Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Условия формирования топонимии Крыма

В. А. Бушаков
ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003

Часть №5 - Раздел первый - Историко-географические и этнолингвистические условия формирования топонимии Крыма, хронологическая и ареальная стратиграфия топонимов
01::::16::17::18::::22

Як же етнолінґвістичні зміни, що відбувалися в Криму на протязі довгих віків, відбивалися в його топонімії?

Із писемних джерел та епіграфічних пам`ятників відомі назви багатьох поселень античної епохи в Криму (див. [Качарава, Квирквелия 1991]):

Акіссаліти (Acissalıtae), на захід від Херсонеса; Акра (’Άκρα), дг άκρα мис; фортеця, замок (на горі), кремль, локалізується на мисі Такиль-Бурун (Керч. п-в) – пор.: місто ’Άκραι Акри в Етолії та на Сіцілії, с. Калі-Акрі та ур. Акронарі та Калеакра в Криму; Аргода (’Άργωδα), пор. осет. arğud освячений, благословенний та ойк. Σουγδαία Судак, що пояснюється з осет. suğdæg чистий, священний – Пліній називає в Тавріці плем`я Orgocini; Ардабда (’Αρδάβδα) – аланська чи таврська назва Феодосії, що значить “‘επτάθεοσ”, тобто “семибожний” або “присвячений семи богам”, пор. осет. ard клятва, божество, яким клянуться, avd сім; Ассірани (Assyrani), ототожнюється з Лагірою; Афінеон (Άθηναιών), локалізується на місці Судака, пор. дг ’Αθηναίος афінянин, ’Αθηναίον Атеней, храм Афіни; Ахіллій (’Αχίλλειος κώμη, ’Αχίλλειον κώμη), локалізується на косі Чушка в Керч. протоці, пор.: Άχιλλήιος δρόμος – антична назва коси Тендра в Чорному морі, на якій знаходилось присвячене Ахіллові святилище, ’Αχιλλίω νήσος - назва острова Зміїного, на якому, вірогідно, також існував храм Ахілла;

Бадатій (Βαδάτιον), ототожнюється з Палакієм, пор. іран. *bağadata богом даний; Біон (Βιών), локалізується поблизу с. Тасунове на Керч. п-ві; Боспор (Βόσπορος, букв. “місце переправи бика”), інакше Пантікапей – пор.: Βόσπορος Θράκιος (Боспор Фракійський), нині Босфор, та Βόσπορος Κιμμέριος (Боспор Кіммерійський), нинішня Керченська протока; Гавань Символів (Συμβόλον λιμένα), локалізується поблизу Балаклави – пор. ґенуезьку назву Балаклави – Cembalo; Гавань скіфо-таврів (Σκυθοταύρον λιμέν), інакше Афінеон – пор.: с. Лімена, м. Ліман-Бурун, затока Батіліман у Криму; Гераклея-Херсонес (Heraclea Cherronesus), одна з назв Херсонеса; Гераклій (‘Ηράκλειον “Храм Геракла”), локалізується на мисі Зюк або на мисі Казантіп;

Дандака (Δανδάκη), ототожнюється з Усть-Альминським городищем, пор. осет. dændag зуб; Дія (Dia), дг δίος, жін. δία зевсів, божественний, ототожнюється з Тірітакою – пор. давню назву о-ва Наксос – Δία; Давній Херсонес (Παλαιά Χερρόνησος), локалізується на Маячному п-ві;

Євпаторій (Ευπατόριον, Ευπατορία), дг ευπάτωρ патрицій, благородний, шляхетний;

Зенонів Херсонес (Ζήνωνος Χερσόνησος), дг χερσόνησος ~ χερρόνηςος півострів, локалізується на мисі Зюк або на мисі Казантіп; Зефірій (Ζεφύριον “Храм зефіру, західного вітру (?)”);

Ілурат (Ίλούρατον), локалізується біля с. Іванівки на Керч. п-ві; Інша гавань херсонесців (Άλλος λιμήν Χερρονεστών), ототожнюється з Калос Лімен або локалізується на Тарханкуті;

Казека (Καζέκα), локалізується на мисі Таш-Качик на Керч. п-ві; Калос Лімен (Καλός λιμήν “Прекрасна гавань”), локалізується в півн.-зах. Криму – пор.: гірський прохід Каллістон-Богаз, ур. Калоліваді та Калопаті в Криму; Каркіна (Κάρκινα), ототожнюється з Каркінітідою, або Керкінітідою; Каркінітіда (Καρκινίτις), ототожнюється з Керкінітідою, давньогрецьке ім`я Καρκίνος “Рак, краб”, Καρκινίτις родич Каркіна; Кепи (Κήποι “Сади”) – пор.: місцевість Κήποι біля Афін в Греції, ур. Кіпія, Бахчалар “Сади”, місто Бахчисарай і три села Бахчи-Елі в Криму; Кідеакі (Κυδεάκαι), давня назва Кітея; Кіммерій (Κιμμερίον), ототожнюється з Кіммеріком; Кіммерік (Κιμμερικόν), дг Κιμμερικός кіммерійський, локалізується біля г. Опук на Керч. п-ві; Кітей (Κύται, Κύτιον, Κύτα), пор. дг κύτος випуклість, вигин; посудина, урна, локалізується між Кизаульським та Такильським мисами на Керч. п-ві (жителі міста називалися Κοιτείται, тому й воно, вірогідно, мало скіфську назву Κοίται [Гайдукевич 1949. С. 182 – 183]); Кремни (Κρημνόι), нг κρημνός крутий берег; стрімчак, бескид (можливо, первісна назва Пантікапея); Ктенунт, гавань (Κτενούς λιμήν), ототожнюється з Севастопольською бухтою;

Лагіра (Λαγύρα), локалізується поблизу Лівадії; Лампада (Λαμπάς “Факел, світильник”), локалізується на місці Біюк-Ламбата;

Мегаріка (Megarica), одна з назв Херсонеса – пор.: місто Μέγαρα в Греції, Μεγαρικός мегарський; Мірмекій (Μυρμήκειον, Μυρμήκιον, Μυρμηκιών), локалізується поблизу Керчі – пор.: ск. Μύρμηξ біля узбережжя Фессалії, топонім Μυρμισσός у Троаді, який Ю.Откупщиков пояснює через форму *Μυρμηκιος з апелятива догрецького походження μύρμηξ мураха; підводна скеля [Откупщиков 1973. С. 25]; Прокопій Кесарійський називає топонім Мірмекс “Мураха” поблизу Константинополя, котрий відноситься до протоки, що з`єднує болото, яке наповнюється річками, з морем: “Все це має такий вигляд, що воно одержало назву Мірмекс. Ця протока, що з`єднувала море й болото, як мною сказано, здавна мала перехід у вигляді дерев`яного мосту…” [Прокопий Кессарийский 1939. IV, 8]; С.Жебельов у статті “Звідки веде своє походження назва Мірмекій” пояснює боспорський ойконім Μύρμηξ – Μυρμήκιον у Стефана Візантійського, Μυρμηκία “Мурашник” у Артимідора Ефесського – не з грецького апелятива μύρμαξ мураха; підводний риф, а з антропоніма Μύρμηξ, можливо, імені якогось громадянина міста Мілета, котрий був ойкістом (Дг οικίστης значило “засновник міста, колонії”, “вождь колонії, якому доручалося відведення переселенців та влаштування нової колонії”, “поселенець”) Мірмекія [Жебелев 1953. С. 303 – 307];

Напіс (Νάπις), пор. дг νάπη ~ νάπος лісиста долина, лісиста ущелина, ототожнюється з Неаполем; Неаполь (Νεάπολις), локалізується на гордищі Керменчік у Сімферополі; Німфей (Νύμφαιον “Святилище німф”), локалізується біля с. Єльтіґен на Керч. п-ві; Нова фортеця (Νεόν Τείχος), ототожнюється з Неаполем;

Палакій (Παλάκιον, Παλακίον), локалізується на місці Балаклави або Усть-Альминського городища; Пантікапей (Παντικάπαιον), столиця Боспорського царства, на місці нинішньої Керчі – назва міста, вірогідно, походить від скіфської назви Керченської протоки – *Παντικάπη “Рибна путь” (іран. *panti- путь, шлях, дорога, *kapa- риба); Пароста (Παρόστα), на Керч. п-ві; Парфеній (Παρθένιον), дг παρθένιος дівочий, незайманий, непорочний, чистий, на Керч. п-ві – пор. місто Παρθένιον у Місії, також гори в Аркадії та колодязь поблизу Елевсіна, ріка Παρθένιος у Пафлагонії, Παρθενών “Храм Афіни” в Афінському Акрополі, с. Партеніт у Криму; Пасіріда (Πασυρίς), локалізується біля оз. Донузлав; Портакра (Πορτάκρα); Порфмій (Πορθμία, Πορθμιόν), або Порфмітіда (Πορθμίτιδος), дг πορθμείον ~ πορθμήϊον, πορθμός місце переправи, перевіз, на Керч. п-ві; Постігія (Ποστιγία), локалізується поблизу с. Октябрське на Керч. п-ві;

Савроматій ([Σαυρ?]ομάτειον), локалізується на місці городища Ново-Миколаївське (Старі Піали) на Керч. п-ві; Сатарха (Σατάρχη), локалізується поблизу с. Тамарине на Керч. п-ві – ойконім зіставляється з етнонімом сатархи, або сатархеї; Стактари (Stactari), ототожнюється із Сатархою; Стіни (τά Τείχη), укріплення, що належали Херсонесу;

01::::16::17::18::::22

на верх страницы::Лексический состав топонимии Крыма статьи №№1-5::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования