Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-09)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.2. ГРЕЦЬКА ЛЕКСИКА (О-П)

’όρος, -ους ~ -εος нг, ’όρος ~ ούρος, -εος дг гора, узвишшя – фортеця Гурзувітів (у Прокопія Кесарійського), див. –ίτ- > Гурзуф ~ Урзуф; с. Ворон, Варнутка (див. також ‘όριο[ν], furun‚ ören). Пор. dağ.

’ορτύκι нг, ’όρτυξ нг, дг перепел – ур., с. Артек, пор. ойк. Неа-Артакі в Греції, біблійний ойк. ביתחגלה “Місце перепелиць”, див. також ’άρθηκας. Пор. bödene.

’ορφανός нг, дг осиротілий; сирота – г. Горпана-Сталоні біля Ялти, див. στάλος.

’όστρεο[ν] нг, ’όστρεον дг устриця – гірський прохід Устрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз ~ Ставрея-Богаз, див. ще ’όστρια.

’όστρια нг,’όστρεον дг південний вітер < лат. auster, -tri південний вітер; південь - гірський прохід Устрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз ~ Ставрея-Богаз, див. ще ’όστρεο[ν]. Пор. ζεφυρίη.

ούρεσιβωτης дг той, що знаходить собі прожиток в горах – фортеця Гурзувітів у Прокопія Кесарійського (Гурзуф ~ Урзуф), див. –ίτ-.

’οχυρό[ν] нг фортеця, укріплення; неприступне місце – с. Шюрю (Шýрі), пор. також şurü.

Π

πάγκαλος дг прекрасний – г. Панґалос ~ Пахкал-Кая, г., яр Панґалос ~ Панкалос біля г. Демерджі. Пор. καλός, güzel.

παιδί[ον] нг, παιδίον дг дитина – ск. Педі-Кая. Пор. bala.

παλαιο- нг (перша частина складних слів) старий, παλαιός, -ά, -ό нг, дг, παλιός, -ά, -ό нг давній, старий – паг. Палікур ~ Палекур у Массандрі, ур. Палекура на м. Св. Іоанна біля Ялти, Палеміларес біля Верхньої Оріанди, Палеоклісі біля с. Буюк-Ламбат, Полаклесія в Лівадії, укріплення Палеокастрон біля с. Магарач, пор. оронім Παλ(α)ιοβούνα ~ Παλαιοβούνι (‘Ελικών), ойк. Палеохора, Палеокастрон в Греції, Παλαιοχώρα на Кріті. Див. νέος, пор. eski.

πανάγιος, -α, -ο[ν] нг, παναγής дг пресвятий, священний, Παναγία ~ Παναγιά нг Богородиця, Богоматір; церква на честь Богородиці; ікона Богородиці – плато Панагія у верхів`ї Арпату, б., руч. Панагія (притока Гуви), дж. Панія, Панія-Текне, Панія-Чокрак у яру Панія-Дере, р. Панія-Узень, укріплення Панея в Лімені, пор. ойк. Панаїя в Греції, Panayia (двічі) в Анатолії. Пор. λύτρα, σώτηρια, aziz.

πανί, мн. πανιά нг вітрило < лат. pannus кусок тканини – ск. Панея в Сімеїзі.

παξιμάδι нг сухар, παξιμάδα великий сухар, peksimet кт, т сухарі – ур. Паксімас біля Пертеніта і Куркулета, м. Пексемет-Бурун.

παπα- нг частка, що додається до імені священика, παπάς нг священик, піп > кт, т papaz тс – яр Папаз-Баїр, ур. Папас-Чаїр на г. Ай-Петрі, г. Папас-Тепе, ск. Папас-Чокрак, ур. Папаіорі, ділянка Папайорі в с. Коккоз, г. Папаюр (παπα-Γιώργυς), ур. Папалея ~ Папалія в с. Узеньбаш, р. Папальянин-Чераги (-Чокраги?) (παπα-‘Ηλιάς), паг. Папаметі (παπα-Δημήτριος), ур. Папа-Сава біля с. Дерекой та Ай-Василь (παπα-Σάβας), Папаяні біля с. Ай-Серез, Папакі-Юрі в Нікітському саду (див. також παπάκι), пор.: м. Папас в Греції.

παπάκι ~ παπί нг каченя, πάπια качка, πάπος селезень > кт papiy‚ н bäpiy качка – яр Папакі-Юрі в Нікітському саду, див. ще παπα-. Пор. badi.

παρα- нг пере-; при-; проти- - ск. Парагельмен ~ Парагільмен біля с. Біюк-Ламбат (див. γυρμένος), Парагіним-Кая ~ Паригам-Кая, ур. Парамбела (див. ’αμπέλι). παράκτιος, -α, -ο нг, дг прибережний, береговий – бухта Барахта біля Карадагу. Пор. yalı.

παραλία, див. parela.

παρθένιος дг, παρθένος нг дівочий; незайманий, непорочний, Παρθένος нг Богоматір – античне пос. Παρθένιον на Керч. п-ві, с. Партеніт (*Παρθενίται “Мешканці Партенія, Παρθένιον”, див. –ίτ-). Пор. λύτρα, σώτηρια, Παναγία, ’Αθηναιών, Ζεφύριον (див. ζεφυρίη), ‘Ηράκλειον, νυμφαίον.

πάσσαλος нг паля, кіл, дг кілочок, дерев`яний цвях – р. Пасалаї біля Партеніта. Пор. qazıq.

πάσχα нг, дг пасха; пасхальне ягня – шахта Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі. Пор. καλάνδαι, bayram‚ derviza‚ tepreç‚ toy.

παστρόφυλλον нг чистотіл, ластовине зілля – г. Построфіль ~ Петрафіль, див. також πέτρα.

πάτι нг, πάτος дг стежка – паг. Калепот біля Партеніта, ур. Калопаті в Партеніті, див. καλός. Пор. δρόμος, soqaq‚ yol.

πέντε нг, дг п`ять – яр, г. Пендіхор, узв. Пендехорин-Сирт, г. Пендікюль, пор. ороніми Πενταδάκτυλο[ν] на Кріті та Πενταδάκτυλο[ν] (Ταΰγετος) на Пелопонессі. Пор. beş.

πέτρα нг камінь, дг скеля, πέτρος дг камінь – ск. Петракеравія в морі біля г. Опук, г. Петрафіль ~ Построфіль на півн. захід від Судака, Кута(Куті)-Петра. Пор. qaya‚ taş.

πεύκο[ς] нг, πεύκη нг, дг сосна – яр Павке. Пор. πίτυς, çam.

πηγάδι нг колодязь, πηγάδα великий колодязь, piğað крум. джерело – хутір Пегаді, дж. Пугаца(нин)-Чокрак, Біюк-Пугаца, канава Пугача. Пор. πηγή, βρύση, çeşme‚ keşme‚ çoqraq.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования