Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-28)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (çet-çoqraq)

çet кт, şet н край, границя, кінець; зовнішній – яр Чет, г. Чет-Байир біля с. Узунджа. Пор. çet, had, sinor, ‘όριο[ν], σύνορο[ν].

-çı, див. –cı.

çıñrav, пор. каз. şıñırau глибокий колодязь; урвище – б. Чонрав, Чикґрал-Джилга біля с. Яниш-Такил, р. Чонґрав (ліва притока Салгиру), с. Ак-Чинрау, Кизил-Чонрав (тепер Красна Поляна), Чонрали в Шейхельському кад. Пор. quyu.

çıplaq кт, çıplak т голий – г. Чиплак-Кир біля с. Керменчік, паг. Чуплах-Сиртлар біля с. Ускют, Чуплах-Хир на г. Демерджі. Пор. taz, ψιλός.

-çıq, див. -cıq

çıqıntra, див. çigenitra – ліс Чикинтра біля с. Туак.

çırış кт клей, ґлей; гіпс, şırış н клей з яєчного білка; гіпс, çiriş т клей, ґлей, клейстер – ліс Чириш-Хатмер біля с. Капсіхор (див. qatmer), г. Чиришлар біля с. Коккоз.

-çi, див. –cı.

çiftlik кт, т маєток, садиба, хутір, господарство (çift пара коней, волів; оранка < çeft петля на ланцюжку, що накладається на дверний пробій; див. –lıq) > нг τσιφλίκι тс – с. Çiftlik. Пор. arpalıq.

çigenitra кт кропива < нг τσικνίδα ~ τσουκνίδα тс (кт qıcırtqan, т ısırgan кропива) – яр Чіґенітра ~ Чуґернети з дж. Чуґюн-Чокрак, гірський прохід Чіґенітра-Богаз та ліс Чікінтра в східній частині Карабі-Яйли.

-çik, див. –cıq.

Çille антр., çille кт, т сорокадення (періоди найсильніших зимових холодів або літньої спеки) < п çille тс – с. Чілле ~ Челле.

çilter кт дерев`яна решітка, перегородка, пор. кум. çeltir решітка, каз. şilter мереживо, чув. чĕнтĕр мереживо; решітчасті поруччя, фін. kalteri решітка (наприклад, на вікні), дангл. hyrdel очеретяний пліт; огорожа, швед. galler, нім. Gatter, Gilter решітка, іт. grata ґрати, огорожа, алб. grillë ставня, лат. cratis плетиво; огорожа, пліт, укр. ґрати – монастирища Чілтер та Чілтер-Коба.

Çingene кт, т циган < нг Τσιγγάνος тс – ур. Чінґін-Алан, Чікене-Йол, м. Чінґене-Бурну, паг. Çingene töpe біля с. Буюк-Озенбаш. Пор. Arap, Céneviz, Çerkes, Çufut, Çuvaş, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tatar, Tat, Türkmen, Urum, Urus.

Çingiz [xan] Чінґіс-хан (пор. хак. çiñis, кирг. çeñiş, кт yeniş перемога); з його іменем кримські татари пов`язували різні старожитні руїни – городище Джінґіз-Керман (Ескі-Керман). Пор. Aqsaq Temir, Mamay.

çipçe кт курча, пор. т civciv, п cuce тс – дж. Чіпчаус (див. avuz), с. Чіпче (антр.).

çit кт, т огорожа, пліт, тин, çıt н огорожа, стіна, çit дт хижа з комишу, тернику – кур. Чіт-Оба біля Керчі, див. також çet. Пор. qora.

çoban кт, т пастух, чабан > нг τσο(μ)πάνης ~ τσο(μ)πάνος чабан < п çoban ~ çupan пастух, чабан; ім`я чол. Чупан – м. Чобан-Басти (Меганом), башта, м., р. Чобан-Кул(л)е (Чобан-Кале), дж. Чобан-Чокрак, р. Чабан-Суат, Чобанай, г. Чобан-Ата біля с. Токлук, Чобан-Каяси біля с. Отуз, Кічкіне-Чобан, ск. Чабан-Таш, Чабан-Інкла-Кая.

çolaq кт, çolak т, şolaq н сухорукий, людина зі скаліченою рукою, пор. каз. şolaq короткий, куций, п çolağ каліка, безногий, безрукий – г. Чулак-Кая у верхів`ї Арпату.

Çolpan ~ Çulpan кт, т планета Венера як ранкова зірка, пор. кирг. çolpon ~ çopan пастух, чабан – с. Кирк-Чолпан.

çomaq кт, т палка, дрючок, дубина; булава, дт палка, посох, жезл; мусульманин (в устах іновірців), çokmak, çokman т, çomağ п палка, дрючок, дубина; булава – с. Чумак-Кари, пор.: рід шомак у каракалпаків.

çom- кт, дт плавати; занурюватись, пірнати, çomul- кт, şomıl- н, çomun- дт купатися, занурятись – руч. Чомуль. Пор. dal- (див. tal-).

çonğar ~ çoñğar, пор. каз. şalqar, кирг. çalqar неозорий, безмежний, ширкий, хмонг. цэлгэр просторий, широкий, цэлгэр нутаг просторе кочовище, цэлгэр тал широкий степ; у кримськотатарській мові наведеним прикметникам відповідає qulan просторий, широкий; рівний: qulan çöl безмежний степ – хоронім Чонгар (“весь простір, що прилягає до Сиваша, відомий під іменем Чонгар”), паг. Чонгарташ біля с. Тайган, пор.: б. Ченгар-Тарама, притока Мокрої Волновахи (урумський гідронім у Півн. Приазов`ї). Пор. keñ, yazı.

çonğurçı (т yongar, п yunğar рід турецького триструнного музичного інструмента, п çogor ~ çogur вид маленької скрипки, див. –cı) – с. Чонгурчи, Бай-Елі-Чонгурчи, Баїм-Чонгурчи.

çoq кт, çok т багато; дуже – дж., оз. Чок-Су, ур. Чох-Чо[к]рах, с. Чок-Бешкой ~ Коп-Бешкой. Див. az, azğana, küçük, пор. büyük, köp.

çoqraq кт джерело, şoqıraq н струмок; джерело, cokrağan т (бурхливе) джерело; з терміном çoqraq у Криму пов`язано багато топонімів, гідронімів та ойконімів – б., дж., с. Чокрак, с. Аділь-Чокрак, Аєн-Чокрак, Азіс-Чокрак, Чокрак-Баб[а]чик, Чокракли-Шейх-Елі, Арпат-Чокрак, Бор(Бал)-Чокрак, Керлеут-Чокрак, дж., с. Акчокрак, Атим(Адим)-Чокрак, Балабан-Чокрак, Балта-Чокрак, Бахча-Чокрак, Баш-Чокрак, Кара-Чокрак, Керінчік-Чокрак, Тобе-Чокрак, дж. Ай-Йорі-Чокрак, Ай-Фімі-Чокрак, Акагач-Курлю-Чокрак, Алакат-Чокрак, Алмалих-Чокрак, Альбачу-Чокрак, Арабачилер-Чокрак, Ат-Чокрак, Бекір-Ахаїн-Чокрак, Бербер-Богаз-Чокрак, Бікжересін-Чокрак, Біюк-Чокрак, Борчу(Бурчу)-Чокрак, Вакуфин-Чокрак, Верес-Чокрак, Вересін-Чокрак, Вірсін-Чокрак, Гафар[н]ин-Ґозю-Чокрак, Джалан-Чокрак, Джан-Суда-Чокрак, Донґуз-Чокрак, Ейсат-Їлгаси-Чокрак на г. Чатирдаг, Ейсатин-Чокрак, Єльтіґен-Чокрак, Істефан-Чокрак, Йаман-Єр-Чокрак, Кар-Чокрак, Карагач-Чокрак, Каракач-Чокрак, Каракере-Чокрак, Каранак-Чокрак, Карасахал-Чокрак, Кашка-Чокрак, Кая-Чокрак, Кизилтарин-Чокрак, Кишлалар-Чокрак, Коваклар-Чокрак, Котла-Чокрак, Кроку-Чокрак, Кульґур-Чокрак, Курпія-Чокрак, Кусофля-Чокрак, Кучарі-Чокрак (пор. Кучарі-Чешме, див. köçeri), Лопань-Чокрак, Манастир-Чокрак, Мемет-Чокрак, Менар-Ханин-Чокрак, Мурза-Чокрак, Нане-Чокрак, Оксія-Чокрак, Осман-Кош-Чокрак, Павло-Чокрак, Панія-Чокрак, Папас-Чокрак, Паша-Чокрак, Пічен-Аїр-Чокрак, Пугаца-Чокрак, Пугача-Чокрак (Пугацанин), Саджин-Чокрак, Салкин-Чокрак (Сахлин-Чокрак), Салма-Чокрак, Саритма-Чокрак (Сиртма-Чокрак), Саурган-Чокрак, Сельбі-Чокрак, Сохах-Чокрак, Суан-Чокрак, Суатин-Чокрак, Сюрмен-Чокрак, Табан-Чокрак, Тал-Чокрак, Талхан-Чокрак, Тас-Чокрак, Ташарби-Чокрак, Таштан-Чокрак, Тау-Чокрак, Таушан-Чокрак, Текне-Чокрак, Темір-Чокрак, Тузлу-Чокраклар, Улухлу-Чокрак, Умер-Чохрах, Уркуті-Чокрак, Усаклик-Чокрак, Усеїн-Баїн-Чокрак, Філін-Чокрак, Фунтук-Чокрак, Фундукли-Чокрак, Фурун-Чокрак, Хайрахташ-Чокрак, Халіль-Чокрак, Хачи-Чокрак, Чадир-Чокрак, Чапчах-Чокрак, Черкес-Чокрак, Черкесін-Чокрак, Чешме-Чокрак, Чіклеук-Чокрак, Чінґін-Алан-Чокрак, Чобан-Чокрак, Чуюн-Чокрак, Шарбан-Чокрак, Юртун-Чокрак, Юсуф-Чокрак, Янис-Чокрак та інші. Пор. bınar, bulaq, çeşme, βρύση, πηγάδι.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования