Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-19)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (bal-basamaq)

bal кт, н, т, дт, бал хмонг. мед – дж. Бал-Чокрак ~ Бор-Чокрак (див. bor), ур. Балгота, Балкоба-Тубунде (див. qoba, tüp, -da ), р. Бал-Алма (пор. кт balalma – сорт яблук).

bala кт, н, т дитина, дитинча, дт маля, дитинча, пташеня; служник (особливо в сільському господарстві) – р. Бала ~ Бала-Су (назва Гуви від ск. Балан-Кая до с. Ай-Василь), Бала-Салгир (Малий Салгир), ск. Бала-Кая, Бала-Хаяси (“приставлена у вигляді контрфорса до схилу Яйли”), хр. Баланин-Каяси, яр Бала-Дере, дж. Балан-Арди, г. Балали-Кая, ск. Балали-Кая (Келін-Хая), Кор[к]ма-Балам (див. qorq-). Пор. abla, ana, baba, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qartana, qız. Пор. παιδί[ον].

balaban кт, т великий, крупний; велетень; мисливський сокіл, пор. дт balbal балбал, ритуальний камінь, що символізує людину, т pehlivan борець; багатир < п pählevan герой, силач, борець – г. Балабан-Кая.

balçıq кт, balçık т, balşıq н глина; грязюка, balçıq balıq дт мул і грязь, балчиг хмонг. болото, трясина – р. Балчик (впадає в Каркінітську затоку), ур. Балчик, ск. Балчик-Кая біля гірського проходу Шайтан-Мердвен, Акбалчик-Дере біля с. Дуванкой, г. Сари-Балчик біля с. Бурлюк, пас. Кара-Балчик біля с. Бешуй, ліс Балчиклик біля с. Бахче-Елі (див. -lıq). Пор. bor, qum, topraq.

balıklava ~ balıklağa ~ balıklak т місце скупчення риби (у морі, ріці), басейн для риби – місто Балаклава (Чембало в ґенуезців), пор. фінікійський ойк. Сідон “Риболовля”. Пор. gözlek.

balıq кт, н, т, дт риба – пас. Балик-Ґьоль біля Партеніта. Пор. ψάρι, іран. *kapa-.

balta кт, т, baldu ~ baltu дт, балт хмонг. сокира – с. Балта-Чокрак, ліс Балта-Кая біля с. Стіля, ур. Балта-Тіймез (Іософатова долина) із старовинним караїмським цвинтарем біля городища Чуфут-Кале (див. tiy-).

baltacı кт, т дроворуб – дж., яр, р. Балтаджи.

Balut антр., пор. т bellut, п bälut, а ballūt дуб; жолудь – с. Балут (два ойк.).

baq, див bek – ур. Киябах, с. Киябак (Кая-Бак), Коджанбак (Коджай-Бак), Карачак-Мак.

baqa кт, bağa т загальна назва жаб та черепах, бах хмонг. жаба, пор. нг μπάκακας жаба – лощина Бака-Дере, г. Бакаташ, с. Бáга і яр Ескі-Бага в Байдарській дол. (пор. також хмонг. бага небагато, мало, декілька і див. παγά).

baqal тат. невелике озеро (в Буїнському р-ні Татарстану) – с. Бакал, б. Бакал-Су, див. також Baqqal.

Baqı антр., baqıy кт, baki т, baği п залишок, решта; постійний, вічний < а bāqi тс – с. Баки-Елі. Пор. Meñge, muhallet.

baqla кт квасоля; квасолевий, bakla т боби; кільце, ланець, bağla п турецькі боби, bağle п біб, боби < а baqlat овоч, зеленина; біб – ур. Бакла (пор. також т bağla гребля, загата), Бакла-Терпелік (Черпелік), р. Бахлаори. Пор. burçaq, κουκ(κ)ί (див. κόκκος), λουβιά.

Baqqal антр., baqqal кт, bakkal т, п bäğğal бакалійник, торговець зелениною, овочами < a baqqāl тс - с. Бакал, б. Бакал-Су (див. також baqal).

Baqsan антр. (див. baq, Asan, пор. кт san слава, пошана) – с. Ашага-, Орта- та Юхари-Баксан, див. також каб. Бакъсэн.

baqsı н, baqşı кирг. шаман, знахар, bäxşi п головний наглядач за соколами; секретар; скарбничий, багш хмонг. учитель (< санскр.) – с. Бакси. Пор. quvçı.

bar кт, н, дт є (в наявності) – канава Таухчихбар біля р. Ворон (див. tavuq, -cıq), пор. башкирські топоніми Qışlaubar yılğahı “Річка, де є зимовище”, Qoyobar tauı “Гора, де є джерело”, Umartabar tauı “Гора, де є вулики”, Yaðlaubar yılğahı “Річка, де є весняне кочовище”.

Baraq антр., baraq кт собака, пес, н вівчарка; собака з кудлатою шерстю, дт мисливський собака з довгим волохатим смухом, barak т волохатий (про тварин); порода мисливських собак – с. Барак, Барак-Елі, Бараколь, ур. Барак-Ґьоль(Коль), пор.: рід барак у караногайців, род. підр. барак у казахів і туркменів, пл. барак (ак-барак, ітарчи) могулів.

Baraş антр. (див. -ş), пор. прізвище Бараш у караїмів – с. Біюк- та Кучук-Бараш(Бораш), пор.: род. підр. барас, борас у казахів.

Barın етн. (пор. кирг. baarın помісь балабана із сапсаном, barıñ помісь балабана з кречетом; той, хто народився від киргиза та узбечки або від узбека та киргизки): пл. барин у Криму, пл. баарин киргизів, бахрин узбеків, род. підр. барин у каракалпаків, рід барин у башкирів, монгольське пл. баарин (bagarin) – с. Барин (три ойк.), дж. Барин, пор. також п bärin верхній, вищий; ім`я чол. Барін. Пор. Arğın, Qaynaut.

Barıq антр., berk т, bärğ п блискавка < а barq тс – с. Барик.

barlaq кт луг (гірський) – гал. Барлак біля с. Токлук, Арпа-Барлак біля с. Уппа, дж. Барлакош між г. Чучель та р. Чорною, ур. Бардах-Кош (див. qoş II). Пор. alan, çayır, toğay, λιβάδι.

barotxane кт, baruthane т пороховий завод; пороховий погріб (п barut порох, xane дім, житло, приміщення) – ур. Барут-Хане, пор. назву села Барудхане в Ірані, яке відвідав Евлія Челебі: “тут добувається селітра, тому й село називається Барудхане”.

bas- кт, н, т наступати, давити, топтати, ступати, дт давити, ставити печать – м. Чобан-Басти (Меганом), с. Таш-Басти ~ Таш-Баскан-Кой (Сюйрень) (див. -dı, -ğan), г. Басман (див. –ma-, -an).

basaman т багатий, заможний; орнаментований; численний; сильний, могутній < п basaman тс – г. Басман, див. також bas-.

basamaq кт, basamak т сходинка – ск. Басамах, пас. Басамак біля с. Куру-Узень.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования