Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-30)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (da-dere)

D

-da (-de, -ta, -te) афікс місцевого відмінка – ур. Борлук-Астинда, Копур-Япунда, Хирда-Тарла – останній спуск при в`їзді до Алушти.

dağ кт, т, дт гора; гірський, кт гірський ліс; лісовий (пор. болг. гора гора; ліс, нг ’όρος гора і крум. órus ліс, алб. kodër пагорб, узвишшя і рум. codru дрімучий ліс, праліс), tav н, tağ дт гора, таг хмонг. плато, плоска вершина гори – г. Аю-Даг (можливо, Κριομετωπον античних авторів), Баба-Даг (Манґуп-Кале), Ечкі-Даг, Сінабдаг, Даг-Тепесі (Тепе-Кермен), гірський масив Кара-Даг, ліс Кирли-Даглар біля с. Юкари-Тайган (див. qır, -lı, -lar), Сирт-Даг (див. sırt), с. Біюк-Даг-Елі, Даг-Елі-Гаджи-Ага, Кизилкая-Дагелі (див. Тавель під tav), Яшдаг (Яшлав) “Молодий ліс”.

dam кт, т дах; хижа, хлів, tam н стіна, tağam дт дах, tam дт стіна, Í aT tam п дах; стіна, дім – с. Дам-Сарай.

-dan (-den, -tan, -ten) афікс відкладального відмінка – г. Емджетен-Кая (див. emce), дж. Таштан-Чокрак.

dar, див. tar.

darlıq ~ tarlıq кт, darlık т вузьке місце, тіснина, межигір`я – г. Дарлик біля с. Коктебель, гірський прохід Дарлик (Тарлик) на схід від с. Отуз (на шляху до Феодосії), яр Дарлак, ск. Дарли[к]-Кая.

darsana кт, tersane т верф < іт. darsena пристань – паг. Дарсан ~ Дарсан-Арди в Ялті, с. Дарсана, Дарсана-Арди (див. art). Пор. felenk.

davul, т великий барабан > нг δαβούλι барабан, tovul ~ tovıl дт барабан, п барабан < а тс – с. Даулджар (див. car, пор. румейську назву балки Тавлу Тарама з відрогами Мега-Таул-Тарама та Мкро-Таул-Тарама в Півн. Приазов`ї; також ім`я чол. Даул у казахів). Пор. trampete.

davulcı кт, davulcu т барабанщик – каземат Дау[л]джи-Хоба у фортеці Манґуп-Кале.

Davut ім`я чол. < а dāvud – ур. Даутлар, с. Даут-Елі.

dayan- кт, т, tayan- кт, н обпиратися, спиратися; злягати; витримувати, протистояти – г. Даяна (*Dayanaq, див. -aq) біля с. Шума, Даянма біля с. Бахчі-Елі (див. -ma, -ma-).

Dayır етн.: пл. дайир у Криму називає Евлія Челебі (пор.: нойон Даїр з племені конкотан, якого разом із військом Чінґіс-хан віддав Угедею; род. підр. даїр бек у киргизів) – с. Даїр (два ойк.), Ашага-(Кісек)- та Юхари-Даїр, Кад-Даїр, Ташли-Даїр (пор. кт taşlı dair кладовище, цвинтар), г. Даїр-Алан біля с. Аталик-Елі, кур. Даїр-Оба біля с. Контуган.

dayre кт, daire т, dayere ~ daere п круг, коло < а тс – с. Дейре (Діре), Дейре-Салин (Дері-Салин), пор. також кт, т, п deyr монастир, християнський храм < а dayr тс.

-de, див. -da.

dede кт, т дід, дідусь; деде – шейх у дервішів-мевлеві – г. Деде-Осман-Кири біля с. Керменчік, с. Деде. Пор. baba.

defne кт, т лавр < нг δάφνη лаврове дерево, лавр – ур. Дафни.

degirmen ~ dermen кт, değirmen т, termen н, tegirmän дт, тээрэм хмонг. млин – г. Деґермен-Култук біля Судака, Деґермен-Тепе – відріг г. Таракташ, с. Деґерменкой, Деґермен-Хири, Біюк-Деґермень, Кош-Деґермень, Серебряков-Деґермень, Шостак-Деґермень, маєток Кет-Агач-Деґермен.

delâlet т указування, показування (дороги); ознака, знак, прикмета, delälät п указування путі, напрямку < a dalālat указання; доказ; ознака, знак – г. Делямет-Кая (Панджарлар, Панчар-Кая) у хр. Ечкі-Даг біля с. Коз. Пор. σήμα.

deli кт, т божевільний; шалений, бурхливий, швидкий (напр., про річку); дрімучий, непроглядний (про ліс)– яр, дж. Делі-Дере. Пор. tentek.

delik кт, т діра, дірка, отвір – ск., дж. Делік-Таш біля с. Ускют, г. Деліклі-Кая (Анастас-Кая), ск. Деліклі(Делеклі)-Кая біля с. Коз. Пор. teşik.

demir кт, т, temir н, дт, temür дт, тöмöр хмонг. залізо; залізний – сім гірськіих проходів Демір-Хапу “Залізні ворота” в Кримських горах, див. qapı.

demirci кт, т, temirşi н, temürçi дт коваль – г. Демірджі ~ Демерджі, с., яр Демерджі, фонтан Демерджі-Кішме.

-den, див. –dan.

Deñgel антр.? (пор. кт, т dingil, кт teñgil вісь воза, кирг. deñgel (< іран.) цурка (дитяча гра) – с. Денґіл, Денґельчік, м. Денґелтіп у Чорному морі, на захід від п-ва Хорли, пор.: рід бурденґель в узбеків-локайців.

deñiz кт, deniz т, teñiz н, дт, тэнгэс хмонг.море – кол. Деніз-Хуюсу на городищі Ескі-Кермен, с. Деніс-Байчи.

derbent ~ dervent т гірський прохід, ущелина; фортеця (на гірському перевалі, на кордоні) > нг δερβένι ущелина < п där-bänd засув (дверей, воріт); гірський прохід, ущелина; застава, фортеця – яр, дж. Дирван, г. Дирван-Кефала.

dere кт, т долина (гірська), ущелина, тіснина; балка, яр; річка, ручай > нг δειραι вузький прохід, ущелина < п där(r)e долина, ущелина, гірський прохід, лощина – яр Агач-Дере, Алмалик-Дере, Бала-Дере, Богдан-Дере, Гаджи-Дересі біля с. Гаджи-Сала, Гамам-Дере, Делі-Дере, Джідаєр-Дере, Джіт-Дере, Кешлеме-Дересі, Курт-Кая-Дере, Махман-Дере, Мемет-Ольдек-Дере, Рогуз-Дере, Судак-Дере, Тамардак-Дере, Уба-Хир-Дере, Фескул(Фескур)-Дере, Фурун-Дере, Ханевіз-Дере в Байдарській дол., Хуруз-Дере, Чамник-Дере, Fitek dere, Otar dere в с. Буюк-Озенбаш, б. Артна-Дере, Бурлюк-Дере, Бурма-Дере, Джалан-Дере, Йоса-Дере, Канни-Дере, Карагач-Дере, Караул-Дере, Кефіоль-Дересі, Килисичан-Дересі, Самаул-Дере, Сулу-Дере, Тирхалу-Дере, Фумянин-Дересі, Фундуклу-Дере, Халазихир-Дере, Хоба-Дере, Хурсуз-Дере, Чобан-Чокрак-Дере, Шарік`є-Дере, Яман-Таш-Дере, Qataraq dere в с. Буюк-Озенбаш, р. Аян-Дере, Біюк-Дере, Кол-Дере, Пахар-Дересі, Плачаник-Дересі, Ураус-Дересі, Ширкан-Дересі, гірський прохід Гурбет-Дере-Богаз, ущ. Бурма-Дере, Томух-Дере біля с. Аджибай, ур. Кішме-Дере, ур., с. Койташ-Дере, печ. Казан-Дере, дж. Аджи-Курт-Дере, Каневіз-Дере, Канли-Дере, Суґут-Дересі, Суук-Дере-Чокрак, Хайрахташ-Дере, с. Айвасиль-Дере, Дере-Багча, Дерекой, Dere eli.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования