Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Топонимика Крыма (статьи)

Флора и фауна в исторической топонимии Крыма
растительность важнейший элемент ландшафта

01::02::03::04

В. Α. Бушаков, СХОДОЗНАВСТВО. – 2004. – № 23-24. – C. 16-27

ФЛОРА І ФАУНА В ІСТОРИЧНІЙ ТОПОНІМІЇ КРИМУ

Обсяг статті не дозволяє вказувати джерела запозичень аналізуємих у ній топонімів. Слід зазначити, що неоціненним джерелом кримської топонімії служить капітальна праця академіка П. Кеппена, присвячена археологічним пам`ятникам гірського Криму [Кеппен, 1837], унікальною за багатством топонімів є монографія І. Рухлова, присвячена гідрографії гірського Криму, в якій вміщено чотири карти [Рухлов, 1915], у монографії А. Крубера описані всі відомі на той час у гірському Криму печери й шахти, наведені їхні назви, а також назви багатьох гір, скель, річок, урочищ; багато топонімів містить карта Карабі-Яйли [Крубер, 1915], численні кримські топоніми зібрано у монографії московских ономастів [Суперанская, Исхакова, Исаева, 1997]. Кримські топоніми вибиралися також із краєзнавчої та природознавчої літератури, виданої сімферопольським видавництвом “Таврія”.

Рослинність є одним із найважливіших компонентів географічного ландшафту. Саме інформаційна цінність фітонімів мотивує номінацію багатьох географічних об`єктів. Багатий і різноманітний рослинний світ Криму знайшов відображення в багатьох найменуваннях географічних об`єктів. Основна частина кримських топонімів, пов`язаних із флорою, локалізуються в нагірній частині півострова, де ландшафт і відповідно флора найбільш різноманітні.

У степовій його частині фітоніми представлені з афіксом -lı лише в назвах деяких сіл, для яких наявність дерев того чи іншого виду або гаю була певною розпізнавальною ознакою: Коґенлі (Коґейні, Кокенлі) (два ойк.), Коґенлі-Кият – кт. kögem, ног. kögen, тур. güğüm терен, пор. урумську назву балки Коґелі Тарама в Півн. Приазов`ї, ойк. Güğümlü в Анатолії; Курулу ~ Корули (два ойк.), Курулу-Кенеґез, Курулу-Кипчак – кт. qoru, тур. koru гай; огороджена лугова або лісова ділянка у приватному користуванні, кт. qoruluq невелика ділянка, на якій дрібні власники розводили сади й виноградники і взагалі займалися хатнім господарюванням, тур. koruluk невеликий гай; лісиста місцевість; огороджена лугова або лісова ділянка у приватному користуванні; Тали-Кесеґі-Лак (Тали-Іляк) – tal верба; Діреклі-Ель, Діреклі-Елі, Тереклі-Абаш, -Ішунь(Уйшунь), -Карса, -Китай, -Конрат, Тереклі-Шейх-Елі (два ойк.) (біля с. Тереклі-Шейх-Елі в Сімферопольському повіті росли верби та в`язи) – кт., ног. terek дерево; фруктове дерево, тур. direk ağacı тополя.

Наявність рослинності може виражатися не конкретними фітонімами, а термінами з узагальненим значенням:

 • ağaç дерево; ліс – яр Агач-Дере, с. Агач-Елі, маєток Кет-Агач-Деґермен;
 • çeger кущ; чагар, чагарник – узв. Бурульша-Чеґер, канава Чеґерлі, с. Чеґер (пор. також кирг. çegir ~ çekir беркут);
 • çengel кт., тур., çangal тур. гак, гачок; хаща, гущавина; очеретяні або комишеві зарості < перс. ÌagnC çängal гак; кігті – г. Чанґалкош, ур. Ченґелік;
 • orman ліс – ліс Адим-Тур-Орман біля с. Узунджа, Карши-Орман біля с. Тав-Бадрак, Кизилчик-Орман, Копурлі-Орманлар біля с. Соллар, г. Урмани-Усту, Орман(Роман)-Кош, дол. Орман на Карабі-Яйлі, с. Орман, Орман-Асс (пор. також ім`я чол. перс. orman Орман);
 • piçen сіно – г. Ак-Печень-Сирти, Пічен-Кьоз біля с. Кутлак, дж. Пічен-Аїр-Чокрак.

Скупчення рослин певного виду передається додаванням до фітоніма словотворчого афікса -lıq:

 • almalıq кт., elmalıq тур. яблуневий сад – г. Ельмелік біля с. Соллар, паг. Біюк- та Кучук-Алмалик біля с. Кокташ, р. Алмалик, Алмалих-Узень, дж. Алмалих-Чокрак;
 • armutluq грушевий сад, місце, де ростуть груші – г., с. Армутлук, ліс Армутлик біля с. Узунджа;
 • ardıçlıq ялівник - ур. А[р]тичлик;
 • aqlaplıq ~ axlaplıq місце, де ростуть груші (кт. aqlap ~ axlap, тур. ahlat дика груша < нгр. ’αχλαδιά груша (дерево) – ур. Ахлаплих біля с. Буюк-Узенбаш, пас. Аклаплик біля с. Татар-Осман;
 • çengelik чагарник – ур. Ченґелік;
 • cevizlik сад волоських горіхів – дж., б. Джевізлік;
 • çamlıq сосновий ліс, сосняк – яр Чамник-Дере;
 • çemenlik ~ çimenlik місце, зайняте луками – с. Черма(н)лик ~ Челмалик ~ Чілмалик;
 • çumlıq ~ çumluq кизильник – печ. Чумнук на г. Демерджі, пас. Чумник-Бурун (l → n в результаті прогресивної асиміляції);
 • emenlik діброва – ліс Еменлік біля с. Ай-Серез;
 • eriklik сливовий сад – ур. Еріклік;
 • fındıqlıq ліщиновий ліс – ліс Финдиклик ~ Фундуклик;
 • kertmelik місце, де ростуть груші - ліс Кертмелік біля с. Узунджа;
 • kürüçlük ясеневий ліс – гірський масив Курюшлюк-Бурун;
 • meşelik діброва (кт., тур. meşe дуб, пор. аз. meşä ліс, перс. èviB bişe ліс, гай) – ліси Мешелік біля сіл Узунджа та Уркуста;
 • lâlelik місце, де ростуть тюльпани – г. Лялелік-Даг біля с. Токлук;
 • naratlıq сосняк – г. Наратли[к] біля с. Фотісала;
 • qamışlıq комишеве болото, комишеві зарості – р. Камишлик-Су (Кок-Таш-Узень) (притока Кучук-Карасу), с. Камишлик;
 • qavunluq місце, де ростуть дині – г. Каунлук біля с. Отуз;
 • sazlıq місце, заросле очеретом (комишем), очеретяні зарості, комиші – р. Саз[л]их-Дере (притока Індолу);
 • yapışqan глід – г. Япушканлик біля с. Копірлікой, ур. Япушханлик на Яйлі.

01::02::03::04

на верх страницы::Топонимика Крыма (статьи)::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования