Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Топонимика Крыма (статьи)


Флора и фауна в исторической топонимии Крыма
отображение названий деревьев и кустарников

01::02::03::04

В топонімії Криму відображені назви (1) дикорослих дерев і кущів, (2) диких і культурних плодових дерев, винограду, (3) трав і грибів, (4) квітів та (5) сільськогосподарських злакових, баштанових і технічних культур:

(1)

 • aq ağaç клен, пор. aq terek осика – дж. Акагач-Курлю-Чокрак;
 • ardıç ялівець – г. Ардич, Артишли біля Судака, печ. Артюч на г. Чатирдаг, ліс Артичли-Бурун біля с. Кутлак, ур. А[р]тичлик;
 • babuğan вовча ягода – г. Бабуган-Яйла, пор. також: ур. Великий та Малий Бабулган у Байдарській дол.;
 • çam кт., тур. сосна, ялина, модрина (пор. нгр. τσάμι, ног., аз. şam сосна, сосна, алб. çam ялина, ялиця, болг. чам сосна, велике хвойне дерево, макед. чам хвойне дерево, сербохорв. ялина, ялівець) – ур. Екі-Чам, г. Чамни(Чамли)-Бурун, с. Уччам, Чамли-Озенбаш (Чамли-Узенбашчик) (два ойк.), яр Чамник-Дере;
 • çum дерен, кизил – печ. Чумнук на г. Демерджі, пас. Чум-Акар, Чумник-Бурун;
 • emen дуб – ліс Емен-Даг біля с. Стіля;
 • fındıq кт., fındık тур. (> нгр. φουντούκι, перс. ÑdnF fändoğ ~ fendoğ ~ fondoğ фундук, лісовий горіх, ліщина) < гр. ποντικόν [κάρυον] понтійський [горіх] – ліс Финдик-Даглари біля с. Соллар, Финдиклик ~ Фундуклик (дві назви), дж. Фонтук-Чокрак, Фундикли-Чокрак, Фундукли-Дере, р., с. Фундукли, б. Фундуклу-Дере, яри Біюк- та Кучук-Фундукли, с. Фондикли-Отар;
 • kiren ~ kevren тур. дерен, кизил (пор. нгр. κράνο[ν] кизил (ягода), нгр. κρανεά ~ κρανιά, дгр. κράνεια кизил (дерево) - ущ. Курен-Аралик;
 • kökağaç граб – ур. Кокагач (назва частини Мекензійової гори);
 • kök terek, пор. kök ağaç – р. Кок-Терек;
 • kürüç кт., küyriş ног. ясен – провалина, шахта Курюч-Агач-Туткель на Карабі-Яйлі, яр Курюч-Су (притока Альми), г. Курушлю;
 • pelit кт. дуб, тур. жолудь < перс. ûwlB bälut дуб; жолудь < араб. ûwlB ballūt тс., пор. нгр. βαλάνι, βάλανος жолудь, βαλανιδιά дуб – г. Пеліт-Топе біля с. Байдар;
 • qarağaç в`яз; берест – б., дж., р., с. Карагач, б. Карагач-Дере, дж. Карагач-Чокрак;
 • qavaq тополя > нгр. καβάκι осокір, тополя чорна – дж. Коваклар-Чокрак біля с. Коз;
 • qayın бук (пор. каз., дтюрк. qayıñ береза) – дж. Хаїн-Чаїрлар-Чокрак біля с. Кизилташ, с. Кайнаут (avut ставок, запруда);
 • qızılçıq кизил, дерен – ліс Кизилчик-Орман біля с. Узунджа, г. Кизилчик біля Феодосії, ущ. Кизилячик-Дере біля с. Кутлак;
 • selbi кт. тополя, selvi ~ servi тур. кіпарис < перс. WrS särv тс. – б. Сельбі-Узень у с. Коперлікой, дж. Сільбі-Чаїр біля с. Бага;
 • sügüt кт. тополя, söğüt тур. верба (пор. кирг. sögöt різновид верби, дтюрк. sögüt дерево; верба, лоза) – г. Суґут (Суґутоба), дж. Суґут-Дересі, Сухют-Чокрак;
 • tal верба – г. Тал-Топе біля с. Бешуй, дж. Тал-Чокрак біля с. Алсу, яр Тал-Дере біля с. Улу-Сала, місцевість Талмаш біля с. Отуз, с. Тали-Кесеґі-Лак (Тали-Іляк);
 • terek кт., ног. дерево; фруктове дерево, direk ağacı тур. тополя, дтюрк. teräk тополя < перс. ËRD deräk ~ ËrID diräk стовп, колона; колода, деревина, кроква, ËriT tiräk паличка – с. Тереклер, яр Ками-Дерек, Юзюм-Дрек у Кутлацькій дол., р. Бештерек, Тереклав, ур. Yalnızdirek;
 • yapışqan глід (пор. тур. yapışkan глід; липкий, дтюрк. yapuşğan липкий) – г. Япушканлик біля с. Копірлікой, печ. Ябушкан-Хоба на Карабі-Яйлі, ур. Япушханлик на Яйлі;
 • yüke липа – г. Юке-Тепе на Карабі-Яйлі та на березі Курлюк-Су;
 • βάτο[ς] ~ βάτσινα ожина – гірський прохід Вацінея-Богаз ~ Вашнея-Богаз;
 • δάφνη лаврове дерево, лавр > кт., тур. defne лавр – ур. Дафни;
 • λεύκα ~ λεύκη срібляста тополя, λεύκων місце, засаджене сріблястою тополею – яр Левка в с. Буюк-Озенбаш;
 • ’οξυά ~ ’οξύα нгр., ’οξύη дгр. бук – дж. Уксея, Оксія-Чокрак;
 • πεύκο[ς] нгр., πεύκη нгр., дгр. сосна – яр Павке;
 • πίτυς, -υος пінія, італійська сосна – ур. Фітісі ~ Фітосі в с. Біюк-Ламбат.

(2)

 • alma кт., дтюрк., elma тур. яблуко – р. Альма, с. Алма-Кермен, Алма-Тархан, Алмачик ~ Елмаджик, ур. Алма біля с. Коз, палац Алма-Сарай у с. Улакли, що було резиденцією калги;
 • armut груша (пор. перс. DWrMA ämrud тс.) – канава Армут-Бахчи;
 • ayva айва, ayva ağaç айва (дерево) – ліс Айва-Агач біля с. Отуз, Айвалик (дві назви), с. Айва-Агач;
 • ceviz волоський горіх < перс. ZwJ couz < араб. ZwJ cavz тс. – дерево Черкес-Джевіз у Місхорі, б. Джевезла;
 • dut кт., тур. tut ног., тур. > нгр. δουτιά шовковиця, тут (< перс. ÔwT tut < араб. ÔwT tūt тс.) – пас. Дут-Чайир біля с. Камишли на Південнобережжі, яр Дуд-Агаджи ~ Тут-Агач біля мису Меганом, р. Тут-Терек-Озен (притока Ускюту);
 • incir ağacı смоківниця, смоква, інжир < перс. rijNA äncir винна ягода, інжир – ур. І[н]жир-Агач;
 • kertme кт. зарубка, зарубина, карб; сорт груш, ног. kertpe груша – узв. Кертме-Дерек (Арабзія), ліс Кертмелі, Кертмелік, пас. Буюк-Ке[р]тме-Бурун біля с. Аджибай;
 • kiraz кт., тур., kirez тур. черешня (< нгр. κεράσι черешня (плід), κερασιά черешня (дерево) – ур. Кірез-Алан, дж. Керазче-Чокрак, Керіз-Агач, Керес-Баді, ліс Кірезлі-Байир біля с. Дерекой, Кірез-Терек біля с. Ускют;
 • qoz волоський горіх, дт. quz горіх – с. Коз;
 • yüvez кт., üvez тур. горобина – г. Ювезлі-Топе біля с. Байдар, ск. Ювезагачин-Каяси біля р. Шелен;
 • yüzüm кт., üzüm тур. виноград – яр Юзюм-Дерек (притока Юрту);
 • zerdali абрикоса (дика) < перс. wLADRZ zärdalu абрикоса – г. Зердале біля с. Капсіхор, Зердале-Дере;
 • ’αμπέλι[ον] нгр. виноградник, ’αμπέλος нгр., дгр. виноградна лоза, нгр. виноградник, ’αμπελών нгр. великий виноградник, дгр. виноградник – ур. Амболпія в с. Ай-Серез, Магабель ~ Мугабелі “Великий виноградник”, Парамбела ~ Парампела (παρα- при-; проти-);
 • ’εληά ~ ’ελιά нгр.,’ελαία нгр., дгр., ’ελαίη дгр., oleum лат. маслина – с. Олеїз;
 • μήλο περσικόν персик – дж., ур. Малаперза біля с. Ай-Серез;
 • συκαμενέα ~ συκαμ(ι)νία ~ σκαμ(ν)ιά нгр., συκάμινος дгр. шовковиця < дєвр. המקש Ficus sycomorus Linn. – ур. Сікамеїс ~ Скамеїс біля Алушти, Сікамея ~ Скамея в с. Куру-Узень, с. Сімеїз (пор. також також σήμα нгр. знак, сигнал, дгр. сигнал; могила, курган).

01::02::03::04

на верх страницы::Топонимика Крыма (статьи)::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 



Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования