Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Условия формирования топонимии Крыма

В. А. Бушаков
ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003

Часть №5 - Раздел первый - Историко-географические и этнолингвистические условия формирования топонимии Крыма, хронологическая и ареальная стратиграфия топонимов
01::::19::20::21::22

... башта Катара-Кулле в Судацькій фортеці – нг κατάρα прокляття, κούλ(ι)α сторожова башта, кт qulle, т kulle тс, яр Katarax dere біля с. Буюк-Озенбаш – нг καταρράχι ~ κατάρραχο гірський хребет, с. Капсіхóр ~ Капсхор – нг κάψα жара, спека, χωριό село, Кацівелі – нг κατσίβελος циган, кочовик, с. Капсіхóр ~ Капсхор – нг κάψα жара, спека, χωριό село, Кацівелі – нг κατσίβελος циган, кочовик, г. Дирван-Кефала – нг κεφαλή ~ κεφάλι голова, край, кінець, вершина, верх; витік (ріки), дж. Кефало-Врісі на схилі г. Спілія в Балаклаві – нг κεφάλόβρυση витік, пор.: дж. Баш-Чокрак в с. Азек, ур. Кíпія і ск. Кіпіанин-Кая біля с. Узеньбаш – нг κήπος сад, Кіпрія ~ Кібрія в Алушті, дж. Купрія-Чокрак – пор. нг κηπάριο[ν] садок, гірський масив Кокія, хр. Кокія-Бель, гірський прохід Кокія-Богаз, старовинне укріплення Кокія-Ісар, ур. Кокі, Кокоц у Байдарській дол., с. Біюк-Ламбат та Ласпі – дг, нг κόκκος зерно (в плодах), дг червець, що дає червону фарбу, водиться на дубі (Quercus coccifera); давні люди приймали цю комаху за ягоду, нг κουκιά боби (рослина), κουκ(κ)ί біб (плід), пор.: ур. Бакла – кт baqla боби, м. Кокіно-Фанар (Ескі-Форос), ур. Кокенхома – нг κόκκινος червоний, χώμα земля, Кукос в Алушті – нг κούκκος зозуля, водоспад, яр Котла і дж. Котла-Чокрак у басейні Ускюту, ур. Кутали-Сурамларе пор. дг κοτύλη заглибина, западина; невелика чаша, нг κουτάλα черпак, ополоник, κουτάλι ложка, р. Кремастó-Нерó “Висяча вода” (Учан-Су “Летюча вода”) – нг κρεμαστός висячий, νερό вода, Ксеропотам (Куру-Узень) “Суха річка”- нг ξερός сухий, с. Кринча і Чокур - пор. нг κρήνη джерело, дж. Крону – κρουνός ~ κρουνιά джерело, б. Купаністра біля с. Кучук-Узень – нг κοπανιστήρι[ον] ступа; товкачик;

с. Лáкі ~ Лака – нг λάκκα западина, лісовий яр, улоговина, лощина, ур. Лаконі, яр Лакен на м. Ай-Тодор, г. Лакана ~ Лекана біля с. Туак, Ляконессі-Бурун, вулиця Лаконеїз та дж. Лаконез-Чешме в с. Ай-Серез, ур. Лакенес-Дересі в Гаспрі та Ореанді – пор. нг λεκάνη таз, миска, т legen великий таз, с. Біюк- та Кучюк-Ламбат – нг λαμπάδα смолоскип, кт lampat маяк, б. Ланґа, по ній тече р. Алсу – пор. нг λαγγάδι ~ λαγκάδα ~ λαγκάδι ~ λαγκαδιά лощина; лісиста долина в горах, г. Лапата, гірський прохід Лапота ~ Лопата – пор. нг λάπαθο[ν] ~ λάπατο[ν] щавель (різновид), т lábada тс, λάπατα лобода, кт alabota тс, дг λοπάς, -άδος миска, блюдо, с. Лáспі – нг λάσπη грязь, твань, багно, мул, г. Лепру – нг λεπρός прокажений, яр Левка в с. Буюк-Озенбаш – нг λευκός білий, світлий, λεύκα ~ λεύκη срібляста тополя, λεύκων місце, засаджене сріблястою тополею, пор. оронім Λευκά όρη “Біла гора” на Кріті, с. Лівадія (кт Livadiye), ур. Калоліваді(я) в с. Куру-Узень, г. Ліваз-Кая – нг λιβάδα великий луг, λιβάδι[ον] луг, пасовище; мілке озеро; садок, пор. ойк. Λιβάδι, Λεβάδεια, Λεβαδεία та Λεβαδειά в Греції, г. Лікон біля с. Куру-Узень – пор. нг λύκος вовк, с. Лімéна, укріплення Лімена-Кале на г. Кошка, м. Ліман-Бурун (Утекі-Бурун), затока Батіліман – нг λιμάνι ~ λιμένας порт, гавань, т liman тс, ур. Ілімна в Байдарській дол., Палямна ~ Полімна в с. Лімена, с. Лімнеїз – нг λίμνη озеро, став, болото, затока, λιμνίον озерце, болітце, ур. Лінея в Гурзуфі – дг ληνός чан, кадіб, корито, точило, в якому вичавлюють виноград, ур. Літра в с. Улусала та Авджикой – нг λύτρα заступниця (про Богоматір), р. Лухара в с. Куру-Узень “Суха річка” – пор. нг ρουχάλα ~ ρόχαλο мокрота, λυγαριά верба, лоза;

ур. Магула ~ Магулу, Мукула біля Гаспри – нг μαγούλα неприродно товста щока; пагорб, μάγουλο щока, руч. Махаїл-Узень біля Судака, яр Мухаель в Айсавській дол. – ім`я Μιχαήλ, с. Майрум (Маріанполь) у б. Мер`єм-Дере під плато Чуфут-Кале, ур. Майрімі в с. Біюк-Ламбат, Мар`які біля с. Ай-Василь – ім`я Μαρία, кт Meryem, Мармара – нг μάρμαρο[ν] мармур, кт mermer тс, пор. ойк. Μαρμαράς, Неос-Мармарас в Греції, також нг μαρμάρα безплідна жінка, Мартіан, м. Мартьян – ім`я Μαρτιανός, ур. Мартін-Кош – ім`я Μαρτίνος, с. Масáндра ~ Марсáнда – пор. нг μεσάντρα стінна шафа для постелі, μέσος середній, ’άντρο[ν] печера, ґрот, ур. Мандрія біля с. Буюк-Озенбаш, Буліламандра біля с. Ай-Василь та Скеля, печ. Мандрач-Коба біля Бахчисарая - μάντρα загін, обора, загорода (для худоби); двір, огорожа, стіна; хижа пастуха, μαντρί кошара, ур. Малаперза і дж. Малаперза-Чешме біля с. Ай-Серез – нг μήλο περσικόν персик, р. Мáрта – пор. ім`я Μάρθα, гідр. Мáрта (адиг. Мартэ), притока Кубані, г., перевал Маскі, дж. Маскі-Чокрак біля с. Ай-Серез – пор. нг μόσχος теля, μόσχειος телячий, Μόσχα Москва, гідр. Мосхопотамос в Греції, μόσκος ~ μόσχος мускус, г. Мачук, с. Мачик-Сала – нг ματσούκα палиця, дрюк, ломака, пор. прізвище Мацука у маріупольських греків, м. Меганом, р. Мегапотам (Улу-Узень), ур. Магабель ~ Мугабелі та Урум-Мегале біля с. Біюк-Ламбат, Мегалея, Мегаловалі в с. Кизилташ, Мегало-Яло біля Балаклави, с. Мáгарач ~ Мáгараш, дж. Магаришин-Кішмесі на г. Бабуган – нг μέγας, μεγάλη, μέγα великий; численний, μέγαλος тс, νώμος плече, νόμη пасовище, ποτάμι ~ ποταμός ріка, πόταμος велика ріка, αμπέλι[ον] виноградник, αυλή двір, γιαλό морський берег, узбережжя, надмор`я; мілина; море (пор. також дг γύαλον западина, печера, долина), ράχη ~ ράχις спина, хребет; гірський хребет, косогір, схил (гори), маєток Мелас, ур. Меля в с. Біюк-Ламбат – нг μέλας чорний, с. Місхóр – нг μεσοχώρα ~ μεσοχώρι село, розташоване в глибині континенту (не прибережне); середня частина гірського селища, Мускóм`я – пор. нг μόσκος ~ μόσχος мускус, Мáркур – пор. нг μακρός довгий, χωριό село, ур. Маkrimali в с. Буюк-Озенбаш, канава Гаврамалі в Партеніті – пор. нг μακρύς довгий, μάλη пахва (тюрк. qoltıq значить “пахва” і “захищена од вітру гірська долина”, “затока”), б. Мендер у басейні Бадраку – пор. нг μεντέρι кушетка, софа, диван, матрац, т minder міндер (подушка, тюфячок для сидіння на підлозі), Монаготра-Су (Monağotra özeni) – нг μοναχός ~ μονάχος одинокий, один, сам, крум. monaxótra самітня, пор численні гідр. Самець, Самець-Річка в Україні, Taqyılğa (башк. taq непарний, yılğa річка) та Hıñaryılğa (башк. hıñar непарний, одинокий) в Башкирії, Діпотама “Подвійна річка” в Греції, г. Мітіс, с. Міта – пор. нг μύτη ніс, μύτος великий ніс, м. Монастир-Бурун (Дакакналі-Топрах), дж. Монастир-Чокрак біля с. Уппа, шахта Монастир-Чокрак на Карабі-Яйлі, паг. Монастир-Хир – нг μοναστήριον монастир, кт, т manastır тс, пор. ойк. Μοναστήριον, Монастіракі в Греції;

с. Нікíта (Сікіта в середньовічних документах) – ім`я Νικήτας, пор. нг σηκός святилище, συκή смоківниця, σύκο[ν] смоква;

ур. Олонія в с. Кікінеїз – пор. нг αυλών ущелина, долина, улоговина;

яр Павке – нг πεύκη ~ πεύκο[ς] сосна, ур. Паксімас біля Партеніта та біля Куркулета, м. Пексемет-Бурун – пор. нг παξιμάδι сухар, кт, т peksimet тс, паг. Палекур ~ Палікур у Массандрі, ур. Палекура на мисі св. Іоанна біля Ялти – нг παλαιός ~ παλιός давній, старий, παλιο- - перша частина складних слів, означає “старий”, χωριό село, пор. ойк. Палеохора, Παλαιοχώρα в Греції, Палеміларес – пор. нг μύλος млин, Палеоклісі “Стара церква” біля с. Буюк-Ламбат, Полаклесія в Лівадії, укріплення Палеокастрон “Стара фортеця” біля с. Магарач, пор. ойк. Палеокастрон на Кріті, плато Панагія у верхів`ї Арпату, б., руч. Панагія, притока Гуви, дж. Панія, Панія-Текне, Панія-Чокрак у яру Панія-Дере, р. Панія-Узень, укріплення Панея в Лімені – нг πανάγιος пресвятий, священний, Παναγία ~ Παναγιά Богородиця, Богоматір; церква на честь Богородиці, ікона Богородиці, пор. ойк. Панаїя в Греції, ск. Панея в Сімеїзі – нг πανί, мн. πανιά вітрило, г., яр Панґалос ~ Панкалос ~ Пахкал ~ Пасхал біля г. Демерджі – нг πάκγαλος прекрасний, пор. також πασχαλιά пасха; бузок, звідси т paskalya пасха, яр Папаз-Баїр, ур. Папас-Чаїр на г. Ай-Петрі, Папанин-Хораси (кт qora огорожа), г. Папас-Тепе, ск. Папас-Чокрак – нг παπάς священик, піп, кт, т papaz тс, пор.: м. Папас в Греції, ділянка Папайорі в с. Коккоз, г. Папаюр, яр Папакі-Юрі в Нікітському саду, ур. Папалея ~ Папалія в с. Узеньбаш, р. Папальянин-Чераги, паг. Папаметі, ур. Папа-Сава біля с. Дерекой та с. Ай-Василь, Папаяні біля с. Ай-Серез – нг παπα- - частка, що додається до імені священика, імена Γιώργης, ‘Ηλιάς, Δημήτριος, Σάβας, ’Ιωάννης, ск. Парагелмен ~ Парагільмен біля с. Біюк-Ламбат – пор. нг παρα- дуже, γυρμένος нахилений, зігнутий і метатезу в γρηγορ- ~ γληγορ-, Петракеравія в морі біля г. Опук, г. Кута(Куті)-Петра – нг πέτρα камінь, καράβι корабель, ...

01::::19::20::21::22

на верх страницы::Лексический состав топонимии Крыма статьи №№1-5::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования