Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-31)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (deren-dülber)

deren, teren кт, derin т, tereñ н, teräñ дт глибокий – р. Дерен-Джилга, Дерен-Озен(чік) (притока Бельбеку), оз. Derin göl.

dermen, див. degirmen – ур. Кош-Дермен, ур., р. Дермен-Дере, канава Дермен-Арик, Ескі-Дермен, місцина та дж. Дермен`єр.

dermenci кт мельник – с. Дерменджі.

derviş кт, т дервіш; жебрак, бідняк < п därviş тс – с. Аман-Дервіш, див. Aman.

derviza кт дервіза – свято врожаю, що припадає на день осіннього рівнодення (23 вересня); дервізу татари святкували в тих селах, де до виходу 1779 року з Криму християн святкувались приурочені на осінь храмові свята - панаїр < п därveza ~ däryuza жебрання; подаяння, милостиня – ур. Дербіза між селами Коккоз та Єні-Сала, пор.
два ойк. Panayır в Анатолії (нг πανηγύρι реліґійне свято; народне гуляння; учта; ярмарок). Пор. bayram, paskalya, seyran, şölen, tepreç, toy, xıdırellez.

deste кт, т в`язка, пачка, пака; букет < п däste тс – ліс Десте біля с. Богатир.

deve кт, т, tüye ног., tevä, tevi дт, хмонг. тэмээ(н) верблюд – ур. Деве-Таш. Пор. κάμηλος, іт. camello.

Devlet антр., devlet кт, т, dävlet н держава, країна; багатство, dowlät п тс; благо, щастя < а davlat держава; панування, династія; мінливість долі – с. Девлет-Елі, Девлет-Ґельді, Джандевлет, Іскі-Кой-Джандевлет.

-dı (-di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) ÉD – афікс минулого часу; також утворює від дієслів іменники, які означають предмет або особу, що виконує дію, названу вихідною основою - дж. Алім-Басти в Байдарській дол., Уркуті-Чокрак (див. ürk-), м. Чобан-Басти, с. Байконду (Байгонду, Бай-Кунду), Джав-Кайти, Кабарти, Кельді-Бай, Кельдіяр, Табулди, Теберті, Терсконду, Таш-Басти (Таш-Баскан-Кой).

-dıq (-dik, -duq, -dük, -tıq, -tik, -tuq, -tük) афікс, що утворює дієприкметники минуло-теперішнього часу – ур. Мемет-Ольдек-Дере (див. öl-). Пор. -ğan.

direk кт, т, deräk ~ diräk п стовп; колона; щогла – дж. Ґемі-Діреґі біля с. Гаспра, див. gemi.

divan кт, т диван, вища рада при хані або султані, суд < п divan суд, вищий урядовий орган – с. Діван-Елі (1719 рік), Діванкой (Дуванкой), див. також duvan, divane.

divane кт, т божевільний, юродивий < п divane тс, пор. кирг. dubana ~ dumana ~ duvana юродивий, жебрак, дервіш - с. Діван-Елі (1719 рік), Діванкой (Дуванкой), див. також divan, duvan. Див. derviş.

doğğan кт, т, tuvğan кт народжений; рідний, від doğ-, tuv- народжуватись; виникати, з`являтись (див. -ğan) – джерела, стр. Догдан-Су, дж. Догданин-Чокраги, с. Айтуган, Кон-Туган ~ Гюн-Туган (два ойк.). Пор. berdi, boldu, buluş, keldi, qondu.

domuz ~ doñuz кт, т, doñız н свиня, toñuz дт дика свиня – гал. Донуз-Алан біля с. Токлук, г. Домус-Арань, Домус-Кош, Домус-Чариш, ур. Домуз-Хоба, печ. Донґуз(Донуз)-Хоба, дж. Донґуз-Чокрак, оз. Донузлав (див. -laq). Пор. qaban.

doqsan кт, doksan т, toqsan н, дт дев`яносто – р. Токсан-Су.

doquz кт, dokuz т, toquz н, дт дев`ять – с. Докуз-Оба.

dök- кт, т лити, виливати; сипати, насипати, висипати; втрачати (листя), линяти (про тварин, птахів) – с. Чорба-Докен, див. çorba, -ğan.

döñgelek н колесо воза; круг; круглий, döñgölök ~ döñkölök ~ töñgölök кирг. колесо воза - узв. Тунґулек біля с. Коп-Кочеґен. Пор. tögerek.

dört кт, т, н, tört дт чотири – г. Дорттепе, с. Дюрте (пор. Бешев), Дюртойлу-Лак (див. ev), Дорт-Сакал.

dörtkül кт, dörtkil н, кирг. törtkül квадратний, чотирикутний; чотирикутник; фортеця; городище, dördül т квадрат, чотирикутник – паг. Дорт-Куль, с. Дорт-Куль (Дюрткул).

Dulat етн.: пл. дулат казахів, дуглат узбеків, доглат могулів, дуклат монголів – с. Дулат.

dur- кт, т, tur- н, дт вставати, підніматися; стояти, знаходитися, перебувати; мешкати; зупинятися – ур. Друган-Безчилар, див. -ğan.

duşman кт, т, duşpan н ворог, неприятель, супротивник < п doşmän тс – печ. Душман-Коба біля с. Кореїз. Пор. yav.

dut кт, т > нг δουτιά, tut н, т, tut п шовковиця, тут < а tūt тс – пас. Дут-Чайир біля с. Камишли на Південнобережжі, яр Дуд-Агаджи ~ Тут-Агач біля м. Меганом.

duvan кт управитель – с. Дуванкой (Діванкой), див. divan, також divane, пор.: пл. дуван башкирів, род. підр. дувана, дубан у киргизів.

duvar ~ divar кт, т > нг δουβάρι стіна, огорожа (кам`яна, цегляна), düger н стіна (з внутрішнього боку кімнати) – ур. Таш-Дувар. Пор. isar.

Dürmen етн.: рід дьормен в акногайців, пл. дурмен узбеків, рід тюрбет у тувинців, пл. дорбет ойратів, давньомонгольське пл. дорбен (дорбен-ірген) (дурбан у Рашида ад-Діна) – с. Дюрмен (два ойк.), Карангит-Дермен (див. також dermen), г. Дюрмен.

dülber кт, dilber т красивий, гарний, привабливий; мальований; красуня, кохана < delbär кохана – ур. Дюльбер. Пор. güzel, καλός.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования