Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Феномены топонимов

Что означает крымский хороним Чонгар?
происхождение топонима

01::02::03::04

Таким чином, термін дж(а)унгар міг би при монгольській орієнтації на південь відноситись до східної частини Кримського півострова, або ж при тюркській орієнтації на схід — до північної степової частини, що в обох випадках відповідає розташуванню Чонгарського кадилика, про який мова піде нижче, в північно-східній частині Криму.

Але топонім Чонъгъар не можна виводити з цього монгольського терміна з фонетичних причин, бо старописемній монгольській фонемі дж- (калм. з- і халха-монг. з-) відповідає в тюркських мовах дж- або й- (пор. халха-монг. засаг `влада`, кирг. жасак `дружина значного військового ватажка`, тур. yasak `заборона`; халха-монг. зах `край`, кирг. жака `край, берег`, тур. yaka `комір, берег, край, сторона`; халха-монг. зурх, кирг. жYрøк, тур. yürek `серце`), але ж ніяк не ч- (ш- в ногайській та казахській мовах).

В тюркських мовах ч- відповідає старописемній монгольській фонемі ч- (ц- в калмицькій та халхаській мовах), пор. халха-монг. цана `лижі`, кирг. чана(а) `сани`; халха-монг. цøл, кирг. чøл, тур. çöl `пустеля, степ`; халха-монг. цэвэр `чистий, охайний`, кирг. чебер `майстерний`; халха-монг. цэрэг, кирг. черик, тур. çeri `солдат, вояк`, `військо`; халха-монг. цэцэг, тур. çiçek `квітка`; халха-монг. цэцэн `мудрий`, кирг. чечен `красномовний`), тому топонім Чонъгъар аж ніяк не можна пояснити з монгольського апелятива дж(а)унгар чи з етноніма джунгар.

Кримський історик і краєзнавець В. К. Гарагуля в „Кратком словаре топонимов Крыма" в „Спутнике краеведа" (Симферополь, 1978) назву півострова Чонгар зіставив з іменем тюркського роду чункара.

З топонімом Чонгар співзвучні, крім назви відділення чункара роду кара-сакал покоління алімули казахів Молодшого жузу, ще імена маньчжурського роду чонгору і монгольського роду джунгуркін племені курлаут-уймакут або топонім Чонгора у Ферганській долині. Ніяких свідчень щодо перебування в Криму роду чункара немає. Етнонім чункара відсутній в тюркській етноойконімії Криму, яка нараховує в собі більше трьохсот різних тюрко-монгольських родоплемінних імен (Село ( كوى кой) Чонъгъар згадується в „Материалах для истории Крымского ханства” В. В. Вельяминова-Зернова (с. 109). На Чонгарському півострові існував хутір Адаман-Чонгар (тепер село Атамань), див.: Список населенных мест Российской империи. — СПб., 1865. — Т. 41: Таврическая губерния. — С. 47. Сучасне село Чонгар на півострові було засноване у 1922 р.).

Київський археолог Ю. О. Шилов пов`язує назву Чонгарського півострова з іменем загадкової етнічної групи чангар — `віючі (зерно)`, що нібито прийшла до Індії з Північного Причорномор`я, де її етнонім зберігся в назві півострова (Шилов Ю. А. О названии полуострова Чонгар (в связи с археологическими открытиями 1990 г.) // Проблемы истории Крыма: Тезисы докладов научной конференции 23-28 сентября 1991 г., Симферополь). — Симферополь, 1991. - Вып. 2. - С. 14-15).

Намагання Ю. О. Шилова у всіх археологічних пам`ятках Північного Причорномор`я знаходити сліди давньоіндійської міфології піддав справедливій критиці в спеціальній статті його колега Ю. Я. Рассамакін (Рассамакін Ю. Я. До проблеми вивчення курганних споруд // Археологія. — 1992. - №4. - С. 121-137). Звідки ж Ю.О. Шилов запозичив етнонім чанґар, який він ставить в один ряд з етнонімами чінґян та циган?

Про бродяче плем`я кунгур, кунджур, чунгур, яке мешкає у Пенджабі, говориться в Енциклопедичному словнику Брокгауза-Ефрона (Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1896. — Т. 17, кн.ЗЗ. - С. 23). Воно нібито й „дало початок турецькому чінґане, італійському цінґаро, іспанському гітано (назви циган)”.

У Європі циган називають „єгиптянами” (грецьке Gyphtos, англійське Gypsy, іспанське gitanos), бо вони видавали себе за нащадків єгипетських фараонів (пор. угорське fáraó-ivadek `циган`, `фараонове плем`я`). Інше їхнє ім`я — цигани (грец. Athinganos, Tsinganos, тур. Çingene, угор. cigány, португальське cigano, zingaro, ісп. cingaro, італ. tzingano, zingano, zingaro, німецьке Zigeuner) — походить від середньовічної назви єретиків (маніхеїв) у Фрігії та Лікаонії (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1986. — Т.4. - С. 305) і не пов`язане з етнонімом чанґар.

Ю. О. Шилов вважає, що історична пам`ять привела циган на їхню прабатьківщину в Північному Причорномор`ї, де у топонімі Чонгар зберігається їхній прадавній етнонім. Але ж самоназва усіх європейських циган — рром `циган`, `чоловік` (Деметер Р. С., Деметер П. С. Цыганско-русский словарь (кэлдэрарский диалект). - М.: 1990. - С. 135, 267), котра походить від індійського терміна, що означає одну із каст: гінді dom ~ domb (із санскритського domba) `нижча каста в Індії, члени якої заробляють на життя плетінням мотузків, матів та кошиків, прибиранням сміття; вони також є акробатами та блазнями`, і — `каста мусульман, які заробляють музикою, співами й танцями` (Platts J. T. A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. – L., 1884. — Vol. 1. - Р. 568-569), тобто цигани не можуть вважати, що в топонімі Чонгар відбито їхній етнонім.

В Енциклопедичному словнику Брокгауза-Єфрона названо ще дравідійську касту канджар (так її називають маратхи), яка заробляє плетінням кошиків та продажем мотузок (Энциклопедический словарь. — 1895. — Т. 14, кн. 27. — С. 280), тобто це те саме плем`я кунгур, кунджур, чунгур, про яке вже йшла мова. В мові гінді слово канджар означає нижчу касту кочовиків, що заробляє плетінням і продажем мотузок, а також рід циган і (в переносному значенні) брудну, ницу людину (Platts J.T. A Dictionary ... — Vol. 2. — Р. 87).

Це слово потрапило в мову пушту ( كنجر `безсоромний, негідний`), перську ( غجر `циган`, `ворожбит`) та арабську غجر) `цигани`). В пушту слово چنگر чанґар `негідник` є, можливо, діалектною формою від етнонімного апелятива канджар. В Енциклопедичному словнику (Энциклопедический словарь. — 1896. — Т. 17, кн. 33. — С. 23) названо також бродяче плем`я кунджана (так його називають мусульмани), що мешкає в південній частині країни маратхів в Індії, одягається як мусульмани та заробляє музикою і танцями (В мові гінді термін канчан означає касту (схожу на європейських циган), жінки якої є танцівницями (Platts J. T. A Dictionary ... — Vol. 2. — Р. 852).

Таким чином, запропонована Ю. О. Шиловим етимологія топоніма Чонгар, котра пов`язує його з сумнівним етнонімом чанґар, не може бути прийнята як з лінгвістичної, так і з історичної точки зору. До того ж, Чонгарський півострів одержав свою назву від назви Чонгарського кадилику.

01::02::03::04

на верх страницы::Происхождение названий::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования