Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-16)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (ar-aşlama)

-ar (-er, -ır, -ir) афікс дієприкметника теперішньо-майбутнього часу; субстантивовані дієприкметники мають значення “те (або той), що [постійно] виконує або може виконати дію, названу вихідною основою”: aqar проточний, від aq- текти.

arabacı кт, т візник; той, хто виробляє вози, écBAr@ ärabeçi п візник – дж. Арабачилер-Чокрак, с. Арабаджи.

arabat, див. rabat.

aralıq кт, т щілина; проміжок, н простір – ущ. Курен-Аралик біля с. Камишли на Південнобережжі.

aram кт, н, haram т, дт неприпустимий, заборонений (шаріатом), п häram заборонений за мусульманським законом < а hārām заборонений, священний – солоне оз. Гарам-Ґьоль (Червоне), с. Арамкой (Гарамкьой). Див. elâl.

aran кт, н, дт хлів, кошара, сарай, обора, загорода, конюшня; пор. кирг. ara(a)n загін, військо, хмонг. аран простолюдин, чернь – с. Аранкой, Беш-Аран, Беш-Аран-Кірей, Кой-Аран (Кояран), дж. Ташаран, г. Аранча біля с. Шелен (див. -ça). Пор. avla, qoş II, μάντρα, μαντρί, σταύλος.

Arançı ген. (див. aran, -cı) – с. Аранчи, пор.: рід аранши у каракалпаків.

Arap кт, т, Arab дт араб; дуже смуглявий, ärab п араб < а ‘arab араби – с. Арап, Ескі-Арап, Корті-Арап, Арап-Чаїр, пор.: пл. арап узбеків. Пор. Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum.

ardıç ~ кт, т, artuç дт, ärdäс, ares п, арц хмонг. ялівець – г. Ардич, Артишли біля Судака (див. -lı), печ. Артюч на г. Чатирдаг, ліс Артичли-Бурун біля с. Кутлак, ур. А[р]тичлик (див. -lıq).

Arğın етн. (пор. дт arğu долина між горами, arqun скакун, помісь дикого жеребця зі свійською кобилою; численний, кирг. arğın ~ arğun помісь яка і свійської корови; гібрид, метис та п ärğun ім`я чол. Аргун); крім Криму, де мешкало плем`я аргин, етнонім представлений в інших реґіонах: давньотюркське пл. Arğu, пл. аргин казахів, аргин ~ аргун узбеків, рід аркин у ногайців – с. Аргин (кілька ойк.), Аргинчик (Аргинджик), Улу-Аргин, Тюбет-Аргин. Пор. Barın, Qaynaut.

arıq дт ручай, арик, кт, н, arık ~ ark т зрошувальний канал, арик, канава – канави Дермен-Арик, Краві-Арик, Азіс-Арик, ур. Араклар-Хир.

arış ~ кт, т дишло; лікоть (міра довжини), arıs н дишло, äräş п лікоть; лікоть (міра довжини) – б. Аришлар у верхів`ї балки Ай-Серез, див. -lar.

arman кт, harman т тік, гарман < п härmän ~ hermän хліб (зібраний на току), тік із зерном – пас. Харман-Кир біля с. Сююрташ, г. Керамін-Арман, водотік Арманка, канава Арманія. Пор. αλώνι.

armut кт, т, дт груша; грушевий, ämrud п груша – канава Армут-Бахчи. Пор. aqlap.

armutluq грушевий сад, місце, де ростуть груші (див. armut, -lıq) – г., с. Армутлук, ліс Армутлик біля с. Узунджа. arpa кт, н, т, дт, арвай хмонг. ячмінь – гал. Арпа-Барлак біля с. Уппа, г. Арпали (див. -lı), с. Арпач (див. -ç).

arpalıq кт, arpalık т засік з ячменем; поле, засіяне ячменем; платня духовним особам; феодальний маєток, лен (див. arpa, -lıq) – кад. Муфті-Арпалик. Пор. çiftlik.

arqa дт спина, н спина; хребет гори, кт, arka т спина; задня сторона, задня частина (чогось), простір, що знаходиться позаду (чогось, когось); опора, підтримка, допомога, захисник; задній – с. Арха-Дересі, Караул-Арка (в Криму існував рід Qaravulu Arqa, див. Orqa), Аю-Орка, Уч-Евлі-Орка, Кият-Орка, Хитай-Орка, тому в компоненті –Орка слід вбачати генонім). Пор. art, sırt.

arslan кт, т, aslan т лев; сміливець, арслан хмонг. лев – ск. Арслан-Ярлар біля с. Терсконду. Пор. qaplan.

art кт, н, т спина; задня сторона, задня частина (чогось); зад; зворотний (протилежний) бік; простір, що знаходиться позаду (когось, чогось); задній, дт нагір`я, верховина; гірський перевал – дж. Балан-Арди, яр Каян-Арди (ліве відгалуження яру Куян-Таш-Узень біля с. Коз), Узун-Алан-Артина-Ратларин-Су (artına позаду, за), паг. Дарсан-Арди в Ялті, ур. Кулесін-Арди біля с. Капсіхор, місцина Чагирлик-Арди, б. Артна-Дере, кол. Артна-Кую. Пор. arqa, sırt.

*artqarı задній, пор. н artqı задній, останній – с. Аткари-Карса, Аткари-Коджалкі (Откари-Коджанкі). Див. ilgeri, пор. art, sırtqı.

as- кт, н, т, дт вішати, підвішувати – г. Борю-Аскан-Кая біля с. Сабаг-Елі, див. börü, -ğan.

As етн.: аси (алани) увійшли до складу різних тюркських народів, а також монголів: рід ас у ногайців, башкирів та узбеків, асут у монголів – с. Асс, Біюк- та Кучук-Асс, Асс-Джаракчи, Асс-Джаркин, Ас-Юрту, Табулди-Асс, Темеш-Асс, Тереклі-Асс.

Asan антр., п häsän прекрасний, хороший; ім`я чол. Гасан < а hasan – с. Асан-Аджи, Гасан-Бай (Гасанбай), Асан-Сакал-Мангит, Гаджи-Гасан, Кара-Гасан (Кара-Сан), Карсан, Кой-Асан (Кой-Гасан).

Asker антр., asker кт, т, äskär п воїн; військо < a ‘askar тс – с. Аскар-Бешкуй, хр. Аскар.

asma кт, т, aspalı н висячий; кт коромисло – г. Асма-Кая (дві назви), пас. Асма-Отлак біля с. Тубенкой.

Asma кт, Esma т ім`я жін. і чол. < а ‘āsmā‘ – c. Ашага(Тебен)- та Юкари-Асма, Асмакай-Аджи.

ast кт, н низ, astında під (чимось), astın дт вниз, внизу – ліс Аст біля с. Дуванкой, пас. Кая-Асти біля с. Бештерек, с. Каясти, Каясти-Кипчак (див. -ı), ур. Борлук-Астинда, Каралган-Астинда. Пор. alt, tüp.

aşa, див. aşağa – дж. Аша-Текне.

aşağa ~ aşağı кт, т нижній (нг κάτω нижче; нижній); в назві населеного пункту вказує на те, що він є частиною селища, розташованою по течії річки нижче його верхньої частини, і складає ряд з означеннями orta та yuqarı – с. Ашага-Аїрґуль, Ашага-Аратук, Ашага-Даїр, Ашага(Тебен)-Лема. Пор. töben.

aşlama кт, т, aşılama т прищепа, прищеплене деревце; прищеплений.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования