Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-05)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.2. ГРЕЦЬКА ЛЕКСИКА (К)

Κ

κακός, -ή, -ιά, -ό[ν] нг, дг поганий; злий – ур. Какапіле в Гурзуфі, див. πύλη. Див. καλός, пор. yaman.

καλάμι нг, κάλαμος нг, дг комиш, очерет > т kalamus очеретяні зарості (на морському узбережжі) – середньовічний порт Каламіта (нині Інкерман), сади Калам біля с. Ай-Серез. Пор. nay, saz, qamış.

κάλανδα ~ κάλαντα нг пісні, які виконуються напередодні Різдва і Нового року, κάλανδαι нг, дг, καλένδαι нг календи < лат. calendae тс – р., с. Календа ~ Календе ~ Календія, г. Календи-Баїр, ур. Каландри ~ Келандри біля Мухалатки (див. також kalender).

καλλι- нг красивий (перша частина складних слів), καλλο- нг хороший, добрий (перша частина складних слів), καλός, καλή, καλόν нг, дг красивий, прекрасний, καλλίων красивіший, кращий, κάλλιστος найкрасивіший, найкращий, καλλίτερος ~ καλύτερος, -η, -ο нг найкращий – антична гавань Καλός λιμήν (локалізується у півн.-зах. Криму), ур. Калеакра біля Місхора та Магарача, Калеметра в с. Ай-Серез, Калоліваді(я) біля с. Куру-Узень, Калопаті біля Партеніта, Калпаді біля с. Кучук-Ламбат, р. Калісаві в Алушті, дж. Кáліца-Чешме, гірський прохід Каллістон-Богаз на Карабі-Яйлі, затока Каллітера між Карадагом і г. Ечкідаг, пор. оронім Καλλίδρομον та ойк. Каломерон і Калон-Кастрон в Греції. Пор. güzel.

καλό[ν] нг добро, благо – монастирище Качи-Кальон на Качі, див. Qaçı, а також κελλί[ον].

καμάρα нг, дг склепіння, арка < лат. camara ~ camera тс, κάμαρα ~ κάμαρη нг кімната, пор. кт qamara È RamQ ~ È rMaQ, т kamara каюта < іт. camera тс – с. Камáр(а). Пор. κελλί[ον], çardaq, kemer, oda, qubbe.

κάμηλος нг верблюд – г. Камля. Пор. deve, іт. camello.

κάμπος нг поле, рівнина – г. Камбопло ~ Кабоплу-Кая, див. -πουλ(λ)ο.

κανάκι нг любима (про людину чи тварину) – р. Канака, пор. також нг κονάκι житло, нічліг; поміщицький дім < кт qonaq нічліг; гість, т konak нічліг, стоянка; великий дім.

κάνναβι нг, κάνναβις, -εως нг, дг коноплі – р. Каневіз(Ханевіз)-Дере. Пор. üskül.

καράβι нг корабель – ск. Петракеравія в морі біля г. Опук.

καρκίνος дг рак, краб; антр. Καρκίνος – античне пос. Καρκινίτις, -ίδος (знаходилось на місці сучасної Євпаторії).

καστέλλι[ον] нг невелика фортеця, укріплений зáмок, лат. castellum тс, демінутив від castrum – г. Кастель (Біюк-Кастель, Аю-Даг), Кастель (Кучук-Кастель), с. Костель (два ойк.), Курама-Костель, Костельчік, пор. ойк. Καστέλλι на Кріті. Див. qastel, пор. κάστρο[ν], isar, kermen, qale.

κάστορας нг, κάστωρ дг бобер – ур. Кастур біля с. Корбек.

κάςτρο[ν] нг кріпосна стіна, фортеця, цитадель, зáмок < лат. castrum тс – укріплення Кастрон (Зіго-Ісар, Учансу-Ісар), ур. Кастро, улоговина Кастронун-Кьозі, с. Палеокастрон, пор. ойк. Кастрон, Калон-Кастрон, Палеокастрон, Ксілокастрон в Греції. Пор. καστέλλι[ον], isar, kermen, qale.

καστροπουλ(λ)ι нг невелика фортеця (демінутив від κάστρο[ν], див. -πούλ(λ)α) – с., р. Кастрополь, г., ущ. Каст[р]ополь. Пор. καστέλλι[ον].

κατάρα нг, дг прокляття; заклинання – башта Катара-Кулле в Судацькій фортеці.

καταρράχι ~ κατάρραχο нг гірський хребет, καταρρακτή нг гребля, κατα(ρ)ράκτης нг, дг водоспад – яр Katarax dere біля с. Буюк-Озенбаш. Пор. qır‚ sırt‚ uçansuv.

καταφερτζής нг дойда – ур. Ґотфрід, Катфрід-Гота в с. Коккоз, мешканці якого мали глузливе прізвисько götfrid у татар сусідніх сіл, див. також götfrid.

κατσίβελος нг циган; кочовик – с. Кацивелі, пор. ойк. Katsivelliana на Кріті.

κάψα нг жара, спека, καύσις дг спалення; спека – с. Капсіхор RwxisPaQ ~ Капсхор. Пор. sıcaq, yanıq.

κελλί[ον] нг келія < лат. *cellium, демінутив від cella кімната, комора – монастирище Качи-Кальон (див. Qaçı, пор. καλός), ур. Кіліца (див. -ιτσα).

κεφαλή нг, дг, κεφάλι нг голова, край, кінець, вершина, верх; витік (ріки) – б. Дирван-Кефала. Пор. baş.

κεφαλόβρυση нг витік (див. κεφαλή, βρήση) – дж. Кефало-Врісі на схилі г. Спілія в Балаклаві, пор.: дж. Баш-Чокрак в с. Азек.

κηπάριο[ν] нг садок – ур. Кіпрія ~ Кібрія в Алушті. Пор. κήπος, bağça.

κήπος нг, дг сад – античне пос. Κήπος, Cepoe на Керч. п-ві, ур. Кіпія між с. Коккоз і Ялтою, Кіпія ~ Кіпіанин-Кая біля с. Узеньбаш. Пор. bağça.

Κιρκόρος (< Γρηγόριος) нг, Ğrğr крум. ім`я чол. – Киркор ~ Кирк-Єр, середньовічна назва міста-фортеці Чуфут-Кале.

κίρκος дг круг, кільце – с. Кіркенеїз ~ Кікенеїз, див. –εις. Пор. κρικέλλα, κρικέλλι, τσέρκι, isar.

κοίλο[ν] нг западина, заглибина, κοίλον дг западина, заглибина, бухта – яр Нотоклея біля с. Барин.

κοκκάρι нг цибуля-сіянка – ур. Кохарі в с. Шума.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования