Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Топонимика Крыма (статьи)

Признаки географических объектов в исторической топонимии Крыма
Литература и сокращения

01::02::03::04::05::06::07::08::09

Села з однаковою назвою можуть розрізнятися також у хронологічному плані означеннями “новий” або “старий” (yañı, yeñi, yañ, cañ новий – eski старий), що вказують на відносний час їхнього заснування: Ескі-Алі-Кеч – Єні-Алі-Кеч, Джанкой-Бешкуртка, Джабаач – Ескі-Джабач, Ескі-Джандевлет – Яни-Джандевлет, Яни-Кат, Яни-Мангит, Джанкой-Ортель, Ескікой-Тама, Eski Qırım (Старий Крим; по місту, що було адміністративним центром юрту, той отримав назву Qırım, а місто для відзнаки стали згодом називати Eski Qırım), –але в ойконімах, утворених від термінів, що означають тип поселення, ці означення мають абсолютне, а не порівняльне значення: Єні, Ескі-Ель, Єні-Кале, Джани-Кесек, Джанкой (три ойк.), Єнікой (Єнкой, Джанкой) (кілька ойк.), Яникой, Янкой, Ескі-Кой, Ескі-Орда, Єні-Сала (три ойк.), Єні-Сарай, Ескі-Юрт, Yeñi Bazar (нині Армянськ).

Тюркський прикметник eski відображений в назві урочища Ескікой, гідронімах дж. Ескі-Койнун-Су “Вода Старого села” на г. Демерджі, канава Ескі-Дермен “Старий млин” та в оронімах Ескі-Богаз “Старий гірський прохід”, балка Ескі-Юрт у Судацькій дол. Топоніми Ескікой, Ескі-Койнун-Су та Ескі-Юрт вказують на існування в минулому у цих місцях селища.

Прикметник нгр., дгр. νέος, -α, -ον новий представлені в імені столиці скіфського царства Νεάπολις “Нове місто” (локалізується на городищі Керменчік у Сімферополі) та Νέον Τείχος “Нова фортеця” (ототожнюється з Неаполем Скіфським), а нгр. παλαιο- (перша частина складних слів) старий, нгр., дгр. παλαιός, -ά, -ό, нгр. παλιός, -ά, -ό давній, старий – в топонімах паг. Палікур ~ Палекур у Массандрі, ур. Палекура на м. Св. Іоанна біля Ялти, Палеміларес біля Верхньої Оріанди, Палеоклісі біля с. Буюк-Ламбат, Полаклесія в Лівадії, укріплення Палеокастрон біля с. Магарач (пор. оронім Παλ(α)ιοβούνα ~ Παλαιοβούνι (‘Ελικών), ойк. Палеохора, Палеокастрон у Греції, Παλαιοχώρα на Кріті).

Скорочення: араб. – арабська, дгр. – давньогрецька, дтюрк. – давньотюркська, кт. – кримськотатарська, лат. – латинська, кирг. – киргизька, нгр. – новогрецька, ног. – ногайська, перс. – перська, рум. – румейська, тур. – турецька, тюрк. – тюркські, хмонг. – халха-монгольська, б. – балка, г. – гора, гал. – галявина, гідр. – гідронім, губ. – губернія, дж. – джерело, дол. – долина, кур. – курган, м. – мис, о-в – острів, оз. – озеро, ойк. – ойконім, паг. – пагорб, пас. – пасовище, п-в – півострів, печ. – печера, півн. – північний, пл. – плем`я, р. – ріка, річка, род. підр. – родовий підрозділ, руч. – ручай, с. – село, селище, св. – святий, ск. – скеля, стр. – струмок, тс. – те саме, узв. – узвишшя, ур. – урочище, ущ. – ущелина, хр. хребет, чол. – чоловічий.

Література

 • Анохин П. К. Химический континуум мозга как механизм отражения действительности // Вопросы философии. 1970, № 6.
 • Атаниязов С. К топонимии Каракумов // Ономастика Средней Азии. Фрунзе, 1980.
 • Бертье-Делагард А. Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде / Отдельный оттиск из Записок Одесского общества истории и древностей. Т. 32. Одесса, 1914.
 • ВТК – Военная топографическая карта полуострова Крыма (1:170000) ген.-м. Мухина. 1817.
 • Гребнева А. М. Ориентированные микротопонимы // Ономастика Поволжья. Саранск, 1986.
 • Еремеев Д. Е. Юрюки: (Турецкие кочевники и полукочевники). Москва, 1969.
 • Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. Москва, 1988.
 • Кеппен П. И. Крымский сборник: О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. Санкт-Петербург, 1837.
 • Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. Ч. 1. Николаев, 1873.
 • Конкобаев К. Структура киргизских географических названий // Ономастика Средней Азии. 2. Фрунзе, 1980.
 • Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник. 1975. Москва, 1978.
 • Молчанова О. Т. Числительные и счетные слова в алтайских топонимах // Происхождение аборигенов Сибири и их языков / Материалы всесоюзной конференции (14–16 июня, Томск). – Томск, 1973.
 • Молчанова О. Т. Желтые цвета в алтайском ономастиконе // Turcologica. 1986. К 80-тилетию акад. А.Н. Кононова. Ленинград, 1986.
 • Молчанова О. Т. Модели географических имен в тюркских и индоевропейских языках // Вопросы языкознания. 1990 а, № 1.
 • Молчанова О. Т. Типология тюркских географических имен // Советская тюркология. 1990 б, № 5.
 • Мостепаненко А. М. Проблемы универсальности основных свойств пространства и времени. Ленинград, 1969.
 • Мурзаев Э. М. Географическая ориентация у тюрко-монгольских народов // Топонимика СССР. Москва, 1990.
 • Мурзаев Э. М. Тюркские географические названия. Москва, 1996.
 • Савина В. И. О типах словообразования топонимов Ирана // Топонимика Востока: Новые исследования. Москва, 1964.
 • Семенов-Тян-Шанский В. П. Как отражается географический пейзаж в народных названиях населенных мест? // Землеведение. 1924. Т. 4, № 1.
 • Українські замовляння / Упорядник М. Н. Москаленко; Передмова і коментар М.О. Новикова. Київ, 1993.
 • Усманова М. Г. Имя отчей земли: Историко-лингвистическое исследование топонимии бассейна реки Сакмар. Уфа, 1994.
 • Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом завете / Пер. с англ. 2-е изд., испр. Москва, 1989.
 • Халикова Р. Х. Этнонимы с основой на числительные // Башкирская этнонимия. Уфа, 1987.
 • Якобсон Р. О. Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии (1949)// Р. Якобсон. Избранные работы / Пер. с англ., нем., фр. яз. – Москва, 1985.
 • Miller G. A. Human memory and the storage of information // I.R.E. Transactions on Information Theory. 1956. Vol. 1–2, № 3.

01::02::03::04::05::06::07::08::09

на верх страницы::Топонимика Крыма (статьи)::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования