний.

köşeleme т навскоси, по діагоналі, від köşe кут; ріг < п guşe кут; академік П. Кеппен зазначив, що татарське слово кешлеме значить “південний захід” – ск. Кешлеме-Кая (на ній знаходиться укріплення Кокія-Ісар), яр Кешлеме-Дересі. Пор. batı, köndelen, qarşı, qıble, ters.

köşük кт, köşk т літній палац, альтанка < п kuşk кіоск, павільйон – с. Xanköşkü.

köy кт, т село, селище < п kuy квартал, район (міста), невелика вулиця – с. Кой, Аранкой, Аджикой, Боркой, Джанкой, Ескі-Кой, Єнікой (кілька ойк.), Єнкой (кілька ойк.), Кади-Кой, Кади-Ескер-Кой, Коперлікой, Кучук-Кой, Лампсікой, Молла-Кой, дж., р. Ескі-Койнун-Су на г. Демерджі. Пор. avul, el I, köy, ordu, otar, qabaq III, qışlaq, yaylaq,
yurt.

köz кт, н, дт, göz т око; отвір, діра; прорізь; арка; джерело; гірський прохід (академік П. Кеппен зазначив, що татарське слово кьоз значить “западина, лощина між двома горами”, “гірське сідло” і що куруозенські татари замість нього вживають слово джан “заглибина”, пор. yan); утворює прикметники aqköz, çayköz, qaraköz, kökköz, kökçeköz (див.), від яких походять антропоніми, відображені в ойконімії – дж. Козлер біля с. Кореїз, Гафарин-Ґозю-Чокрак, Узенін-Козю у верхів`ї Бельбеку, Чокрак-Ко[к]коз біля с. Баксан, руч. Алаґьоз, пас. Урус-Кьоз біля с. Ворон, гірський прохід Кастронун-Кьозі між ур. Кастро та ск. Шаган-Кая, Чатал-Кьоз.

közet- кт, н, дт, gözet- т спостерігати, караулити – г. Козюткан-Топчан, див. -ğan, tapçan.

kübre кт, gübre т гній, перегній; добриво < нг κοπριά; kübreli кт, gübreli т угноєний – г. Кубрелі-Кир (Согмач).

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования