Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Культуры и языки в топонимике Крыма

Топонимы Крыма
связаные с религией и обрядами

читать дальше

УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА (Матеріали наукового семінару, присвяченого 90-річчю Кирила Кузьмича Цілуйка) / Інститут Української мови НАН України. – Київ, 1998. – С. 28-32. В.А. Бушаков (Асканія-Нова)

ІСТОРИЧНІ ТОПОНІМИ КРИМУ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕЛІГІЄЮ ТА НАРОДНИМИ ОБРЯДАМИ

Справіку людину від народження до смерті супрводжували релігія та обрядові дійства, і в назвах селищ, джерел, гір, урочищ Криму відображалися терміни, що означають культові споруди, церковні і народні календарні празники, імена святих, котрим були присвячені християнські храми, спадкові ісламські титули.

Релігійний характер мають такі древні кримські ойконіми, пояснювані з іранських мов: Αρδαβδα, “Семибожне” - аланська або таврська назва Феодосії; Αργωδα, “Освячене, благословенне”; Βαδατιον, “Дароване богами”; Σουγδαια, нинішній Судак, “Чисте, священне”.

Назви деяких античних поселень Тавріки пов’язані з іменами давньогрецьких богів чи героїв або з присвяченими їм храмами: Αϑηναιϖν, “Храм Афіни” (локалізується на місці Судака); Αχιλλειος κωμη, “Село Ахілла”; Δια, “Зевсове”; Ζεϕυριον, “Храм Зефіра, західного вітру”; Ηρακλειον, “Храм Геракла”; Θεοδοσια, “Дароване богами” (локалізується на місці сучасної Феодосії); Νυμϕαιον, “Храм німф”; Παρϑενιον, “Храм Діви”; Партеніт < *Παρϑενιται, “Мешканці Партенія, Παρϑενιον“.

Християнство в Крим прийшло з Візантії і поширилося серед етносу, котрий сформувався в середньовіччі в нагірній частині півострова і представники якого говорили грецькою мовою і вважали себе ромеями, тобто греками. Іслам поширився в Криму під час його перебування в складі Золотої Орди. Обидві релігії залишили глибокий слід в кримській топонімії.

Християнські храми присвячувалися Спасителю, Божій Матері, пов’язаним з ними знаменним подіям, різним святим. Імена святих носять села і урочища, в котрих існували присвячені цим святим церкви (αγιος ‘святий’, αγια ‘свята’):

  • дж. Айя-Анастасія; зрошувальна канава Ай-Ендріт - Αγιος Ανδρεας; яр Ай-Вар - Αγια Βαρβαρα; с. Ай-Василь - Αγιος Βασιλειος; ск., дж., яр, р. Ай-Йорі, канава Ай-Юр, хр. Ай-Юрі - Αγιος Γιωργης; р. Ай-Ригуль - Αγιος Γρηγοριος; с. Ай-Даниль - Αγιος Δανιηλ; ур. Ай-Димитрій; дж. Ай-Фімі - Αγιος Ευϑυμιος; м. Ай-Лія-Бурун, урвище Ай-Лія-Сирим, дж. Біюк- та Кучук-Ай-Лія - Αγιος Ηλιας; г., ск., м., с. Ай-Тодор - Αγιος Θεοδωρος; дж., б., р., с. Ай-Ян, дж. Ай-Ян-чешме, Айян-кішмесі, Аян-чокрак, Аян-су, р. Айян-Дере, долина Айван - Αγιος Ιωαννης; ур. Ай-Костанді - Αγιος Κωνσταντινος; с. Аїя-Марія (колись так називалася Алупка); г. Ай-Нікола; с. Ай-Панда - Αγιος Παντελειμον, Αγιος Παντελης; г. Ай-Петрі - Αγιος Πετρος; мон., дж., яр Ай-Брокул - Αγιος Προκλης, Αγιος Προκλος; ур., с. Ай-Сава; ручай, с. Ай-Серез - Αγιος Σεργιος; м. Ай-Фока, дж. Ай-Фука - Αγιος Φωκη; ур. Літра в с. Улусала та Авджикой - λυτρα ‘заступниця’, про Богоматір; плато, ручай, б. Панагія, дж. Панія, Панія-текне, Панія-чокрак в яру Панія-дере, р. Панія-узень, укріплення Панея - Παναγια ‘Богородиця, Богоматір; церква на честь Богородиці’; г., ур. Сотіра, г. Сютюр-Кая - σωτηρ ‘спаситель’, σωτηρια ‘спасительниця’. Святими вважалися морські миси Айя та Айя-Бурун.

В деяких топонімах, вірогідно, також відображені імена християнських святих, але без частки Ай- або Айя-:

  • ставок Алексі-голь, дж. Алексі, б. Алексу; с. Гаврил, гірський прохід Гаврель-богаз; пагорб Вангеліста на г. Ай-Петрі - ευαγγελιστης ‘благовірник’ (так називаються укладачі чотирьох Євангелій: Матей, Марк, Лука та Йоан); ск. Єграф-каяси, печ., хребет (на ньому була колись церква) Іограф - Ευγραϕης; г. Ільяская; ур. Майрімі, с. Майрум, б. Мер’єм-дере (кт. Меръем ‘Марія’); р. Марта - Μαρϑα; с. Мартіан, м. Март’ян - Μαρτιανος; яр Мухаель, ручай Махаїл-узень, с. Міхалятка - Μιχαηλ; с. Нікіта - Νικητας; колодязь Сіміонун -Кую-Су - Συμεων.

Із символом християнства - хрестом (σταυρος, кт. хач) - пов’язані такі топоніми: г. Ставро, Ставрі-Кая, гірський відріг Ставріца, р. Ставріс, ур. Ставро, Іставра, ск. Хачла-Каяси.

Термін εκκλησια ‘церква’ (кт. кильсе ‘християнський храм’) в топонімії свідчить, що в даному місці колись існувала церква: г. Еклезі-Бурун, ск., м. Кільсе-Бурун, ск. Кельсенін-хаяси, печ. Кільсечех, ур. Палеоклісі, Полаклесія, Ґільсея, Кіліца, с. Кільсе-Мечеть.

В назві урочища Аязма-Кая представлений термін αγιασμα ‘освячення, кроплення святою водою; водосвяття; свята вода; священне джерело’; інакше воно називається Кільсе-Кая. Церкви і мечеті будувалися обов’язково біля джерел, вода яких вважалася святою.

В яру Тамардак-дере було два джерела Іордану (Ιορδανης, −ου ‘Іордан’), біля котрих, ймовірно, проводився обряд Водохрища, або Йордань, з яким пов’язані гідроніми Іорданка, Іорданська, Ірдинь, Йорданська в басейні Дніпра (пор. укр. йордань ‘місце на ріці, де святять воду в день Богоявлення Господня’).

Слово πασχα ‘пасха; пасхальне ягня’ входить до назви карстової шахти Паско-Саван-Харлих, а πασχαλια ‘пасха, пасхальні дні’ відображене в назві г. Пасхал, καλανδα ‘колядка’ - в назвах річки та села Календа і ур. Каландри.

Топоніми, до складу яких входить термін παπας ‘піп’ (кт. папаз) мають власницький характер або ж пов’язані з якимись випадками: яр Папаз-баїр, ур. Папас-чаїр, г. Папас-тепе, ск. Папас-чокрак.

Святі місця, де кримські татари відправляли різні обряди і прводили народні гуляння, називаються кт. азиз ‘святий, священний’; в них, як правило, знаходяться залишки християнських храмів, котрі свого часу були зведені на язичницьких капищах. Вважалися святими або ж пов’язувалися із святими, можливо, навіть християнськими, гора і село Азіз, ур. Азізлер, канава Азіз-арик, печ. Кирк-Азіз “Сорок святих” (пор. чільтан ‘сорок людей, котрі упрвляють світом’ в перській міфології та Сорок святих великомучеників у християн). Священний характер має гідронім Мелек-Чесме, “Джерело ангелів”.

читать дальше

на верх страницы::Культуры и языки в топонимике Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования