Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-15)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (Aman-aqtaçı)

Aman антр., aman кт, т пощада, милість, н благополучний, здоровий, äman п безпека; мир; пощада < а ‘āmān безпека; спокій; пощада – с. Аман, Аман-Дервіш, Аманша (див. –şa), пор.: рід аман у казахів, пл. аман узбеків, род. підр. аман у киргізів.

ambar кт, н, т, амбар хмонг. комора, амбар < п ämbar тс – оз. Амбар-Ґьоль ~ Амбар-Коль біля Ялти.

Amet антр. < а ‘āhmadu похвальний; ім`я чол. Агмад – с. Амет-Елі, яр Агматин-Дере, Агмет-Джилга.

ammal, див. hammal.

-an (-en) афікс, що утворює від дієслівних основ дієприкметники теперішньо-минулого часу, які можуть субстантивуватись: водоспад, р. Учансу, див. uç-. Пор. -ğan.

ana ~ кт, т, н, дт мати – ск. Вай-Анам-Хаяси (див. vay), с. Ана-Елі, Анакой-Елі (див. також Anna). Пор. abla, ata, baba, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qartana, qız.

Anna турк. ім`я чол., дт adına п`ятниця < п adine п`ятниця, пор. Cuma – с. Ана-Елі, Анакой-Елі (див. ще ana).

añğar каз. долина, añ кирг. яма, промоїна, обрив (довгий), añgel яр, глибока широка промоїна, ан(г) хмонг. щілина; розщілина – р. Ангар, гірський прохід Anğar boğazı між Чатирдагом і Демірджі, г. Ангар-Бурун (одна з двох вершин Чатирдагу), пор. також т ahenger коваль < п ahängär тс і див. demirci.

Antay антр. (пор. кт, т, н, дт ant клятва, див. -y) – с. Антай.

Apan антр., пор. ім`я чол. мар. Апан, п aban – восьмий місяць іранського сонячного року (23.Х – 21.ХІ), також каз. apan яма, старий неглибокий колодязь – с. Апан, Апан-Сарача.

Appaq антр. (пор. прізвище Ап(п)ак у караїмів), ap-aq кт, apak т зовсім білий – с. Аппак, пор.: род. підр. аппак у казахів. Пор. Aqraq.

Appas кт ім`я чол. < а ‘abbās суворий; ім`я Аббас – с. Аппаз(Апас, Аббас)-Багалак, Аппас-Гаджи-Мекія, пор. Abbas.

aq кт, н, дт, ak т білий, світлий – г. Ак-Тобе, Ак-Топрак, м. Ак-Бурун, ск., с. Ак-Кая, р. Ак(Ах)-Метек, с. Ак-Мечеть, Ак-Мечеть-Найман, Ак-Таш (два ойк.), оз. Актаське, дж. Ахташлар, джерела Ак-Чокрак, с. Ак-Чокрак, Ак-Кую-Бітак, Ак`яр, руч. Аксу, р. Аксу-Дере; входить до складу антропонімів і генонімів, відображених у топонімії: г. Акбулат-Оба, с. Ак-Кульчук, Ак-Леїз, Ак-Мелез, Ак-Монай, Агоджа, Ак-Коджай, Актай (див. tay), Ак-Чора, Ак-Шеїх. Див. qara, пор. ’άσπρα.

aq- кт, н, дт, ak- т текти, литися, сочитися – б. Агар-Су, водоспад Акар-Су (Учан-Су), дж., яр Су-Аханде (див. -da).

-aq (-ek) афікс, що утворює іменники та прикметники від дієслівних основ – с. Аппаз-Багалак, Бугак, Башмак, Булгак, Бурлак-Тама, Бурнак, Джаманак, Кізак, Кончек, Тотмак, Чеґелек, Чокмак,Чонґелек, Чорелек, Чучак, р. Булганак.

aq ağaç кт, ak ağaç т клен, пор. кт aq terek осика – дж. Акагач-Курлю-Чокрак.

aqar кт, akar т проточний, aqar suv кт, akar su т проточна вода, akarsu т ріка, річка, ручай, арик – б. Агар-Су, водоспад Акар-Су (Учан-Су). Див. aqmaz.

aqay кт мужчина; чоловік, дружина – дж. Бекір-Ахаїн-Чокрак, с. Алі-Акай-Елі. Пор. Ağay.

aqbardaq кт проліска, підсніжка, первоцвіт (т akçığdem, каз. bäyşeşek тс) – пас. Ак-Бардак біля с. Барин. Пор. gül, lâle, manta, sümbül.

Aqbaş “русявий”, “сивоголовий” антр. (див. aq, baş) – с. Акбаш.

aqça кт, akça ~ akçe т білуватий, білястий; гроші, монета – лука Акча-Коль, див. köl.

Aqçora ген. (див aq, çora): рід акчора приймав участь в обранні Гаджи-Ґірея ханом Кримського юрту – с. Ак-Чора (три ойк.), пор.: рід ак-шора у казахів, ак-чура в узбеків.

aqköz світлоокий (див. aq, köz), пор. т aq gözlü людина з дурним оком – с. Ак-Коз (два ойк.). Пор. Alaköz, bozköz, çayköz, kökçeköz, kökköz, qaraköz.

aqlap ~ axlap кт, ahlat т дика груша < нг ’αχλαδιά груша (дерево) – ур. Ахлаплих біля с. Буюк-Узенбаш, пас. Аклаплик біля с. Татар-Осман, див. -lıq. Пор. armut.

Aqmañnay “білолобий” антр. (див mañlay) – с. Ак-Монай.

Aqmat антр., див. Amet – с. Ахмат, Ельґері-Акмат, Нагайчи-Акмат.

aqmaz кт, дт, akmaz т стоячий (про воду), непроточний, безстічний – б. Акмаз, стр. Акмас, с. Акмоз ~ Акпас. Див. aqar.

Aqraq антр., aqraq кт, akrak т блідий, світлий – с. Акрак. Пор. Appaq.

Aqsaq Temir Тамерлан, з яким у різних місцях Криму татари пов`язували залишки старовинних стін – вал Аксак-Темір-Ідіку на Керч. п-ві, що тягнеться від Азовського моря до Чорного, див. endek. Пор. Çingiz, Mamay.

aqsaqal кт, aksakal т білобородий старик, старійшина – с. Ак-Сакал-Меркіт.

aqsuv (див aq, suv) – дж. Аксу. Див. qarasuv.

Aq Şeiq ген. (див. aq, şeiq) – с. Ак-Шейх (чотири ойк).

aqtaçı ~ конюх, конюший, хмонг. агтчин табунщик, від агт(ан) кінь; табун коней – с. Актачи, Актачи-Кият, Біюк-Актачи, Бузав-Актачи, Кир-Актачи, дж. Ак-Тачи.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования