Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-13)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (Abaqlı-Ağay)

A

Abaqlı ген. “з тамгою абак”: тамгу abaq (1) мають роди барак пл. месіт та кара сийрак пл. кара уірім об`єднання ємбойлик караногайців; тамги abaq (1, 2) були зображені на татарських надгробках у с. Камаджи Перекопського повіту (пор. дт abaqı опудало на городі; оберіг від наврочення, караїм. abaq зображення бога, ідол, бовван, ікона, образ, монг. abağaldai маска, зображення шаманського божка, евенк. (< монг.) awağaldai дух-помічник шамана, мідний ідол, селькуп. aqlalta ідол, кет. allel домашній ідол, якут. abāhı чорт, диявол, евенк. abokī ікона, sevekī ~ hebekī ~ şevekī дух-хазяїн верхнього світу, дух-покровитель людей і оленів; зображення божества, ідол, ікона, також кирг. arbaq ~ arbay духи святих або предків, що мусять помагати тим, хто їх закликає, або карати ворогів, arba- загрожувати, заклинати < п räbb‚ мн. ärbab пан, володар, господь (епітет бога), < a rabb, мн. ’arbāb власник, хазяїн, голова); ген. абакли є у ногайців, авакли в узбеків – с. Абакли та Абакли-Тама (див. Tama). Пор. Açamaylı, Caytamğalı, Irğaqlı.

Abaş антр., Habeş т ефіоп; темний, чорний, habäş дт ефіоп < а habaş ефіопи – с. Тереклі(Дереклі)-Абаш та Тюп(Діп)-Абаш.

Abay антр., пор. ім`я чол. Abay у казахів (тюрк. aba дядя (по батьківській лінії), старший брат; шаноблива форма звертання до старих людей, див. –y) – с. Біюк- та Кучюк-Абай.

Abbas кт ім`я чол. < а ‘abbās суворий; ім`я Аббас – с. Аббас, пор. Appaz.

Abdal антр. або ген., abdal т мандрівний дервіш, abdal дт святі, благочестиві, äbdal п святі “заступники” Могаммеда, abdal ~ avdal святий, анахорет; ім`я чол. < а badīl, мн. ‘abdāl заміна, замінник; замісник; анахорет, набожна людина, святий; мандрівний дервіш, пор. також афг. abdal ім`я чол., скорочена форма від ‘abd al-lāh “раб Аллаха” – с. Абдал, пор.: рід абдел башкирів, підр. абдал роду таз казахів Молодшого жузу, пл. Abdāli ~ Avdāli афганців (тепер Dur(r)ani).

abla кт, т (також кт apte) старша сестра; шанобливе звертання молодших до старших – дівчат або жінок – печ. Абла-Коба. Пор. ana, ata, baba, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qartana, qız.

Ablan ~ Ablam етн. (пор. дт ablan звірок із сімейства мишоподібних): пл. Ablan в Криму згадує Евлія Челебі – с. Аблан-Ілґері-Кесек, Джума-Аблан, Ельґері-Аблан, Орта-Аблам, пор.: пл. албан ~ адбан ~ абдан казахів, алман узбеків, албат середньовічного народу кереїтів.

abuz, див. afuz, hafız – с. Абузлар, Сарабуз (Сари-Гафиз), пор.: роди абиз у каракалпаків, абуз, абиз ~ хафиз в узбеків.

accı кт, acı т кислий, гіркий, неприємний на смак; їдкий, aşı н гіркий, açığ дт кислий, гіркий (нг πικρός гіркий) – мінеральне дж. Аджису біля с. Коккоз, р. Аджису (ліва притока Бельбеку), яр Аджи-Су-Ечі біля с. Коз (вода в яру має гірко-солоний смак), б. Аши-Джилга, с. Аджи-Ґоль.

acı кт, hacı т, äci н, haci п гаджі, мусульманин, який здійснив прощу до Мекки; прочанин < a hācc прочанин, гаджі, Acı кт ім`я чол. – с. Аджилар, Гаджилар, (Г)аджи-Елі, (Г)аджи-Кой, Гаджи-Сала (рос. Хаджи-Сала), Гаджи-Бай, Гаджи-Гасан, Аджи-Байчи, Аджи-Бешер, Аджи-Біке, Аджи-Булат, Аджи-Булек, Аджи-Даут, Аджи-Ібраїм, Аджи-Кал, Аджи-Кеч, Аджи-Менде, Аджи-Муса, Аджи-Мушкай ~ Джамушкай, Гаджи-Тархан, Асан-Аджи, Булек-Аджи, Бурнаш-Аджи, Камагаджи (рос. Камахаджи) ~ Камаджи, Орак-Аджи, Орман-Аджи, Чеґер-Аджи, печ. Гаджи-Хоба (рос. Хаджи-Хоба), ур. Карамаджи, яр Гаджи-Дересі (рос. Хаджи-Дересі).

-aç (-eç) афікс, що утворює іменники та прикметники від деяких основ – с. Пантрач, Парпач ~ Порпач (два ойк.), Полтрач, Кулеч.

Açamaylı “з тамгою ачамай” ген., (н aşamay сідло для волів та верблюдів, хмонг. ачмаг сакви, див. -lı) – с. Ачамайли(Ашамали)-Тама, пор.: пл. ашамайли каракалпаків, род. підр. ашамайли у казахів та пл. ачамайли узбеків. Пор. Abaqlı, Caytamğalı, Irğaqlı.

açıq кт, т, дт, aşıq н, açuq дт відкритий – пас. Ачик-Мейдан, див. meydan.

ada ~ кт, т, дт, aral н острів – два скелястих о-ви Адалар у морі біля Гурзуфа.

Adarğın давньомонгольський етн. – с. Адаргин, Мусабай-, Табун- і Тубет(Тобет)-Адаргин.

adım кт, т, н крок; стопа; міра довжини – ліс Адим-Тур біля с. Бага, Адим-Тур-Орман біля с. Узунджа, маєток Адимтюр, б. Адимтюрська, руч., с. Адим-Чокрак ~ Атим-Чокрак (див. також atım).

Adıq антр. < а ‘atīq старий, пор. Qırım Atıq (інша назва міста Eski Qırım “Старий Крим”) – с. Адик, пор.: род. підр. адик у киргизів.

Adiy антр., adiy кт, adi т, adi п простий, звичайний < а ‘ādī тс – с. Адій-Кийгач, Одій, пор.: род. підр. адій у киргизів.

afuz, див. abuz‚ hafız – с. Тотай-Афуз.

ağa кт старший брат; шанобливе звертання до старшого мужчини, що ставиться після імені, напр., Amet ağa, т хазяїн, пан; старший брат; титул деяких начальницьких осіб, ах хмонг. старший брат; старший – с. Агмет-Ага, Азамат-Ага-Кесек, Джантемір-Ага, Каплан-Ага-Кесеґі, Мустафа-Ага, оз. Аганин-Ґьолю на Карабі-Яйлі.

ağaç кт, т, ağaş н, ığaç ~ yığaç дт дерево; ліс – яр Агач-Дере, дж. Керіз-Агач, Терес-Агач, с. Агач-Елі, маєток Кет-Агач-Деґермен. Див. aq ağaç‚ keriz ağaç‚ qarağaç.

-ağan (-egen) афікс, що утворює від дієслівних основ прикметники зі значенням властивості того, що назване вихідною основою, див., напр., köçegen.

ağarmış побілілий, посивілий (кт, т ağar- біліти; сивіти; линяти, блякнути, див. -mış) – г. Агармиш.

ağırmaq кт, аргамак хмонг. породистий кінь – с. Аргамак-Елі.

Ağay антр., клична форма на –y від ağa (див. також aqay) – с. Агай.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования