Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-17)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (aş(ı)lama-aylanma)

aş(ı)lama su т охолоджена вода – б. Ашлама-Дере з ханським палацом Ашлама-Сарай, дж. Ашлама, ліс Ашламалик біля с. Кореїз, ур. Ашламалик (див. –lıq).

at кт, н, т, дт, агт(ан) хмонг. кінь – дж. Ат-Чокрак, хр. Темір-Ат, печ. Ат-Коба, г. Атбаш (Атбаши) біля с. Сімеїз, ліс Ат-Авуз біля с. Уппа (див. ağız), с. Кок-Ат. Пор. baytal, tay.

at- кт, н, т, дт кидати; стріляти – ск. Ташаткан-Кая “Скеля, що кидає каміння” біля с. Аян, див. -ğan.

ata кт, н, т, дт батько; дід, atalar предки – г. Чобан-Ата біля с. Токлук. Пор. abla, ana, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qatrtana, qız, παππούς.

atalıq кт, н, т, дт батьківство; наставник, напутник (зокрема ханських синів) – с. Аталик-Елі, Аталик-Елі-Бешкуртка, Аталик-Берді.

Atan антр., atan н, дт кастрований (робочий) верблюд – с. Атан-Алчин, Бекатан-Конрат, Коботан-Бурульчинський (див. köp).

Atay кт ім`я чол. (див. ata, –y), atay н дід – с. Атай, Атай-Мурза (в Криму перебувало плем`я ходжа-атай, пор.: “священне плем`я” ата у туркменів).

atım кт, т кидок; постріл, від at- (див.) – руч., с. Атим-Чокрак ~ Адим-Чокрак, див. також adım.

atıq старий < а ‘atīq тс – місто Qırım Atıq (Eski Qırım, Старий Крим). Див. yañı, пор. eski.

atlama кт, т стрибок – м. Кіїк-Атлама.

Atman кт ім`я чол., пор. ataman т отаман; гетьман, н отаман; самець, антр. Atmanay bek у Криму - с. Атман, Аджи-Атман, Ой-Аджи-Атман.

avcı кт, т, avçı дт мисливець, ав хмонг. облава, авчин учасник облавного полювання – ліс Авджи-Тав біля с. Терсхонди, с. Авджикой.

avdarma обвал, від кт avdar- обрушити, обвалити, перевернути – б. Абдарма в бас. Індолу, пор.: р. Авдарма (притока Лунґи) і с. Авдарма в Буджаку.

avız, див. ağız, avuz.

avla кт, н, ävle н загін, обора, загорода, avlı ~ avlu т двір, howli п дім, житло, будинок (з усіма службами); двір, пор. г αυλή та лат. aula двір; обора – с. Авли. Пор. aran, qora.

avul кт, avıl н аул, село, ağıl ~ ağul дт загін, обора, кошара, айл хмонг. ґрупа юрт; родина; юрта, дім, двір, господарство, пор. avla – с. Аїл, Джіт-Аул, Баш-Аул, Орта-Аул і Каз-Аул (Хаз-Авул). Пор. el I, köy, ordu, otar, qabaq ІІІ, qışlaq, yaylaq, yurt.

avut кт корито; ставок, запруда, неглибока загачена калюжа снігової чи дощової води, пор. дт avut ~ adut ~ aðut жменя, кт, т havuz > нг χαβούζα, п houz басейн, водойма, резервуар < a havz тс – водойми Аджи-Аут, Ташли-Аут, с. Аут (три ойк.), Аутка (див. –ka), Кайнаут. Пор. eçme, tekne, tıynaq.

avuz, див. ağız – р. Аузун-Узень, с. Авуз-Кенеґез, Авуз-Кирк, Беляуз-Кипчак, ур. Аспедлауз, Атлауз (двічі), ліс Атлауз, Ат-Авуз біля с. Уппа, ур. Сбалараус (Збалараус), Шалтараус.

ay кт, н, т, дт місяць (світило) – ур., с. Айташ, ур. Айдашка, яр і перевал Айтамган (див. tamğa), с. Ай-Тепе, г. Айбатли; ay входить до складу антропонімів – с. Ашага- та Орта-Айтуган, див. tuv-, -ğan.

Ay- компонет багатьох румейських топонімів, див. ’άγιος.

aya кт шуліка, коршак; aya aIO т долоня; підошва – м. Айя-Буруні ~ Айя-Бурун, див. також ’άγια.

ayaq кт, н, т, дт, adaq ~ aðaq ~ azaq дт нога, ноги; притока ріки – с. Узун-Аяк-Карса, див. uzun.

ayazma кт, т аязма (священне місце з джерелом у греків) < нг ‘άγιασμα – ур. Аязма-Кая (Кільсе-Кая). Пор. aziz.

Aybar антр., aybar кт, т світлий як місяць (ay місяць + п –bar випромінюючий) – с. Айбар (два ойк.), Казлар-Айбар.

*aybatı (див. ay, batı) точка заходу місяця – г. Айбатли, див. -lı.

aydamaq кт, haydamak т крадій худоби; грабіжник, розбійник > укр. гайдамáка – скельний навіс Алім-Айдамах-Хобаси біля г. Демерджі.

Aydar антр., aydar кт, haydar ~ hayder т лев, heydär п епітет халіфа Алія < а haydar лев – с. Айдар, Айдар-Гази (Гайдар-Качи), пор.: род. підр. айдар у казахів, киргизів.

Ayıp антр. < а ‘āyyūbu ім`я чол. Іов – с. Аїп, Аїб-Елі (Агиб-Елі), пор. також кт, т ayıp сором; ганебний.

ayır кт, ayrı кт, т окремий; роздвоєний; розвилка, розвилина – ур. Таш-Аїр, с. Аїрґуль (Айриґул), Ашага- та Юхари-Аїрґуль, Теренаїр, г. Айри-Кир біля с. Баксан.

ayırça кт, ayırıca è jIrIO т щось відокремлене – с. Аерча (Аїрча), яр Ерчі, Аїргий(*Аїрчий)-Джилгаси на Карабі-Яйлі, пор.: б., с. Аїрча в Півн. Присивашші.

Ayış антр., пор.: Агиш (Тел-Агиш) – син ногайського мурзи Ягмурчи, двоюрідного брата Шіх-Мамая (XVII ст.) – с. Аїш (два ойк.), Ґечерагиш.

aylançıq кт звивистий; об`їзний – стр. Айлянчик, ск. Айлянчик-Кая.

aylanma кт поворот – с. Айлянма, г. Айлянма-Кая. Пор. qaytuv.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования