Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Феномены топонимов

Что означает крымский хороним Чонгар?

01::02::03::04

Валерій БУШАКОВ (Асканія-Нова). MAPPA MUNDI. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів – Київ – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1966. – С. 287 – 297.

ЩО ОЗНАЧАЄ КРИМСЬКИЙ ХОРОНІМ ЧОНГАР?

Булутлар, булутлар,
Гезиджи булутлар!
Чоньгьаргьа, Къытайгьа
Етиджи булутлар!..
Алынъыз мени де гонъюлим ачылсын!
Козимде яшларым юртымыз сачылсын!
  Хмарини, хмарини,
Мандрівні хмарини,
Чонгару й Китаю
Сягаючі хмарини!
Візьміть мене, дайте серцеві розраду, —
Най на рідну землю мої сльози впадуть!

Бекір Чобанзаде (1893-1939)

Географічні назви Кримського півострова здавна цікавлять не тільки істориків, географів та лінгвістів, але й просто допитливих людей. Топонімічна система Криму формувалася тисячоліттями й увібрала в себе назви, котрі походять з іранських, грецької та тюркських мов. Остаточно вона склалась в епоху Кримського ханства (XIV-XVIII ст.).

Після сталінської депортації корінного татарського народу 18 травня 1944 р. з Криму указами Президії Верховної Ради Російської Федерації було послідовно стерто майже всю історичну топонімію з карти півострова, щоб знищити будь-яку згадку про древній кримськотатарський народ. Історичні тюркські і дотюркські назви сіл та міст Криму спішно були замінені вигаданими в маніловсько-радянському дусі російськими назвами.

Оскільки історичні кримські топоніми виникали в конкретних історичних умовах, то їхнє походження тісно пов`язане з соціальним господарчим життям та мовами місцевого населення, тому кожну географічну назву півострова слід вивчати в ряду їй подібних із залученням методів мовознавства, історії та географії, бо топоніміка існує на стику цих трьох наук. Важливе значення для правильної інтерпретації кримської топонімії, з`ясування закономірностей її формування, розкриття семантики окремих топонімів має зіставлення з іншими тюркськими і нетюркськими топонімічними системами за межами Криму.

Деякі топонімічні явища не піддаються однозначному тлумаченню через багатозначність апелятивної лексики або частіше через брак прямих історичних свідчень, які доводиться компенсувати здогадками або пошуками топонімічних аналогів. Саме до таких загадкових топонімів Криму належить назва Чонгар (крим.- тат. Чонъгъар, چوكغار(Вельяминов-Зернов В. В. Материалы для истории Крымского ханства. – СПб., 1864. – С. 109, 562), котра крім достовірного наукового пояснення її семантики, вимагає ще й правильної локалізації.

Топонім Чонгар широко відомий і вже давно привертає до себе увагу. Одначе, досі ще не існує однозначного витлумачення його змісту, хоча етимологія цього топоніма, як і багатьох інших топонімів Криму, має важливе значення для правильного розуміння історії півострова та етногенетичних процесів, які відбувалися на його теренах.

Відомий мандрівник та етнограф В. Х. Кондаракі, уродженець Криму, побував у двадцятих роках XIX ст. на Чонгарському півострові і занотував у щоденнику, що на безводному півострові ніхто не мешкає, за винятком нечисленних ногайців, і припустив, що назва Чонгар, очевидно, походить від татарського слова чонґар `сутичка, суперечка`, `спірна територія` (пор. турецьке звуконаслідувальне çıngar `сварка, лайка, крик, галас`).

А. І. Маркевич пов`язував походження топоніма Чонгар з етнонімом джунгар: „Перші ногайські орди були введені в Крим ханом Сагібом (у 1532-1555 рр.), а останній, тимчасовий, ввід їх на півострів, саме Єдисанського юрту, відбувся у 1768 р. Слід про них зберігся, між іншим, у назві Чонгар; чонгарці були вихідцями з Джунгарїї” (Маркевич А. И. Географическая номенклатура Крыма как исторический материал (Топонимические данные крымских архивов) // Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь, 1928. - Т.2 (59). - С. 28.).

Ногайці і джунгари, або калмики, різні народи. Останні з`явилися на Дону на початку XVII ст., і саме вони витиснули ногайців з Північного Кавказу у Північне Причорномор`я. Калмики були заклятими ворогами Кримського ханства і ніколи в Криму не селилися. Одначе, все ж слід розглянути можливість походження топоніма Чонгар не від етноніма джунгар, а від апелятива джунгар.

Монгольський термін джаунгар (старописемне монгольське Zegün gar, калмицьке zün γar, халхаське зYYн гар, перське جوانغار джäвангар та جونقار джунгар) `ліва рука, ліве крило війська`, (калм.) `Джунгарія` протистоїть терміну бараунгар (старописемне монг. baragun gar, калм. barun γar, халха-монг. баруун гар, чагатайське barañğar `права рука, праве крило війська`). Термін джаунгар засвідчено в родоплемінній структурі каракалпаків. Одне з відділень, на які діляться каракалпацькі племена, називається жаўынгыр (Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков: (Родоплеменная структура и расселение в XIX — начале XX века). — М.; Л., 1950).

В тюркських мовах цим монгольським термінам відповідають sol qol `ліва рука, ліве крило війська`, та oñ qol `права рука, праве крило війська`. Джучіїв улус, або Золота Орда, ділився на дві частини — бараунгар та джаунгар, праве та ліве крила. У монголів передня сторона — південна, тому баруун у них має значення `західний`, `захід`, а зYYн — `східний`, `схід`. Тюрки ж орієнтуються обличчям на схід, пор. онг `правий`, `південь` та сол `лівий`, `північ` в киргизькій мові, турецьке (з арабської мови) şimal `ліва сторона`, `північ` (Мурзаев З. М. Очерки топонимики. — М., 1974. — С. 17).

01::02::03::04

на верх страницы::Происхождение названий::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования