Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-11)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.2. ГРЕЦЬКА ЛЕКСИКА (Σ-Т)

σκάρος нг нічне (випасання), σκαρίζω виганяти на пасовище (худобу) – три балки Іскарон, що складають верхів`я Фінаросу, б. Іскара біля Карасубазара (див. ще σκύρο[ν]).

σκάφη нг, дг корито; човен, т iskefe великий плоский кошик – місто Kefe, див. також іран. *kapa-. Пор. λεκάνη, πινάκα, σπυρίς, keres, legen‚ lenger‚ qazan, tekne.

σκύρο[ν] нг щебінь, щебінка – три балки Іскарон, що складають верхів`я Фінаросу, б. Іскара біля Карасубазара, див. також σκάρος. Пор. çaqıl.

Σκύθαι дг скіфи, збірна назва племен, що мешкали у Півн. Причорномор`ї; у візантійську епоху греки скіфами називали всі народи, що з`являлися біля дунайських кордонів з Півн. Причорномор`я: гуннів, хозарів, мадярів, аварів, булгарів, русів, печенігів, половців, татаро-монголів і навіть туркменів-сельджуків та турків османів – с. Іскут ~ Іскют ~ Ускут ~ Ускют, див. також σκύτος.

σκύτος, -εος дг шкіра (вичинена); батіг, канчук, σκυτεύς, -έως швець, чоботар - с. Іскут ~ Іскют ~ Ускут ~ Ускют (див. також Σκύθαι і пор. нг σκουτί грубошерста тканина).

σμύρις, -ιδος ~ σμυρίδι ~ σμυρίγλι нг наждак – ліс Міріді біля с. Уппа. Пор. qayraqtaş. σούδα нг стічна канава; вузький проїзд – Судак, пор. ойк. Σούδα на Кріті і див. осет. suğdæg.

σπηλιά нг, σπήλαιον дг печера – г. Спілія біля Балаклави. Пор. ’άντρο[ν], φωλεά, in, qoba, teşik.

σπήτι ~ σπίτι нг дім, ‘οσπίτιον дг дім < лат. hospitium пристановище; заїжджий двір – ур. Гептаспітія (Єді-Ев) “Семихатки”, пор. ойк. Семихатка, Семихатки в Україні, Σπάτα в Греції. Пор. ev‚ üy.

σποράς, -άδις дг розсіяний, окремий, одиночний – г. Спірада, див. ще ‘εσπερίδα, σπυρίς, пор.: о-ви αι Σποράδις біля півд.-зах. узбережжя Малої Азії. Пор. yañız.

σπυρίς, -ίδος нг, дг плетений кошик – г. Спірада, див. також ‘εσπερίδα, σποράς. Пор. λεκάνη, πινάκα, σκάφη, keres, legen‚ lenger‚ qazan, tekne.

στάκτη ~ στάχτη нг зола, попіл, σταχτερός, -ή, -ό попільний, сірий – г. Стактарі. Пор. kül.

στάλος нг місце полуденного відпочинку стада; загін для худоби; місце, захищене від сонця, вітру тощо – г. Горпана-Сталоні, див. ще σταύλος. Пор. eğrek.

σταύλος нг стійло < лат. stabulum стійло, хлів – г. Ставло-Хора ~ Stavluxar, див. χωριό. Пор. aran, qora.

σταυρός нг хрест, дг кіл, кілок, паля; хрест – г. Ставро, Ставрі-Кая, Ставрунин-Бурну біля Алушти, гірський масив Стаурунин-Бурун біля гирла Канаки, гірський відріг Ставріца біля Лівадії (див. –ιτσα), р. Ставріс біля с. Кучюк-Кой, ур. Ставро біля с. Лімена, İstavra біля с. Буюк-Озенбаш, м. Ставрунин-Баїр, стежка Ставрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз (веде з Аутки на Яйлу), гірський прохід Устрея-Богаз біля Гурзуфа (див. також ’όστρεο[ν], ’όστρια), пор. ойк. Ставрос, Stavria, Stavrion, Stavrodhromi, Stavrodhromion, Stavrokhorion, Stavropiyon в Греції. Пор. xaç.

Στέφανος ім`я чол., (св.) Стефан, στέφανος нг, дг вінок – г. Стефан-Оба, дж. Істефан біля с. Аян, Істефан-Чокрак на г. Бабуган (див. i-).

στήλη нг, дг стовп, колона, στύλος нг тс – ур., р., с. Стіля ~ Істіля, гірський прохід Стіля-Богаз, яр Стіла (впадає в Сартану), пор. ойк. Стіліс в Греції, біблійний ойк. Νασειβ, Νεσ(ε)ιβ, נציב “Стовп, колона” в Іудеї (тепер Beit-Nasīb). Пор. tikili taş.

στόμα нг рот; отвір, вхід, вихід; гирло (ріки), στόμα, -ατος дг тс; верхній кінець, вістря; верхній край, верхівка – ск. Стамас, р. Стаміс (притока Дерекою). Пор. ağız.

στουπί нг клоччя, στυπ(π)είον дг клоччя, грубий льон або коноплі, лат. stup(p)a клоччя – г. , ур. Ступа ~ Ступі біля с. Шелен. Пор. κάνναβι, üskül.

συγγενάδι нг родич – г. Зінґаді.

συκαμενέα ~ συκαμ(ι)νία ~ σκαμ(ν)ιά нг, συκάμινος дг шовковиця < дєвр. שקמה Ficus sycomorus Linn. – ур. Сікамеїс ~ Скамеїс біля Алушти (див. –εις), Сікамея ~ Скамея в с. Куру-Узень, с. Сімеїз (див. також σήμα).

σύμβολον дг знак, прикмета - Συμβόλον λιμέν, Symbolon portus, антична назва Балаклавської бухти (від неї походить назва ґенуезької колонії Cembalo). Пор. σήμα. Συμεών ім`я чол., (св.) Сімеон – кол. Сіміонун-Кую-Су.

σύνορο[ν] нг границя – г. Сінар та Біюк-Сінор у Байдарській дол., перевал Сінор, ур. Сінур, Сунар-Путам – назва гирла Авунди біля Гурзуфа. Пор. ‘όριο[ν], çet, sinor.

σωτήρ нг, дг, σωτήρας нг рятівник, визволитель, спаситель, σώτηρια нг спасителька – г. Сютюра ~ Сотіра, Сотра на Карабі-Яйлі, Сутіра біля с. Туак, Сутра-Кая, Сютюр-Кая біля с. Біюк-Узеньбаш, ур. Сотера ~ Сотіра біля с. Куру-Узень, пор. ойк. Sotir, Sotira, Sotiras, Sotirion, Sotiritsa в Греції. Пор. λύτρα, Παναγία.

Τ

τάφρος дг рів (з валом) – давнє пос. Τάφρος ~ Τάφραι, Taphrae (локалізується на Прекопському перешийку або на Керч. п-ві). Пор. endek‚ or‚ qırım.

τείχος дг стіна, укріплення, фортеця – давня фортеця Νεόν Τείχος (ототожнюється з містом Νεάπολις, столицею Скіфського царства), τά Κιμμέρια τείχεα “Кіммерійські укріплення”.

τραπέζι нг, τράπεζα дг стіл – великий скельний мис Трапіс, від якого йдуть ущелини Йохаган-Су та Куру-Узень (Великий Каньйон). Пор. miz.

*τραπον, див. tarapan.

τρίγωνος, τρίγωνο[ν] нг, дг трикутник – ур. Тріунья ~ Трівунья ~ Трігонья біля с. Кікінеїз.

τσεκούρι нг сокира; телепень < лат. securis сокира, τσεκουριά нг удар сокирою – ур. Чекарія в с. Ай-Серез, пор.: караїмський цвинтар Балта-Тіймез “Незаймане для сокири” біля городища Чуфут-Кале.

τσέρκι нг обруч; óбід < іт. cerco, cerchio круг, коло (див.) , лат. circus круг, коло; цирк, circes круг, коло, кільцева міська стіна, пор. алб. qark круг; область, округ – місто Керч, кт Kerş ÖrK‚ ойконім походить з ґенуезької назви міста Cerchio в результаті метатези [ç – k] → [k - ç], ск. Чірка-Каяси (на ній укріплення, стіни якого утворюють кільце), пор. біблійні ойк. גדרה “Стіна” (Γαδηρα ~ Γαδιρα), בית גדר “Місце стіни”, שור “Стіна”. Пор. κίρκος, κρικέλλα, κρικέλλι, isar.

τσικνίδα ~ ’άτσικνιδα ~ τσουκνίδα ~ ’άτσουκνιδα нг кропива, див. çigentra.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования